Donează     Rugăciune       TV LIVE                          

galerie home devotional

Devotional: Binecuvantarea spirituala a lui Dumnezeu...

Mulți creștini au noțiunea greșită despre Dumnezeu că El Îşi găseşte plăcerea numai în a ne pedepsi şi corecta. Nu! Biblia ne spune că El nu are nicio plăcere în a-Şi disciplina copiii. Dimpotrivă, Isus spune: „Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.” (Luca 12:32). El ne asigură: „Vă voi da tot ce aveți nevoie pentru că inima Mea este intenţionată să binecuvânteze!”

Citeste mai departe

Devotional: Dumnezeu nu are niciodata o problema in a te gasi

Indiferent de cât de obscură este împrejurarea ta sau cât de "necunoscută" ar fi identitatea ta, atunci când Dumnezeu alege să ţi Se reveleze, El nu are nicio problemă în a te găsi. Să vorbim despre mama lui Samson... cel mai puternic om care a trăit vreodată.

„Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu”(Judecători 13:1-3).

Citeste mai departe

Devotional: Partasia scumpa cu Isus...

Ucenicii I-au spus lui Isus: „Doamne, învață-ne să ne rugăm” (Luca 11:1). Nu ar fi cerut asta dacă nu voiau să învețe. Cred că majoritatea creștinilor ar dori să fie credincioși în rugăciune, dar nu înțeleg cum să se roage. Nu a existat nicio lipsă de instruire din partea învăţătorilor bine intenționați, care să împărtășească formule și strategii pentru o rugăciune eficientă, și în timp ce nu condamn niciunul din aceste lucruri, cred că modul de rugăciune care Îl place cel mai mult lui Dumnezeu este foarte simplu.

Citeste mai departe

Devotional: Potrivit chipului lui Hristos...

Inima adevăratului mesaj al harului nu este o evanghelie permisivă, ci una care învață sfințenia!

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.”(Tit 2: 11-13)

Potrivit lui Pavel, nu umblăm în har până când nu ne-am rupt de corupțiile lumești. Dacă nu ne străduim, prin puterea Duhului Sfânt, să ducem vieți evlavioase și neprihănite, aşteptând venirea Domnului în fiecare moment, atunci nu cunoaștem harul lui Dumnezeu.

Citeste mai departe

Devotional: Acceptat de Tatal...

"Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El." (2 Corinteni 5:21)

Cred că justificarea prin credință este adevărul fundamental al creștinismului. Nu puteți cunoaște adevărata odihnă și pace până când nu sunteți convinşi de faptul  că voi nu puteți fi niciodată îndreptățiți în ochii lui Dumnezeu prin faptele voastre.

Dacă nu înțelegeți neprihănirea desăvârșită a lui Hristos, care este a voastră prin credință, veți trăi o viață de trudă și chin, încercând să-L mulțumiţi pe Dumnezeu printr-o încercare legalistă și fără speranță de a vă stabili propria voastră neprihănire. Dar adevărul este că nu veți avea nicio neprihănire pe care să o aduceţi înaintea Domnului.

Citeste mai departe

Devotional: Ascultare de calauzirea lui Dumnezeu

Când ne petrecem timpul cu Dumnezeu, ar trebui să facem mai mult decât să-I prezentăm o listă de cereri - trebuie să ascultăm vocea Lui! Cineva a spus odată: „Ce este mai important, să-I prezentăm lui Dumnezeu? Cererile noastre, pe care oricum le știe înainte să I le spunem, sau să-I ascultăm vocea, ca să putem auzi ce este în inima Lui?”

Citeste mai departe

Devotional: Dumnezeu intervine in mijlocul haosului...

David a fost un om de o mare credință care a devenit un împărat evlavios, înțelept și iubit. „David ieşea şi intra în fruntea poporului; izbutea în tot ce făcea, şi Domnul era cu el.” (1 Samuel 18:14) El a fost un om al rugăciunii, lăudând pe Domnul așa cum puțini oameni au făcut-o vreodată, și binecuvânta inima lui Dumnezeu prin cântecele sale. Nimeni nu ar fi putut fi mai intim cu Domnul decât David.

Ne place să citim multe dintre reuşitele lui David (cum ucidea leii și urșii și, în cele din urmă, pe puternicul uriaş Goliat). Duhul lui Dumnezeu era asupra acestui om și Domnul a avut în mod clar un plan mare pentru viața lui. Dar atunci, regele Saul s-a întors cu mânie împotriva lui David și David fugea pentru a-şi scăpa viața, ascunzându-se în peșteri până când a ajuns să se simtă obosit de această bătălie. Era obosit și poate că gândea: „M-am săturat de tot ce mi se întâmplă! Dacă sunt special pentru Domnul, ales pentru acest timp, atunci de ce mă aflu într-o asemenea problemă?”

În timpul disperării sale, David a fugit într-un loc numit Gat, orașul natal al gigantului Goliat, pe care îl ucisese. David nu L-a întrebat pe Domnul cu privire la această mișcare; el a acţionat impulsiv. Căutând refugiu, David și-a pus viața în mâinile regelui Achiș din Gat - și a fost prins în propria nebunie.

