Donează     Rugăciune       TV LIVE                 

AOTV - Lucrare de media crestina »
Fii la curent cu ultimele noutati »
Cum poti si tu sa fii parte »
Marturii - cum sunt atinsi oamenii »
Suntem parte din Trupul lui Cristos »
Doneaza - fii Partener Alfa Omega »

27 februarie - 7 aprilie 2018 - 40 zile de pocăință, post și rugăciune pentru România

Perioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebrăm jertfa Domnului Isus Hristos pentru păcatele noastre și învierea Lui, este o perioadă în care cred că Domnul vrea să ne smerim și să ne întoarcem la El cu toată ființa, în post și rugăciune pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui din România.

Vă chem să ne unim în perioada 27 februarie - 7 aprilie în POST și RUGĂCIUNE, în care esența este POCĂINȚA noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise de alții, făcând slujirea de a fi mijlocitori între oamenii pierduți și Dumnezeu (Daniel 9:1-19).

6 săptămâni de post și rugăciune

Perioada de 40 zile dintre 27 februarie–7 aprilie este împărțită în 6 săptămâni, în care ne vom focaliza pe anumite puncte de rugăciune

De ce să ne pocăim, să postim și să ne rugăm?

Este chemarea Domnului de a ne ÎNTOARCE de la starea actuală căldicea – ca a bisericii din Laodiceea (Apoc. 3:14-22), la starea smerită a bisericii din Filadelfia, o stare după voia Domnului (Apoc. 3:7-13). Este chemarea din IOEL 2:15-17- de a ne întoarce fețele către Domnul, de a ne  smeri, de a ne pocăi, pentru a se împlini cuvântul din Faptele apostolilor 3:19-21.

Cartea Daniel 9:1-19 ne arată un model de rugăciune în care noi, cei ce-L cunoaștem pe Domnul, ne cerem iertare pentru păcatele comise pe teritoriul României de către locuitorii țării - cum spune Daniel - “noi și părinții noștri am păcătuit.” Chiar dacă Daniel era un om neprihănit, el și-a cerut iertare Domnului. Daniel s-a rugat pentru izbăvire din captivitate și restaurarea țării, la 70 de ani după dărâmarea Ierusalimului, pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu. Daniel a recunoscut că starea de păcat a națiunii  a dus poporul în robie și țara a fost pustiiită. Izbăvirea vine de la Domnul, dar numai în urma pocăinței și smeririi.

Noi vedem azi cum țara noastră, după 70 de ani de la instaurarea comunismului în România (dec 1947), este încă în captivitate, cu o populație care vrea să plece din țară, cu resurse tot mai puține - o formă de pustiire pe care o trăim azi. Familia, Biserica, națiunea noastră sunt sub asediul puterilor întunericului. Și noi, astăzi, Biserica lui Hristos din România,  suntem chemați să recunoaștem că starea de păcat a națiunii noastre a adus România la starea ei de astăzi. Și noi, astăzi, suntem chemați să ne pocăim, să ne smerim inimile, să ne rugăm, ca Domnul să ierte păcatele, să ne vindece țara și să vină vremurile de înviorare după care tânjim.

2 Cronici 7:14 - „Dacă  poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui rele – atunci  îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”

Perioada aceasta de rugăciune și post ar trebui să aibă aceste 4 caracteristici:

- Pocăință intensă - să ne doară păcatele noastre, să ne curațim inimile, să fim plini de Duhul Sfânt.
- Tânjire după Domnul - apropiere de El, foame și sete dupa Cuvânt și Duhul Sfânt
- Rugăciune fierbinte - o comunicare pasionată cu Creatorul universului și Mântuitorul nostru
- Durere pentru cei pierduți - să luptăm ca sufletele oamenilor să nu ajungă in iad!

