Donează     Rugăciune       TV LIVE                          
AOTV - Lucrare de media crestina »
Fii la curent cu ultimele noutati »
Marturii - cum sunt atinsi oamenii »
Suntem parte din Trupul lui Cristos »
Cum poti si tu sa fii parte »
Doneaza - fii Partener Alfa Omega »

Nevoia de reformă și pregătirea pentru marele seceriș - editorial de Tudor Pețan

Anul care se încheie se află sub semnul reformei. Pentru unii doar ca moment de celebrare a 500 de ani de la reforma protestantă a lui Martin Luther, pentru alții un prilej de identificare a unor nevoi de schimbare urgentă.

Încercând să fim, ca Alfa Omega, încă de la începuturile lucrării noastre de media creștină, atât „martor” la ceea ce face Domnul în România, cât și „parte” din lucrurile noi, având șansa unei interferențe permanente cu zone religioase diferite, încercăm să atingem câteva puncte fierbinți.

PREMISE:

a) Trezirea spre deosebire de reformă aduce de cele mai multe ori o revărsare a Duhului pentru o perioadă de timp, într-o comunitate, zonă geografică sau segment al societății. Este un „vin nou”, pus într-o structură existentă, intr-un „burduf vechi” care nu poate păstra „vinul nou” și care se va fisura după o vreme.

b) O nouă revărsare a Duhului Sfânt pe care o anticipăm și pentru care ne rugăm, are nevoie de un „burduf nou”, o structură nouă, funcțională, bazată pe Cuvânt și care să permită pregătirea Bisericii pentru marele seceriș

c) „Burduful nou” nu înseamnă doar o schimbare de structură, ci în primul rând o schimbare de paradigmă, de mentalitate, de operare în Trupul lui Hristos, cu mutarea focalizării de pe program religios și activitate bisericească pe extinderea Împărăției.

d) Marele seceriș înseamnă și pregătirea Miresei, cea „fără pată și fără zbârcitură”; demersul reformator are ca efect direct poziționarea fiecărui credincios, biserică, organizație într-o stare de tip „așteptând și grăbind” venirea Domnului. Nu doar „așteptând” pasiv, izolat, cu teama persecutiei si a marginalizarii.

e) Trupul lui Hristos e un organism viu și are deschiderea spre reformă și schimbare ca o dimensiune permanentă. Deschiderea spre schimbare este parte din ADN-ul Bisericii

PRIORITATI ALE REFORMEI IN BISERICA DIN ROMANIA

1) Schimbarea modului de gândire și operare în Biserică și dezvoltarea unei mentalități a Împărăției

Dincolo de bariere și rigori confesionale și orientată pe câștigarea de suflete și echiparea lor în regim de urgență. Mutarea focalizarii de pe programul de biserică pe extinderea Împărăției dincolo de ziduri prin transformarea societății.

“Crucea” este poarta de intrare în Împărăție. Isus a avut ca mesaj principal Împărăția. Nu e doar o dimensiune în care vom intra la moartea fizică. Împărăția este aici și acum și trebuie extinsă dincolo de zidurile bisericii. Biserica este parte din Împărăție dar Împărăția este mult mai mult... Împărăția este în noi... Predicați Împărăția, așa a a făcut și Isus.

2) Ucenicizarea ca prioritate.

Stabilirea în biserică a unui program de creștere spirituală sistematică a membrilor, cât și de echipare a noilor convertiți. Întrebarea. pe care unul dintre învățătorii Scripturii din ultimele decenii și-o punea în anii '90 despre“cum să așezi o bază teologică cât mai largă în timpul cel mai scurt”, trebuie pusă din nou în regim de urgență. Bisericile evanghelice duc lipsă de un studiu sistematic, temeinic, al Cuvântului. Cultivarea unei concepții despre lume și viață („world view” creștină) ar trebui să devină o prioritate. După '90, și-au predat mii de suflete viața Domnului Isus dar foarte puțini au rămas în biserici.

3) Înțelegerea celor două dimensiuni ale Bisericii:

a) biserica locală, congregație, biserica instituționalizată (unii spun “biserica nucleu”)

b) biserica „extinsă”, informală, (alte denumiri: „la locul de muncă”, „biserica de luni până sâmbătă”, „biserica în societate”, “biserica dincolo de ziduri”). Atașată de aceste două dimensiuni este nevoia de „relevanță” a fiecărui credincios în sfera lui de activitate, nevoie de a fi “sare și lumină”, de a impacta prin prezența lui, prin muncă, vorbire, atitudine pe cei din jurul lui.