Chiar dacă David era necredincios în acel moment, Dumnezeu era încă credincios și planul lui pentru David era încă în vigoare. Dumnezeu nu l-a şters din planul Lui; de fapt, El mișca lucrurile în aşa fel încât să-i asigure binecuvântarea lui David. „Eu l-am uns pe David rege - și el va fi rege! Are o inimă zdrobită și planul Meu pentru el este încă în grafic.”

Poate, ca și David, ai trecut printr-o perioadă lipsită de sens în viața ta. În mijlocul haosului, ai acționat fireşte și ai luat-o înaintea lui Dumnezeu. Dacă da, nu dispera! Poate că te-ai abătut din cale, dar planul lui Dumnezeu este încă în vigoare. Tatăl tău rămâne credincios.

Devotional - Un om al credintei...

Avraam este cunoscut bisericii ca un om al credinței. Într-adevăr, Biblia ni-l dă ca pe un exemplu de credință: „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.” (Galateni 3: 6)

Dumnezeu i S-a arătat lui Avram (așa cum era numit atunci) și i-a spus: „Avrame, nu te teme; Eu sunt scutul tău şi răsplata ta cea foarte mare.”(Genesa 15: 1) Dumnezeu i-a promis de asemenea lui Avram că va fi îngropat după o „o bătrânețe fericită” (a se vedea versetul 15). Și este mai mult de atât! În plus, Dumnezeu a promis că oricine va încerca să-l rănească sau să-l blesteme pe Avram va fi blestemat (vezi Geneza 12: 3).

Preaiubiților, acestea sunt promisiuni incredibile: protecție, viață lungă, intervenție cerească. Și Dumnezeu i-a vorbit personal lui Avram. Acest rob smerit, credincios al lui Dumnezeu a fost vizitat de Domnul Însuși și i-a promis protecție personală și o viață lungă, fără teamă de rău. Și Avram a crezut pe Dumnezeu! El avea încredere că Domnul îl va adăposti, îl va proteja și îl va păzi de orice pericol.

Îți amintești povestea din acest punct. Avram și-a părăsit țara la porunca lui Dumnezeu - numai prin credință. Dumnezeu i-a spus: „Oriunde vei pune talpa piciorului acolo va fi pământul tău.” Pe măsură ce continuăm călătoria lui Avram, vedem că a făcut niște greșeli pe drum. Amintiți-vă, că a coborât în ​​Egipt (o greșeală!) şi apoi a mințit în legătură cu frumoasa sa soție Sarai, spunând oamenilor că este sora lui, pentru că se temea că îi va fi luată. Lucru care, s-a şi întâmplat atunci când Faraon a luat-o în casa lui pentru o vreme. Această situație a fost repede remediată atunci când Dumnezeu a intervenit și ei nu i s-a întâmplat nimic rău (a se vedea această relatare în Geneza 12).

Planul lui Dumnezeu pentru Avram a triumfat în ciuda lipsei sale de credință și a eșecurilor sale mizerabile. De asemenea, ceea ce Dumnezeu decide pentru viața ta nu poate fi oprit dacă îţi pui viața în mâinile Sale. El este credincios cu privire la promisiunile Sale - chiar și atunci când noi nu suntem.

Devotional: Beneficiile pocaintei...

Îl cunoaștem pe Daniel ca pe un tânăr talentat, care i-a slujit cu loialitate lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, și i-a interpretat visele. Dar cele mai mari realizări ale lui au venit ca urmare a faptului că el era un om neprihănit al rugăciunii.

Daniel a trăit o viață atât de devotată și sfântă, încât nu v-ați fi așteptat să-l găsiți pocăindu-se înaintea Domnului. Dar inima lui era foarte sensibilă la păcat și se identifica cu păcatele oribile ale poporului Israel. Observă folosirea pronumelui plural „noi” pe care noi îl găsim în rugăciunea sa.

„Noi am păcătuit, am săvârşit nelegiuire, am fost răi şi îndărătnici, ne-am abătut de la poruncile şi orânduirile Tale. N-am ascultat pe robii Tăi prorocii, care au vorbit în Numele Tău împăraţilor noştri, căpeteniilor noastre, părinţilor noştri şi către tot poporul ţării.” (Daniel 9: 5-6)

„Pe când încă vorbeam eu, mă rugam, îmi mărturiseam păcatul meu şi păcatul poporului meu, Israel, şi îmi aduceam cererile înaintea Domnului Dumnezeului meu, pentru muntele cel sfânt al Dumnezeului meu;" (Daniel 9:20) Daniel spunea, în esență, "Doamne, tratează cu mine în timp ce tratezi cu poporul Tău. Dacă este o nelegiuire în inima mea, scoate-o afară și arată-mi-o!”

Există cu adevărat beneficii pentru pocăință? Da! Un beneficiu cu adevărat minunat este darul unei viziuni mai noi și mai clare despre Isus Hristos. După ce s-a pocăit, Daniel, a avut o viziune: „Am ridicat ochii, m-am uitat şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.” (Daniel 10: 5) Daniel a fost singurul care L-a văzut pe Omul care era de fapt Isus în toată slava Lui!