Cum postim

Postim cum are încredințare fiecare, dar ar fi bine măcar 2 zile/săptămână. Cine poate,  ar fi bine ca în acest interval să ia 21 zile de post ca Daniel, sau 7 zile sau 3 zile de post cu lichide, o dată sau de mai multe ori în timpul celor 40 de zile. Dar este după încredințarea fiecăruia. Esențială este atitudinea inimii noastre și dorința de a ne înfrâna firea noastră care poftește împotriva Duhului!

Postim de mâncăruri neesențiale (dulciuri, mâncăruri grele, sofisticate). Se poate posti cu o alimentație simplă, bazată pe legume și fructe- ca postul lui Daniel.

Postim de timp petrecut inutil la televizor (se pot vedea scurt știrile importante sau programe creștine), post de stat pe internet sau pe Facebook

Postim de obiceiuri care fură timp și ne împiedică în relația cu Domnul (mers excesiv la cumpărături, timp pierdut prin magazine, timp pierdut în activități neesențiale, timp pierdut în discuții inutile)

Săptămâna 1: 27 februarie - 4 martie – Personal

- Pocăință,  curățirea inimii noastre în toate aspectele:
- Relația cu Domnul, lipsa pasiunii pentru Domnul, pentru Cuvânt, pentru rugăciune
- Relații rupte în familie (neiertare, mânie, amărăciune). Relația cu soțul/soția, cu copiii, cu rudele apropiate sau depărtate.
- Înșelarea Domnului – nu am dat zeciuiala; nu am luat decizii sfinte în administrarea finanțelor.
- Relații cu frații din Trupul lui Hristos. Pocăință de invidie, gelozie, ură, indiferență, egoism, condamnare, bârfă, calomnie, dispreț, judecată față de poporul Domnului și mai ales față de lideri
- Pocăință de lipsa mărturiei creștine – nu vorbim altora de Domnul, din indiferență, egoism! Să avem curajul de a vorbi!
- Pocăință de orice forme de anti-Semitism (ură față de evrei sau față de Israel) din inimile noastre.
- Relația personală cu colegii de muncă. Pocăință de atitudini greșite la locul de muncă!
- Pocăință de compromis, înșelăciune, mită în relația cu societatea. Pocăință de atitudini greșite unde mergem – în instituții (primării, bănci, la administrația financiară, școli, unități medicale, etc.) Să nu călcăm legile!  Să fim „lumină”, „sare”! Să mergem fără frică, binecuvântând locurile unde mergem și rugându-ne pentru oamenii din aceste instituții.
-Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta personal!


Săptămâna 2: 5-11 martie – Familii

Familia proprie și extinsă

Pocăință pentru lipsa noastră de rugăciune pentru familia extinsă:
- cei nemântuiți din familie, familia apropiată și familia extinsă;
- pocăință pentru greșelile lor și ale noastre în relația cu ei. Rugăciune intensă pentru iertarea greșelilor membrilor familiilor noastre în relația cu Domnul (au divorțat, au făcut avorturi, au înșelat…);
- copiii, tinerii din familie; starea lor, relația lor cu Domnul.