Metodele clasice de impactare a societății, a lumii „din afara bisericii” nu mai sunt aceleași, s-au schimbat, dar valorile promovate au rămas aceleași.

4) Urgența reconsiderării grupelor de casă

(Grupe de ucenicie, părtășie, pe afinități, de misiune) fără teamă de divizare și fărâmițare a bisericii, potențând liderii acestor grupe și nuclee, încurajând slujirea, rugăciunea, implicarea socială, părtășia, evanghelizarea, creșterea spirituală. E o dimensiune vitală a restaurării trăirii creștine autentice, o restaurare a valorilor Bisericii primare, o modalitate prin care credincioși evanghelici, ortodocși (Oastea Domnului) și alte confesiuni au trecut prin vremuri de persecuție și limitare a prezenței în spațiul public.

Schimbarea de mentalitate începe de la a vedea nucleul bisericii acolo unde “doi sau trei” se adună în numele Domnului...

5) Nevoia de înțelegere biblică și de restaurare a slujbelor duhovnicești în biserică.

Dumnezeu a dat „pe unii apostoli, pe alții prooroci; pe alții evangheliști; pe alții pastori și învățători, pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos.” (Efeseni 4:11,12).

Desăvârșirea, adică echiparea sfinților, în vederea slujirii, cu înțelegerea că aceste slujbe nu sunt în primul rând funcții în biserică, ci „daruri” date bisericii în vederea echipării membrilor, având ca scop ultim slujirea.

Unele biserici și unii lideri trebuie să-și reconsidere poziția doctrinară față de slujba de apostol (deschizător de drumuri, pionier, cel care schimbă o cultură, un sistem, cel care implementează o cultură a Împărăției) și față de slujirea profetică, începând de la nevoia de cultivare, încurajare a comunicarii fiecărui credincios cu Dumnezeu, a auzirii vocii Lui, a călăuzirii permanente prin Duhul Sfânt și căutând voia Domnului prin revelație pentru el personal, comunitate, zona, națiune.

Vorbind despre restaurare și reformă în biserică, să nu uităm că suntem “zidiți pe temelia apostolilor și proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.” (Efeseni 2:20)

6) Slujirea în vindecare, eliberare, restaurare trebuie să devină o activitate normală în biserica locală.

Chiar dacă Dumnezeu a folosit în ultimii ani organizații, slujitori, mișcări pentru a sluji celor în nevoie, multe biserici sunt încă reticente, nu au slujitori echipați, nu au o înțelegere completă a întregii lucrări de pe Cruce. Cele mai multe cereri de rugăciune primite de noi la Alfa Omega, venite din toate zonele confesionale (inclusiv mediul ortodox) arată o mare nevoie de slujire pentru vindecare, eliberare de sub influențele demonice, restaurare fizică, emoțională, relațională, spirituală, eliberare de dependențe. În continuare, mulți lideri preferă mai degrabă să „pună sub disciplină” un credincios, decât să-l slujească și să-l ridice.

Dumnezeu vrea și poate să vindece! El folosește toate metodele și căile, în conformitate cu Scriptura, ca să vindece și să elibereze: rugăciunea simplă, punerea mâinilor, ungerea cu untdelemn, vindecare prin eliberare, puterea Cuvântului, vindecare prin dar de vindecare, prin obiecte asupra cărora s-au făcut rugăciuni (asemenea celor experimentate în Faptele apostolilor), vindecare în prezența Duhului Sfânt, la Cina Domnului sau în timpul închinării...

Această slujire e vitală acum; face parte din pregătirea Miresei.

7) Deschiderea față de lucrarea Duhului Sfânt.

Mulți lideri, chiar din biserici tradiționale, încep să folosească această expresie, “lucrarea Duhului Sfânt”, fără să o înțeleagă pe deplin și fără să dorească sincer să experimenteze implicarea și controlul total al Duhului Sfânt în viața lor și în viața bisericii. Simptomatic, cu extindere rapidă, este fenomenul botezului cu Duhul Sfânt a membrilor bisericii care nu au pe lista doctrinară practicarea darurilor spirituale. Inclusiv în mediul ortodox și catolic. Mulți lideri cer în secret slujire prin punerea mâinilor și ungere cu untdelemn pentru primirea botezului cu Duhul Sfânt. E vremea ca întreaga Scriptură să fie prezentată credincioșilor. Mai ales de către acei slujitori care au experimentat deja o nouă trăire cu Duhul Sfânt.

