Donează     Rugăciune       TV LIVE                          

galerie home devotional

Devotional: A umbla in promisiunile lui Dumnezeu

Când Iosua a fost însărcinat ca lider al națiunii israeliene, Dumnezeu i-a adresat multe încurajări. „Nu ţi-am dat Eu oare porunca aceasta: „Întăreşte-te şi îmbărbătează-te”? Nu te înspăimânta şi nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face.” (Iosua 1: 9)

Dumnezeu îi spunea lui Iosua: „Fii încurajat și nu-ți fie frică. Fii puternic pentru că te conduc către ceva minunat.” Acum că Iosua era pregătit să preia conducerea în planul lui Dumnezeu, lucruri care nu s-ar fi întâmplat niciodată înainte acum erau gata să se întâmple. Dar Iosua trebuia să se ridice și să intre în făgăduințele lui Dumnezeu.

Citeste mai departe

Devotional: Oaie fara pastor...

Nişte oameni au adus odată un om orb la Isus pentru a fi vindecat. Isus l-a luat pe om de mână și l-a condus într-un loc retras în afara satului, unde a pus salivă pe ochii lui. În orice cultură, aceasta ar fi considerată o insultă. Dar Isus a făcut-o oricum.

Isus l-a întrebat apoi pe om dacă putea vedea ceva și omul a răspuns: „Văd nişte oameni umblând, dar mi se par ca nişte copaci.”

Sunt sigur că omul a fost încântat să aibă chiar și o urmă de vedere, dar Isus a vrut ca el să vadă clar, să știe ce pierduse, să fie martor al creației plină de glorie a Tatălui Său. Așa că Și-a pus mâinile peste ochii omului și, brusc, omul putea vedea clar. Vederea lui a fost complet restaurată (Marcu 8: 22-25).

Citeste mai departe

Devotional: Satana nu te poate avea...

A fost necesar ca Isus să ia formă umană pentru ca El să poată experimenta tot ceea ce trăim noi pe pământ - respingere, durere, tristețe, ispită. Într-adevăr, deși era Dumnezeu în carne, El a îndurat toată experiența umană nu ca Dumnezeu, ci ca om, cu toate slăbiciunile noastre. Aceasta Îi permite lui Isus să Se roage pentru noi cu o simpatie extraordinară: „Şi, prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiţi.” (Evrei 2:18).

Citeste mai departe

Devotional: Isus Se roaga pentru tine...

Isus S-a rugat constant. S-a dus în munți pentru a Se ruga; El a căutat locuri retrase pentru rugăciune. El Se ruga dimineața și seara. De fapt, Isus a spus că nu a făcut nimic fără să fi auzit mai întâi de la Tatăl Său - în rugăciune.

În Ioan 17 este vorba de rugăciunea lui Isus pentru ucenicii Săi și pentru poporul Său - toți cei care L-au urmat și au crezut în El. Totuși, Isus S-a rugat nu numai pentru urmașii Săi, ci „pentru toţi cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor” (versetul 20). Ce adevăr puternic. Expresia „cei care vor crede în Mine” te include pe tine și pe mine!

Citeste mai departe

Devotional: Satisfacerea dorintelor noastre...

Unii dintre oamenii cei mai binecuvântaţi în casa lui Dumnezeu sunt orbi la binecuvântările lor. Ce păcat! Ei nu discern lucrurile mari pe care Tatăl le-a oferit lor — şi astfel ei nu se bucură de ele complet. O parte a acestui motiv poate fi distructivul obicei al comparaţiei.

Citeste mai departe

Devotional: Ravna scazuta pentru Dumnezeu...

În scris, bisericii din Corint, apostolul Pavel îi împărtăşeşte percepţia că râvna lor pentru Dumnezeu scade. Unele dintre obiectivele lor se schimbă, se îndepărtează de ceea ce ar fi trebuit să fie şi motivaţia lor nu mai este clară, aşa că le trimite o puternică scrisoare de corectare...