Familia din România

 • Modificarea Constituției cu definirea familiei ca unire dintre un bărbat și o femeie. Organizarea referendumului. Să nu obosim în rugăciunea pentru sacralitatea familiei - așa cum a creat-o Dumnezeu.
 • Pentru puritatea inimilor copiilor noștri, pentru oprirea oricăror forme de educație sexuală nebiblică a copiilor, pentru legi bune care să protejeze copiii din România de abuzuri fizice, emoționale, de educație sexuală denaturată, de politicile educaționale agresive ale unor grupuri.
 • Să ne rugăm pentru copiii și tinerii din țara noastră – pentru care nu se roagă nimeni. Pocăință pentru abandonarea copiilor de părinții plecați la muncă în străinătate (orfanii cu părinți). Pocăință pentru abandonarea copiilor în orfelinate, pentru neglijarea copiilor de părinții prea ocupați, care nu își fac timp pentru copiii lor- e tot o formă de abandon! Să ne cerem iertare pentru părinții cu inimi împietrite față de copiii lor. Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor părinților spre copiii Abandonarea și neglijarea copiilor îi fac pe aceștia să devină depresivi sau violenți, și duc chiar la sinucidere.
 • Să ne rugăm pentru ca Domnul să aducă vindecare inimilor acestor copii și tineri și ca ei să-L întâlnească personal pe Isus - Mântuitorul!
 • Pocăință de AVORTURI, de sângele nevinovat vărsat în România, avorturi comise chiar de cei ce se numesc creștini.
 • Copiii din școli - pentru protecția și creșterea lor la adăpostul Pentru păstrarea credinței creștine în educația copiilor în școli.
 • Vindecarea și reîntregirea familiilor – a celor afectate de sărăcie, violență, de plecarea unuia dintre soți la muncă, vindecarea relațiilor dintre cei doi soți, dintre copii și părinți.
 • Pocăință pentru rata mare a divorțurilor. Să ne rugăm pentru stoparea DIVORȚURILOR, pentru cauzele care duc la divorț (sărăcie, violență, alcool, imoralitate, etc.).
 • Pocăință pentru rata mare a concubinajelor în România - când foarte mulți aleg să trăiască „fără obligații” și nu știu că intră sub blestem - blestem care se extinde și asupra copiilor rezultați din astfel de relații. Să ne pocăim de acest flagel și să ne rugăm pentru trezirea acestor oameni.


Săptămâna 3: 12-18 martie – Biserica locală și Biserica Domnului din România

Pocăință pentru :

- lipsa dragostei agape!
- lipsa de pasiune în biserici;  lipsa rugăciunii; limitarea lucrării Duhului Sfânt prin programe stricte;
- dezbinări; religiozitate; idolatrie (doctrine, obiceiuri mai presus de Domnul);
- vânzarea fraților – denunțuri (în comunism și nu numai);
- trădări – lipsă de loialitate;
- rebeliune; mândrie; nesocotirea principiilor de autoritate spirituală în biserici;
- fățărnicie, lipsă de sinceritate, răceală, egoism;
- imoralitate;
- folosirea greșită a fondurilor;
- lipsa de unitate în biserici și între biserici; divizări între biserici; judecăți, condamnări ale altor frați/ biserici;
- lipsa de cooperare în Biserica din România
- competiție, mândrie spirituală, stare de căldicel, indiferență, egoism, materialism;
- pocăință de activități, acțiuni, programe făcute fără călăuzirea Duhului Sfânt. Pocăință de planuri făcute de noi, fără a-L întreba pe Domnul ce vrea El să facem;
- lipsa de împlinire a mandatului dat de Domnul: evanghelizare, ucenicizare.  Pocăință pentru egoismul și indiferența noastră față de cei pierduți - că nu ne rugăm și nu acționăm în puterea Duhului Sfânt pentru evanghelizarea și ucenicizarea celor ce sunt dincolo de zidurile bisericilor;
- pocaință că nu trăim o viață de mărturie la locul nostru de muncă, că nu vorbim de Domnul colegilor, că tăcem de teama de a nu ne face de rușine. Dar Domnul Isus spune că cine se rușinează de El înaintea oamenilor nu va fi mărturisit de Domnul înaintea Tatălui!;
- pocăință de ignorarea Israelului de către biserici, de forme de anti-semitism din biserici, de teologia înlocuirii din biserici (care spune că Israelui a căzut și acum doar Biserica contează; este o doctrină care neagă alegerea lui Dumnezeu, care a declarat că Israelul este poporul pe care L-a ales și cu care a făcut toate legămintele);
- pocăință că suntem ca biserica din Laodiceea în foarte multe privințe. Să ne întoarcem spre dependența totală de Domnul (biserica din Filadelfia - Apoc. 3:7-13), să ne întoarcem la dragostea dintâi (Apocalipsa 2:4);
- pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!