Înțelegeți, Daniel nu se ruga pentru această viziune; el doar se pocăia, mărturisindu-şi păcatele și plângând pentru ele. Isus a luat El Însuşi decizia de a veni la Daniel prin această revelație - Domnul a inițiat-o! Vedeți, când ne smerim înaintea Domnului și ne punem lucrurile în rânduială faţă de El și faţă de alții, nu trebuie să căutăm o revelație. Isus ni se va revela! Poate că nu va fi printr-o viziune, dar vom ști că El este prezent.

Devotional: O inima deschisa in lumina cercetarii lui Dumnezeu...

Cred că pocăința se adresează atât celor credincioși cât și păcătoșilor; creștinii care menţin o atitudine de pocănţă atrag asupra lor atenția specială a lui Dumnezeu. Dacă mergem înaintea Domnului cu o inimă plină de pocăinţă, vom fi copleşiți de binecuvântări incredibile.

O caracteristică remarcabilă a unei inimi care se pocăieşte este dorința de a accepta vina pentru greșelile sale, spunând: „Doamne, eu sunt cel care a păcătuit.”

„În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire.” (2 Corinteni 7:10) Ioan scrie: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.” (1 Ioan 1: 8)

Poate fi foarte greu să recunoaștem că am greșit. Noi justificăm acțiunile noastre și gândim tot felul de strategii pentru a scăpa de vină într-un efort de a distrage atenția de la noi înșine. Și niciunul din aceste lucruri nu-i place lui Dumnezeu.

A ne pocăi înseamnă mai mult decât să ne scuzăm sau să îndreptăm lucrurile cu persoana faţă de care am greşit. Este vorba și de a îndrepta lucrurile faţă de Dumnezeu. David exemplifică acest lucru pentru noi într-un mod perfect - el a crezut în căutările inimii. În discciplina grea de a scoate la suprafaţă păcatul din inima lui, David a strigat:  „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139: 23-24)

David își deschide continuu inima in lumina cercetărilor lui Dumnezeu. El a ieşit în întâmpinarea cercetării Domnului, mergând atât de departe încât să strige: „Căci îmi cunosc bine fărădelegile,şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta;” (Psalmul 51: 3-4)

Trebuie să-L laşi pe Dumnezeu să-ți cerceteze inima astăzi. Pocăinţa de vreun păcat ascuns îţi va păstra inima de carne și maleabilă înaintea Lui, dulce și ușor de modelat de către Duhul Sfânt.

Devotional: O inima deschisa in lumina cercetarii lui Dumnezeu...

Cred că pocăința se adresează atât celor credincioși cât și păcătoșilor; creștinii care menţin o atitudine de pocănţă atrag asupra lor atenția specială a lui Dumnezeu. Dacă mergem înaintea Domnului cu o inimă plină de pocăinţă, vom fi copleşiți de binecuvântări incredibile.

O caracteristică remarcabilă a unei inimi care se pocăieşte este dorința de a accepta vina pentru greșelile sale, spunând: „Doamne, eu sunt cel care a păcătuit.”

„În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăinţă care duce la mântuire.” (2 Corinteni 7:10) Ioan scrie: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.” (1 Ioan 1: 8)

Poate fi foarte greu să recunoaștem că am greșit. Noi justificăm acțiunile noastre și gândim tot felul de strategii pentru a scăpa de vină într-un efort de a distrage atenția de la noi înșine. Și niciunul din aceste lucruri nu-i place lui Dumnezeu.

A ne pocăi înseamnă mai mult decât să ne scuzăm sau să îndreptăm lucrurile cu persoana faţă de care am greşit. Este vorba și de a îndrepta lucrurile faţă de Dumnezeu. David exemplifică acest lucru pentru noi într-un mod perfect - el a crezut în căutările inimii. În discciplina grea de a scoate la suprafaţă păcatul din inima lui, David a strigat:  „Cercetează-mă, Dumnezeule, şi cunoaşte-mi inima! Încearcă-mă şi cunoaşte-mi gândurile! Vezi dacă sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!” (Psalmul 139: 23-24)

David își deschide continuu inima in lumina cercetărilor lui Dumnezeu. El a ieşit în întâmpinarea cercetării Domnului, mergând atât de departe încât să strige: „Căci îmi cunosc bine fărădelegile,şi păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce este rău înaintea Ta;” (Psalmul 51: 3-4)

Trebuie să-L laşi pe Dumnezeu să-ți cerceteze inima astăzi. Pocăinţa de vreun păcat ascuns îţi va păstra inima de carne și maleabilă înaintea Lui, dulce și ușor de modelat de către Duhul Sfânt.

x

Proiectul Creștinul și societatea

Rolul nostru ca și creștini în societate este de a fi sare și lumină în toate domeniile de activitate, prin integritate, competență și compasiune pentru cei din jur și prin manifestarea puterii lui Dumnezeu. Prin proiectul Creștinul și societatea, promovăm aplicarea principiilor creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Fii și tu parte! Urmărește reportajul!