Este nevoie de învățătură biblică echilibrată, care să îmbine studiul tuturor darurilor spirituale (inclusiv cel profetic, de vindecare, de cunoștință, deosebirii duhurilor…) cu roada Duhului Sfânt care are de-a face cu caracterul creștin.

8) Lipsa de integritate în biserică

Influența lumii e tot mai evidentă; se vorbește despre o atmosferă de tip „mall” („iau ce îmi place”, „nu doresc responsabilități”, e „bine și așa”, „și alții fac”,atmosferă de club). Se cer mesaje radicale în biserică privind raportarea la bani, lucruri materiale, carieră, onoare, cinstirea aproapelui.

Compromisul de dragul unor avantaje materiale sau păstrării unei poziții de control este o moștenire grea din timpul comunismului. Mulți lideri au făcut compromisuri, au fost alții, puțini, care și-au păstrat integritatea.

9) Se ridică o noua generație de lideri

În unele biserici e nevoie de o schimbare de generații, în altele de suprapunere înțeleaptă de 2-3 generații cu responsabilități distincte. In paralel cu echiparea, mentorarea tineri generații de lideri, e nevoie de generarea unor mecanisme prin care liderii tineri să fie implicați în procesul decizional. Sunt domenii pe care le cunosc mai bine, sunt diferențe culturale, modalități de operare diferite, utilizarea tehnologiei, perspective diferite, lipsă de prejudecăți, balast sau moștenire din vremea comunismului.

Ca lucrare de media, vedem ridicarea unei generații IOSUA; unii sunt parte din sistemul religios, crescuți și formați după modelul vechilor lideri. Alții sunt parcă dintr-o altă dimensiune („dintr-un alt film” ca să folosim o expresie specifică tinerilor). Sunt apoi “tineri din generația CALEB, cu viziune și energie proaspătă, regenerată. Toate aceste categorii de tineri sunt potențiali agenți ai reformei. Prin ei Dumnezeu dă viață Bisericii și aduce autenticitate și relevanță. Îi întâlnim în ultimii ani la diferite evenimente, forumuri de discuții, în emisiuni de televiziune pe care le realizăm, prin prezențe în mediul online. Unii dintre ei sunt deja conectați, alții încă nu colaborează, dar în mod informal alcătuiesc o rețea informală pe care Domnul o țese și o pregătește pentru o seceriș, pentru “pescuirea minunată”. Element comun după care îi recunoaștem fără excepție: toți au mentatlitatea Împărăției și nu cea a apartenenței și agendei confesionale.

10) Restaurarea rugăciunii și a slujirii profetice în viața bisericii.

Orice trezire, mișcare nouă a Duhului Sfânt a fost precedată de lucrări intense de rugăciune, individuală și corporativă. În multe biserici, rugăciunea este doar un punct din program, o activitate. Am remarcat, ca fenomen în ultimii ani, revitalizarea rugăciunii și în unele biserici tradiționale, prin lanțuri de rugăciune, apeluri la post și rugăciune, întâlniri de rugăciune specifice.

Fără a se pune atenția pe influența celui rău, intensitatea și diversitatea rugăciunii, a confruntării spirituale, este esențială pentru revitalizarea bisericii pe toate cele trei dimensiuni:

  1. a) rugăciunea individuală, în cămăruță, a fiecărui individ;
  2. b) mijlocirea, stăruința în rugăciune, mijlocire profetică (individual și corporativ);
  3. c) lupta spirituală (împotriva influențelor demonice pe diferite niveluri, inclusiv teritorial).

În România se ridică mijlocitori, străjeri, profeți, oameni ai rugăciunii care stau în spărtură. Biserica trebuie să fie mai mult parte din ridicarea, incurajarea și echiparea lor.

11) De la biserica defetistă, care așteaptă răpirea, la biserica biruitoare care extinde Împărăția, așteptându-L pe Împărat.

E nevoie de o schimbare a mentalității în multe biserici care așteaptă cu resemnare „răpirea”, ca o scăpare de necazurile acestei lumi. “Vino Doamne Isuse” nu trebuie predicat drept un strigăt al disperării ci mai degrabă ca o șoapta a iubirii.