Să ne rugăm pentru o trezire a sfințeniei, a pocăinței în biserici! E vreme de cernere serioasă, de alegeri pentru fiecare - cui vrea să slujească și cum! În timpul acesta de har să ne rugăm ca toti creștinii să-și alinieze inimile cu Domnul, în smerenie, în curăție de inimă, în integritate, în dragoste agape, în pasiune pentru Domnul - iubind și grăbind venirea Lui.


Săptămâna 4: 19-25 martie - Națiune/populație

Pocăință pentru:

- Idolatrie (închinare la orice altceva, nu la Dumnezeu); religii false, care au fost practicate de strămoșii neamului nostru - dacii, romanii. Să ne pocăim de orice forme de religie falsă care sunt în România de azi;
- Să ne pocăim de idolatrie modernă care afectează așa mult populația țării:
- de încredere în oameni (anumiti conducători, membri de familie), de încredere în bani, bogății sau relații
- de forme de a pune pe altcineva sau altceva pe primul loc în viața noastră: unele persoane  (copiii), unele lucruri (locul de muncă, carieră personală);
- Să ne pocăim de cultul morților, care în vremea dacilor era însoțit de închinare prin jertfe umane(jertfirea tinerilor); Acum forma de închinare prin jertfe umane o reprezintă AVORTURILE. Să ne pocăim de forme de închinare la morți. Să ne rugăm ca legăturile morții să fie rupte de peste națiunea română de Domnul Isus Hristos, prin puterea sângelui Său.
- Pocăință pentru traficul de persoane, de copii care se face pe teritoriul țării, pentru că stăm pasivi și nu ne pasă, ca națiune. Să ne rugăm pentru oprirea acestor rețele de trafic de suflete;
-Trădări - în familii, societate; trădarea conducătorilor; uciderea conducătorilor în istoria noastră - mai departată dar și recentă (chiar Ceaușescu);
- Ură, violentă; ucideri, avorturi;
- Corupție, hoție, minciună, mită, materialism, goana după bani, lipsa de integritate;
- Lipsa de milă, de compasiune, egoism, nepăsare;
- Vrăjitorie, ocultism;
- Dezbinarea societății între grupuri sociale, grupuri etnice. Ura între grupuri etnice (români-maghiari; români- țigani);
- Imoralitate, forme de păcate sexuale care sunt o urâciune în Scripturi; trăire în concubinaj;
- Familii destrămate; divorțuri; dispreț față de părinți; nepăsare față de copii;
- Să ne pocăim de orice forme de antisemitism la nivelul țării și să ne rugăm ca acest spirit antisemit să nu-și ridice capul în România;
- Să ne pocăim de forme de șovinism, de naționalism extrem, dar să ne rugăm pentru trezirea conștiinței naționale, pentru patriotism real, pentru trezirea dragostei de țară în inimile românilor;
- Să ne pocăim de vorbirea de rău a țării, de toate cuvintele de dispreț și blestem care au fost spuse de cetățenii țării despre România și să ne rugăm pentru DIASPORA românească, ca cei ce trebuie să se întoarcă acasă, să o facă;
- Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!  
- Să ne rugăm cu compasiune pentru toți acești oameni, ca Domnul să se îndure de ei. Să ne rugăm pentru mântuirea sufletelor lor! Toți sunt oameni, care sunt influențați de puterile întunericului, ca să facă lucruri rele. Domnul îi poate trezi/conștientiza pe fiecare. Noi însă suntem chemați să ne rugăm pentru ei, cerându-ne iertare pentru ei! Tată, iartă-i și adu vremuri de cercetare deosebite în viața fiecăruia!


