Donează     Rugăciune       TV LIVE                          

galerie home devotional

Devotional: Potrivit chipului lui Hristos...

Inima adevăratului mesaj al harului nu este o evanghelie permisivă, ci una care învață sfințenia!

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.”(Tit 2: 11-13)

Potrivit lui Pavel, nu umblăm în har până când nu ne-am rupt de corupțiile lumești. Dacă nu ne străduim, prin puterea Duhului Sfânt, să ducem vieți evlavioase și neprihănite, aşteptând venirea Domnului în fiecare moment, atunci nu cunoaștem harul lui Dumnezeu.

Prea mulți creștini doresc iertare - dar asta e tot. Ei nu vor să fie eliberați de lumea actuală, pentru că o iubesc. Ei sunt atașați de păcatele lor și nu doresc să renunțe la plăcerile acestei lumi. Așa că se agață de o doctrină care spune: „Pot să trăiesc așa cum îmi place - atâta timp cât eu spun că eu cred.” Din păcate, acești creștini nu vor să audă despre ascultare, pocăință sau lepădare de sine. Ei ar prefera să trăiască în această lume fără nicio restrângere.

Pavel scrie: „Să nu vă potriviţi chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceţi, prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită.” (Romani 12: 2) Trebuie să ne despărțim complet de această lume și să ne conformăm numai după chipul lui Hristos!

Isus ne îndreptățește prin credință pentru un scop - să ne încurajeze și să ne împuternicească să ne împotrivim diavolului și să biruim lumea, în puterea Duhului lui Dumnezeu. Da, Isus a murit pentru noi pentru ca noi să putem avea viață veșnică, dar a murit și pentru a ne bucura de eliberare în și de această lume rea.

„[Isus Hristos] S-a dat pe Sine însuşi pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru şi Tatăl.” (Galateni 1: 4)

x

Proiecte de Înțelegere a Vremurilor

Prin Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să înțeleagă, să se roage și să interpreteze din punct de vedere biblic semnificațiile știrilor zilnice. Prin producerea și difuzarea pe TV, site, Youtube și Facebook a documentare de actualitate și a știrilor Mapamond Creștin și Jerusalem Dateline, oferim perspective creștine și informații noi despre evenimente actuale, fiind o sursă credibilă de informare creștină. Fii și tu parte! Urmărește reportajul!