Mulți cred însă că, alături de Isus, nu pot fi decât biruitori. Extinderea Împărăției în întreaga societate devine o prioritate; „așteptând” nu este suficient; „grăbind” arată angajarea în extinderea cunoștinței de Dumnezeu pe întreg pământul, începând cu cel de lângă tine, cu colegul de muncă, etc. Mentalitatea de învingător include și pregătirea pentru vremuri de persecuție, înțelegerea slujirii jertfitoare, a martirajului.

12) Înțelegerea identității și autorității în Hristos.

Multe biserici se focalizează încă pe noi convertiți, pe membralitate; mulți credincioși rămân la stadiul de „copilași” în credință. Nevoia de „hrană tare” în biserică este acută. Începând cu cine sunt în Hristos, cum sunt poziționat cu El în locurile cerești, ce înseamnă a fi fiu de Dumnezeu sau co-moștenitor cu Hristos. Cum să folosesc Numele lui Isus fără să ies din limite biblice, cum să fiu lider asemenea Lui dar să pun in smerenie pe celălalt mai presus decât mine? Sunt echipați credincioșii să spună “pot totul în Hristos care mă întărește” și să fie gata să facă minuni și mai mari decât a făcut El? Și în același timp să fie gata să ia ștergarul?

13) De ce pleacă tinerii din biserică?

De la confesiuni diferite, zone geografice, culturi, răspunsul poate fi diferit. Un element este comun: tânărul este atras de autenticitate, relevanță, de răspunsuri concrete la întrebări specifice, de ajutor în problemele cu care se confruntă, de părinți spirituali, de oameni care să comunice pe lungimea lor de undă. Bisericile îmbătrânesc. Căutați soluții. Depășiți legalismul și religiozitatea promovând valori și nu forme.

Exemplu trist: o organizație din România care evanghelizeaza si echipeaza tineri din mediul universitar folosind conceptul grupelor de studiu, a facut greșeala să îi ducă pe cursanți mai devreme decât trebuia la o biserica evanghelică (trebuiau să mai aștepte 2-3 lecții conform programei). Tinerii au fost profund dezamăgiți de biserică si nu au mai dorit să urmeze cursul, s-au piedut... Unde este relevanța bisericii ?

14) Prioritate – Cuvântul în inima copiilor

Școala duminicală sau lucrarea cu copiii sunt la periferia atenției în biserici. Punerea Cuvântului în inima copiilor este tot mai neglijată. În multe biserici copiii sunt trimiși la școala duminicală, la grupele de copii doar ca părinții să fie liniștiți la program.

Nivelul de vârstă la care cel rău „agresează” copilul în sistemul de educație secular, prin media și prin anturaj scade de la an la an. Statisticile arată că dacă până la vârsta de 11 – 13 ani un copil nu are o sămânță a Cuvântului în inima lui, ca să poată lua o decizie pentru Hristos, greu o va face după aceea. Este unul dintre motivele pentru care prin Alfa Omega TV am lansat în ultimul an cu multă determinare proiectul Cartea Cărților. Dar nu e suficient. Sunt decizii care trebuie luate în fiecare biserică și mai ales în fiecare familie.

15) Interes crescând pentru Evanghelie în rândul creștinilor ortodocși și catolici.

În anumite zone geografice creștinii ortodocși „trăitori” sunt aproape de biserica primară. Dumnezeu lucrează în mediul ortodox cu semne și minuni, inclusiv în zona vindecărilor, supranaturalului, profeticului (Oastea Domnului, în special în nordul României). Duhul Sfânt lucrează și în zonele catolice cu mare putere (dimensiunea carismatică în mediul catolic din România).

Puncte de interferență între mediul evanghelic, ortodox și catolic care trebuiesc potențate fără prejudecăți: proiecte din zona pro-familie, pro-life, sociale, educaționale, civic. În multe zone din România se observă o deschidere maximă pentru colaborare interconfesională, în altele însă există legalism și religiozitate extremă.

16) Nevoia de înțelegere a locului și slujirii femeii în Trupul lui Hristos.

Dumnezeu activează, prin slujirea femeilor, un potențial uriaș în biserică. Slujiri multiple, inclusiv în rugăciune, domeniul social, mărturie creștină, educație, administratie.

(În urmă cu câțiva ani, la o conferință în nordul țării la care am fost parte, o vedenie cu caracter profetic a sintetizat ceea ce vrea să facă Domnul: era un șir de bărbați aliniați, ca un pluton gata de luptă, așezați la o mică distanță unul de celălalt. La un semn al Domnului, din spatele fiecărui bărbat a făcut un pas și a ieșit în față câte o femeie, astfel încât frontul de luptă a devenit dublu, compact și eficient).