Săptămâna 5: 26 martie – 1 aprilie -  Țară, sistemele societății românești

Pentru România - Pocăință pentru păcatele comise în sistemele în care este organizată societatea noastră:

 • sistemul politic
 • sistemul economic – industrie, agricultură, transporturi, comunicații, sistemul fiscal
 • sistemul de învățământ
 • sistemul de sănătate
 • sistemul juridic
 • sistemul de siguranță – armată, poliție, jandarmerie, servicii de siguranță națională
 • media/cultură/artă/sport

Să ne pocăim: 

 • de fărădelegi, abuzuri comise prin institutii, pocăință pentru modificarea unor legi care favorizează corupția și fărădelegea din sistemele societății;
 • pentru mită, corupție, trafic de influență, cu periclitarea siguranței naționale. Vânzarea de resurse ale țării fără a se ține cont de interesul național;
 • pentru decizii greșite la nivel național și local, cauzate de corupție;
 • pentru relații defectuoase între segmentele societății - lipsa de unitate națională;
 • pentru trădarea interesului național în relația cu alte state prin lipsa de atitudine a autorităților țării în situații critice pentru țara noastră - în relații economice, politice, de siguranță națională;
 • pentru incitarea la ură între grupuri etnice și sociale, prin manipulare, prin dezinformare, prin pasivitatea autorităților față de abuzuri ale unor grupuri care acționează agresiv pe teritoriul României, încercând să destabilizeze și să fragmenteze România, chiar ca teritoriu;
 • de dispreț în relația instituțiilor cu oamenii - relație de dispreț în școli, spitale, mediu de afaceri față de oamenii simpli, modești, nepăsarea autorităților față de durerile și nevoile reale ale societății;
 • de toate schimbările defectuoase care s-au făcut în învățământ, sănătate, în sistemul fiscal, în economie, în gestionarea patrimoniului țării - terenuri, ape, păduri, clădiri, zăcăminte. Să ne rugăm pentru îndreptarea rapidă a acestor greșeli, care pot afecta siguranța și dezvoltarea țării;
 • de corupția din învățământ, din sistemul de sănătate, din justiție, din mediul politic, din mediul de afaceri, din sistemele de siguranță națională;
 • pentru lipsa de loialitate față de țară, lipsa de integritate, de vigilență pentru factorii de decizie din structurile de conducere ale țării;
 • pentru compromisuri și alianțe defavorabile României, făcute în plan intern și internațional, în relațiile internaționale;
 • de lipsa de verticalitate și curaj a autorităților române în relația cu instituții internaționale în ce privește apărarea familiei, a valorilor creștine ale societății noastre;
 • pentru toate fărădelegile și greșelile făcute în ce privește siguranța energetică a țării, siguranța națională, parteneriate, construcția de căi ferate și de autostrăzi;
 • pentru națiune, pentru nepăsarea față de sufletele vândute prin rețele de trafic de oameni, prostituție, pedofilie, prin rețele de trafic de droguri, de arme. Să ne rugăm pentru protecția și binecuvântarea copiilor acestei națiuni;
 • pentru cei care lucrează în mass media (rețele de televiziune, radio, rețele de socializare) - pentru manipulări și dezinformări, pentru știri false, pentru promovarea imoralității, a corupției, a compromisului, a violenței, a minciunilor, a calomniilor, afectând sistemul de valori al unei națiuni creștine. Să ne rugăm pentru trezirea și curățirea conștiintelor acestor oameni de influență în națiune, pentru teama de Domnul în inimile lor;
 • pentru corupția din domeniul artei, al sporturilor, care influențează negativ societatea.


Săptămâna 6: 2-7 aprilie – 8 aprilie (Paștele) – Laudă, închinare, mulțumire, rugăciune

