Donează     Rugăciune       TV LIVE                          

2016 MP Vara 6

Mana profetica - Iti folosesti darul spiritual?

Mi-am amintit în această dimineață de un prieten care obișnuia să îmi spună, legat de darul meu spiritual: Dacă nu îl folosești, îl vei pierde. Un gând care te aduce la realitate, nu-i așa Sfatul dat de Pavel lui Timotei se află în 2 Timotei 1:5-7:Îmi aduc aminte de credinţa ta neprefăcută, care s-a sălăşluit întâi în bunica ta Lois şi în mama ta Eunice şi sunt încredinţat că şi în tine. De aceea îţi aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă...” Personal, nu cunosc pe nimeni care să fi primit un dar din dragoste, și care să fi refuzat să îl deschidă.

În această dimineață, îi văd pe aceia care au primit un dar și, ca niște copii, l-au deschis cu anticipare și mult entuziasm. Erau nerăbdători să apuce ce era înăuntru, să îl analizeze și să-l studieze cu multă încântare și dorință de experimentare. Ești chemat să fii gata să îți împărtășești darul cu alții. Fii generos atunci când o faci! Îi ești plăcut Tatălui, atunci când apuci darul creativității moștenit de la El și îl folosești spre slava Lui și pentru extinderea Împărăției. Dumnezeu este implicat în zidirea Împărăției Sale și are nevoie astăzi de participarea ta în orice domeniu de slujire poți lucra. El te cheamă să îți pui competențele și darurile la lucru și să pui mâna pe plug. Pe măsură ce vei face acest lucru, vei crește și te vei dezvolta semnificativ, și îi vei impacta și pe cei din jurul tău.

Este atât de mult lucru de făcut!

Verset biblic: Exodul 36:1-2 - „Beţaleel, Oholiab şi toţi bărbaţii iscusiţi în care pusese Domnul înţelepciune şi pricepere, ca să ştie să facă lucrările rânduite pentru slujba Sfântului Locaș, au făcut totul după cum poruncise Domnul. Moise a chemat pe Beţaleel, Oholiab şi pe toţi bărbaţii iscusiţi, în mintea cărora pusese Domnul pricepere, şi anume pe toţi cei cu tragere de inimă la lucrul acesta, ca să-l facă.”

© Ruach Ministries

x
spr adoptie premiera live 2018 03 darurile spirituale footer live