17) Raportarea la tehnologie – nu poate fi neglijată.

Două perspective:

  1. a) Necesitatea folosirii tehnologiei la maxim, în special privind promovarea Cuvântului, a valorilor, extinderea Împărăției în toate sferele, atragerea persoanelor care nu ar veni altfel în biserică, acces la tânăra generație; potențial uriaș de exploatat.
  2. b) Riscul unei comunități virtuale reci, fără interferență personală și uneori cu falsă percepție a eficienței (ex: o rugăciune postată pe facebook).

Ca lucrare de media, bineînțeles că folosim în Alfa Omega, în mod extins, tehnologia pentru a transmite conținut și încercăm să plasăm resurse cu conținut creștin în toate mediile și modurile posibile. La scară largă, prin tehnologie Cuvântul atinge în mod accelerat toate grupurile etnice, până la marginile Pământului...

18) Raportarea la Israel

Până recent, cel mai important front era cel împotriva „teologiei înlocuirii” demonstrând că noi ca și creștini suntem „altoiți” în vița Israel și că Domnul are în continuare un plan cu Israelul. În continuare aceasta este perspectiva biblică de importanță vitală pentru Biserică.

Se adaugă acum tot mai mult necesitatea de „a vorbi de bine Israelul” în sensul de a înțelege și reflecta modul în care Dumnezeu lucrează și in prezent, în Israelul contemporan, cu provocări specifice.

A binecuvânta Israelul, a te ruga pentru el, pentru protectie și înțelepciune, pentru pacea Ierusalimului, este o cheie pentru binecuvântarea noastră ca persoane, Biserică și națiune.

19) Relaționare la lumea musulmană – o provocare nouă pentru biserică

Biserica, societatea, sunt puțin pregătite în a se relaționa la lumea musulmană; lipsesc informații minimale ca să le înțelegem cultura, educația, perspectiva religioasă..

În special, biserica locală va trebui să găsească resurse pentru a prezenta Evanghelia persoanelor cu background musulman sau chiar a-i integra în biserică. Creșterea numărului de migranți din țări arabe găsește biserica din România nepregătită.

În mod supranatural, Duhul Sfânt cercetează inimile a mii de musulmani, inclusiv prin apariții supranaturale. Suntem pregătiți pentru această nouă provocare? Ne găsește nepregătiți și radicalizarea cetățenilor români de religie musulmană din Dobrogea.

20) Înțelegerea diferenței dintre binecuvântare, bunăstare biblică și extremele teologiei prosperității.

Mentalitatea sărăciei se vrea confruntată; este voia lui Dumnezeu să-Și binecuvânteze copiii prin mântuire, sănătate și bunăstare.

Înțelegerea și practicarea zeciuielii, a dărniciei, a implicării în proiecte sociale, de misiune locală și transculturală trebuie să devină prioritate. Binecuvântând material, Dumnezeu are încredere în cei care devin o sursă de binecuvântare și un instrument de susținere a lucrărilor de extindere a Împărăției. El vrea să transfere bogățiile lumii către cei determinați să le folosească pentru vestirea Evangheliei. În biserică trebuie să se vorbească deschis despre administrarea finanțelor, bunuri materiale, buget personal, etică în afaceri fără a le considera teme “tabu”. Isus a vorbit despre acestea mai mult decât despre alte teme “religioase”.

PROVOCARE PENTRU LIDERI

Burdufurile noi, pe care Domnul le face acum, e posibil să fie diferite de cele care au purtat „vinul nou” în sezonul anterior, acum câțiva zeci de ani poate. Liderii care au fost folosiți cu putere în mișcările Duhului în decadele trecute, în mari proiecte evanghelistice, lucrări de apostolat, s-ar putea să nu înțeleagă lucrurile noi pe care Domnul le face acum și să se opună sau să judece. Cu siguranță niciodată Domnul nu a copiat ceea ce a făcut într-un sezon anterior, nu o va face nici acum, pregătind marele seceriș. El aduce ceva proaspăt, dând un suflu nou Bisericii Sale, care este un organism viu, deschis mereu pentru schimbare și transformare.