 • Să mulțumim Domnului pentru jertfa Lui de pe cruce pentru noi. Să-L adorăm pe Cel ce este Mielul lui Dumnezeu, dar și pe Cel ce este Leul din Iuda. Să-L lăudăm pe Domnul „... căci e bun și în veac ține îndurarea Lui”.
 • Să ne rugăm pentru curățirea păcatelor națiunii noastre, pe care le-am mărturisit și ne-am pocăit de ele. Să ne rugăm ca sângele Domnului Isus să curățească țara noastră, ca Dumnezeu să ne vindece țara.
 • Să ne rugăm ca Domnul să rupă blestemele de moarte, de idolatrie, de sărăcie, de frică, de comunism de peste țara noastră și ca El să mustre lăcustele care au mâncat familiile noastre, țara noastră (Ioel 2:23-28).
 • Să ne rugăm pentru întoarcerea inimilor locuitorilor țării spre Domnul nostru, pentru revelația stării de păcat, pentru deschiderea ochilor celor orbiți de cel rău și pentru pocăința locuitorilor țării noastre.
 • Să ne rugăm pentru România, cu foc, pentru: protecție, binecuvântare, pace, stabilitate, integritate teritorială.
 • Să ne rugăm ca în acest an centenar, Domnul să-și aducă aminte de rugăciunile noastre și ale înaintașilor noștri care au mijlocit pentru România și să ne rugăm pentru trezirea României, pentru revărsarea slavei Domnului peste țara noastră, pentru împlinirea promisiunilor Lui pentru România. Și fie ca Domnul să aducă vremurile de înviorare, de transformare a unei națiuni prin lucrarea puterii Duhului Sfânt, după care tânjim. Fie ca România să intre deplin în voia lui Dumnezeu pentru țara noastră, să se alinieze cu cerul: „Tată, vie Împărăția TA, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ - în România, acum! 
 • Să ne rugăm ca România să fie de partea Israelului, o națiune care va fi între națiunile oi la judecata finală (Matei 25:31-46)

Porți ale României, ridicați-vă capetele, ca să intre Împăratul Slavei, Domnul cel viteaz în lupte, Domnul Vieții, Domnul Păcii, Mântuitorul și Regele nostru! (Psalmul 24). Chemăm Numele Domnului Isus Hristos peste poporul și teritoriul României! Isus Hristos este Domnul României! MARANATA!

Domnul să binecuvânteze România și Israelul!

Mai multe informatii: http://prayernet.ro

Etichete: rugaciune, mijlocire, punctele de rugaciune, prayernet, reteaua de rugaciune pentru romania, romania, post

Proiectele Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Prin programele variate, canalul Alfa Omega TV prezintă Evanghelia într-un mod accesibil pentru necreștini, ajută credincioșii să se maturizeze spiritual și promovează valorile creștine în societate, fiind un mod de a face misiune prin media. Prin programele difuzate, numeroși români au fost mântuiți, eliberați, echipati, transformați și au învățat cum să trăiască după principiile lui Dumnezeu.
Emisiunile Alfa Omega TV

Emisiunile Alfa Omega TV

Pentru că românii petrec mult timp privind la televizor, credem că e vital să existe cât mai multe programe creștine, pentru evanghelizare, creștere spirituală și divertisment curat. Adesea, mesajul creștin poate fi mai bine transmis printr-un desen animat sau film, similar cu modul în care Isus a folosit pildele. De aceea, producem sau traducem sute de programe creștine anual, urmărite de zeci de mii de români.
Programe creștine pe stații TV comerciale

Programe creștine pe stații TV comerciale

Cu mult înainte de a apărea canalul Alfa Omega TV, din 1994 și până azi, distribuim lunar programe creștine la alte staţii comerciale seculare (nereligioase) de televiziune din România și Moldova. Azi, Alfa Omega TV trimite programe la peste 30 de televiziuni partenere. Este un proiect media inedit de evanghelizare și răspândire a valorilor creștine la nivelul Europei.
Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Credem că e important să existe materiale care abordează probleme practice, pentru a aplica valorile biblice la fiecare domeniu al vieții. Din 2011, tipărim și expediem gratuit revista Alfa Omega TV Magazin, cu programul TV și articole de viață creștină, pe teme variate. Distribuim gratuit și mii de resurse tipărite, cu o abordare practică. Publicăm și multe materiale online, pentru creșterea spirituală a creștinilor români.
Media Digitala