Citeste mai departe

Devotional: Binecuvantarea spirituala a lui Dumnezeu...

Mulți creștini au noțiunea greșită despre Dumnezeu că El Îşi găseşte plăcerea numai în a ne pedepsi şi corecta. Nu! Biblia ne spune că El nu are nicio plăcere în a-Şi disciplina copiii. Dimpotrivă, Isus spune: „Nu te teme, turmă mică; pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăţia.” (Luca 12:32). El ne asigură: „Vă voi da tot ce aveți nevoie pentru că inima Mea este intenţionată să binecuvânteze!”

Citeste mai departe

Devotional: Dumnezeu nu are niciodata o problema in a te gasi

Indiferent de cât de obscură este împrejurarea ta sau cât de "necunoscută" ar fi identitatea ta, atunci când Dumnezeu alege să ţi Se reveleze, El nu are nicio problemă în a te găsi. Să vorbim despre mama lui Samson... cel mai puternic om care a trăit vreodată.

„Copiii lui Israel au făcut iarăşi ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile filistenilor, timp de patruzeci de ani. Era un om în Ţorea, din familia daniţilor, care se chema Manoah. Nevasta sa era stearpă şi nu năştea. Îngerul Domnului S-a arătat femeii şi i-a zis: „Iată că tu eşti stearpă şi n-ai copii; dar vei rămâne însărcinată şi vei naşte un fiu”(Judecători 13:1-3).

Citeste mai departe

Devotional: Partasia scumpa cu Isus...

Ucenicii I-au spus lui Isus: „Doamne, învață-ne să ne rugăm” (Luca 11:1). Nu ar fi cerut asta dacă nu voiau să învețe. Cred că majoritatea creștinilor ar dori să fie credincioși în rugăciune, dar nu înțeleg cum să se roage. Nu a existat nicio lipsă de instruire din partea învăţătorilor bine intenționați, care să împărtășească formule și strategii pentru o rugăciune eficientă, și în timp ce nu condamn niciunul din aceste lucruri, cred că modul de rugăciune care Îl place cel mai mult lui Dumnezeu este foarte simplu.

Citeste mai departe

Devotional: Potrivit chipului lui Hristos...

Inima adevăratului mesaj al harului nu este o evanghelie permisivă, ci una care învață sfințenia!

„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toţi oamenii, a fost arătat şi ne învaţă s-o rupem cu păgânătatea şi cu poftele lumeşti şi să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate şi evlavie, aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos.”(Tit 2: 11-13)

Potrivit lui Pavel, nu umblăm în har până când nu ne-am rupt de corupțiile lumești. Dacă nu ne străduim, prin puterea Duhului Sfânt, să ducem vieți evlavioase și neprihănite, aşteptând venirea Domnului în fiecare moment, atunci nu cunoaștem harul lui Dumnezeu.

Citeste mai departe

Devotional: Acceptat de Tatal...

"Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El." (2 Corinteni 5:21)

Cred că justificarea prin credință este adevărul fundamental al creștinismului. Nu puteți cunoaște adevărata odihnă și pace până când nu sunteți convinşi de faptul  că voi nu puteți fi niciodată îndreptățiți în ochii lui Dumnezeu prin faptele voastre.

Dacă nu înțelegeți neprihănirea desăvârșită a lui Hristos, care este a voastră prin credință, veți trăi o viață de trudă și chin, încercând să-L mulțumiţi pe Dumnezeu printr-o încercare legalistă și fără speranță de a vă stabili propria voastră neprihănire. Dar adevărul este că nu veți avea nicio neprihănire pe care să o aduceţi înaintea Domnului.

Citeste mai departe

x

Proiectul Creștinul și societatea

Rolul nostru ca și creștini în societate este de a fi sare și lumină în toate domeniile de activitate, prin integritate, competență și compasiune pentru cei din jur și prin manifestarea puterii lui Dumnezeu. Prin proiectul Creștinul și societatea, promovăm aplicarea principiilor creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Fii și tu parte! Urmărește reportajul!