Tudor Pețan
președinte, Alfa Omega TV

  Aboneaza-te gratuit la revista AOTV Magazin

Articol tiparit in revista Alfa Omega TV Magazin 7.6 - Nevoia de reformă continuă a Bisericii (noiembrie-decembrie 2017). Aceasta revista se distribuie gratuit, aboneaza-te sa o primesti acasa: www.alfaomega.tv/revista

Informatiile publicate pe site-ul alfaomega.tv (text sau video) pot fi preluate de alte publicatii, site-uri si bloguri online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ spre pagina de pe site-ul nostru. Orice abatere de la aceste norme constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si o vom trata ca atare.

Proiectele Alfa Omega TV

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Din 2016, ne concentrăm pe generația tânără, investind resurse în dezvoltarea proiectului de evanghelizare pentru copii Cartea Cărților. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în lumea Bibliei îi expun pe copiii de azi pentru prima dată la povestirile fascinante ale Scripturii. Prin desene difuzate pe TV, prin site-ul interactiv pentru copii și evenimente evanghelistice, investim în dezvoltarea generației de mâine!
Evanghelizare

Evanghelizare

Răspândim Evanghelia 24/7 prin diverse canale media și proiecte, la mii de români de toate vârstele. Difuzăm pe Alfa Omega TV și pe 40 de televiziuni comerciale partenere programe de evanghelizare și pre-evanghelizare, derulăm campanii multimedia de știință-creaționism pentru atei. Anual, 300.000 de utilizatori unici vizitează site-ul nostru si peste 10.000 parcurg prezentarea Evangheliei. Prin media, mulți Îl descoperă pe Dumnezeu și mântuirea Lui.
Slujire și rugăciune pentru probleme

Slujire și rugăciune pentru probleme

Ca organizație de media creștină, dincolo de informare sau divertisment, ne focalizăm pe slujirea personală în rugăciune și implicarea directă în viața credincioșilor, vedem o mare nevoie mare. Anual, primim peste 5000 de cereri de rugăciune. Ne rugăm cu ei, încercăm să oferim soluții practice, să-i ajutăm, îi conectăm cu credincioși maturi sau biserici din regiunea lor, și producem resurse media care să răspundă nevoilor concrete ale oamenilor. Zeci de mii parcurg anonim materiale publicate de noi, pe teme sensibile.
Creștere spirituală și ucenicizare

Creștere spirituală și ucenicizare

Prin tematica variată abordată în materialele noastre, suntem o sursă de hrană spirituală pentru creștinii români. Difuzăm și publicăm sute de seminarii biblice, predici, emisiuni, cursuri și articole, pe TV, pe DVD, în cărți, în revista AOTV Magazin, pe site și media socială. Abordăm teme relevante – bazele creștinismului, apologetică, rugăciune și mijlocire, profeție, vindecare, eliberare, consiliere și viața creștină. Alături de cei care ne susțin, ajutăm credincioșii să se maturizeze spiritual și să fie echipați pentru a extinde Împărăția lui Dumnezeu în România.
Creștinul și societatea

Creștinul și societatea

Cu ajutorul partenerilor Alfa Omega TV, realizăm materiale relevante care să inspire creștinii pentru a fi sare și lumină la locul în care se află, să aplice principiile creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Prin toate canalele media, încurajam atât creștinul obișnuit, cât și liderii din diverse sfere ale societății.
Înțelegerea vremurilor

Înțelegerea vremurilor

Prin Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să înțeleagă, să se roage și să interpreteze din punct de vedere biblic semnificațiile știrilor zilnice. Prin producerea și difuzarea pe TV, site, Youtube și Facebook a documentare de actualitate și a știrilor Mapamond Creștin și Jerusalem Dateline, oferim perspective creștine și informații noi despre evenimente actuale, fiind o sursă credibilă de informare creștină.
Reflectarea lucrării Domnului din România

Reflectarea lucrării Domnului din România

Ca organizație de media, intrăm în contact cu multe biserici, organizații creștine și lideri care au ca scop aducerea Împărăției lui Dumnezeu în România. Acest lucru ne dă o privire de ansamblu asupra lucrării lui Dumnezeu în țara noastră. Prin producțiile noastre - emisiuni, reportaje, știri și materiale promoționale - încurajăm și reflectăm aceste mișcări, fiind martori media și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România.
x
x

GDPR - avem nevoie de acordul tău pentru a putea să-ți trimitem materiale

Dacă ești abonat la revistă sau la newsletterul nostru, trebuie să știi că nu ți le mai putem trimite, decât dacă primim un acord explicit de la tine, conform legislației GDPR. Durează câteva secunde să ne dai acordul. alfaomega.tv/acord
Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.