Media Digitala

Ducem Evanghelia și o perspectivă creștină asupra problemelor contemporane, prin publicarea a mii de resurse online pe platforme digitale variate. Două treimi din persoanele care accesează online materialele noastre multimedia au sub 45 de ani. De aceea, misiunea prin media digitală complementează eforturile depuse prin televiziune.
Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Din 2016, ne concentrăm pe generația tânără, investind resurse în dezvoltarea proiectului de evanghelizare pentru copii Cartea Cărților. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în lumea Bibliei îi expun pe copiii de azi pentru prima dată la povestirile fascinante ale Scripturii. Prin desene difuzate pe TV, prin site-ul interactiv pentru copii și evenimente evanghelistice, investim în dezvoltarea generației de mâine!
Evanghelizare

Evanghelizare

Răspândim Evanghelia 24/7 prin diverse canale media și proiecte, la mii de români de toate vârstele. Difuzăm pe Alfa Omega TV și pe 40 de televiziuni comerciale partenere programe de evanghelizare și pre-evanghelizare, derulăm campanii multimedia de știință-creaționism pentru atei. Anual, 300.000 de utilizatori unici vizitează site-ul nostru si peste 10.000 parcurg prezentarea Evangheliei. Prin media, mulți Îl descoperă pe Dumnezeu și mântuirea Lui.
Slujire și rugăciune pentru probleme

Slujire și rugăciune pentru probleme

Ca organizație de media creștină, dincolo de informare sau divertisment, ne focalizăm pe slujirea personală în rugăciune și implicarea directă în viața credincioșilor, vedem o mare nevoie mare. Anual, primim peste 5000 de cereri de rugăciune. Ne rugăm cu ei, încercăm să oferim soluții practice, să-i ajutăm, îi conectăm cu credincioși maturi sau biserici din regiunea lor, și producem resurse media care să răspundă nevoilor concrete ale oamenilor. Zeci de mii parcurg anonim materiale publicate de noi, pe teme sensibile.
Creștere spirituală și ucenicizare

Creștere spirituală și ucenicizare

Prin tematica variată abordată în materialele noastre, suntem o sursă de hrană spirituală pentru creștinii români. Difuzăm și publicăm sute de seminarii biblice, predici, emisiuni, cursuri și articole, pe TV, pe DVD, în cărți, în revista AOTV Magazin, pe site și media socială. Abordăm teme relevante – bazele creștinismului, apologetică, rugăciune și mijlocire, profeție, vindecare, eliberare, consiliere și viața creștină. Alături de cei care ne susțin, ajutăm credincioșii să se maturizeze spiritual și să fie echipați pentru a extinde Împărăția lui Dumnezeu în România.
Creștinul și societatea

Creștinul și societatea

Cu ajutorul partenerilor Alfa Omega TV, realizăm materiale relevante care să inspire creștinii pentru a fi sare și lumină la locul în care se află, să aplice principiile creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Prin toate canalele media, încurajam atât creștinul obișnuit, cât și liderii din diverse sfere ale societății.
Înțelegerea vremurilor

Înțelegerea vremurilor

Prin Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să înțeleagă, să se roage și să interpreteze din punct de vedere biblic semnificațiile știrilor zilnice. Prin producerea și difuzarea pe TV, site, Youtube și Facebook a documentare de actualitate și a știrilor Mapamond Creștin și Jerusalem Dateline, oferim perspective creștine și informații noi despre evenimente actuale, fiind o sursă credibilă de informare creștină.
Reflectarea lucrării Domnului din România

Reflectarea lucrării Domnului din România

Ca organizație de media, intrăm în contact cu multe biserici, organizații creștine și lideri care au ca scop aducerea Împărăției lui Dumnezeu în România. Acest lucru ne dă o privire de ansamblu asupra lucrării lui Dumnezeu în țara noastră. Prin producțiile noastre - emisiuni, reportaje, știri și materiale promoționale - încurajăm și reflectăm aceste mișcări, fiind martori media și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România.

Instalează aplicația mobilă Alfa Omega TV

badge google play badge appstore

 

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.