Donează     Rugăciune       TV LIVE                           
AOTV - Lucrare de media crestina »
Fii la curent cu ultimele noutati »
Cum poti si tu sa fii parte »
Marturii - cum sunt atinsi oamenii »
Suntem parte din Trupul lui Cristos »
Doneaza - fii Partener Alfa Omega »

Vieți în lumină - Editorial de Tudor Pețan

tudor petan 2014 250Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată” (1 Petru 2:9).

Un număr special, o ediție de mărturii despre transformarea radicală a unor vieți, despre intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu în situații limită, despre răspunsuri la rugăciune, despre restaurări și binecuvântări cerești. După mai bine de 7 ani de apariții neîntrerupte ale revistei, pe subiecte diverse, un număr ca jertfă de mulțumire pe altarul Domnului.

Vieți transformate, mărturii sincere ale celor care au fost chemați din întuneric la lumină și care au decis să umble mai departe în lumină. Vieți restaurate, reîntregite prin experiențe miraculoase de vindecare sau eliberare.

Vieți marcate de o umblare zilnică cu Dumnezeu, Cel Căruia Îi pasă de fiecare detaliu al vieții noastre, Care Se implică în orice problemă pe care o avem, un Dumnezeu al purtării de grijă, un Dumnezeu Care Își ține promisiunile, Care ne iubește și Care „în bunătatea Lui ‘ne ascultă prin minuni(vezi Ps. 65:5).

Prin aceste mărturii diverse, Domnul îți spune ție azi: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău” (3 Ioan 2).

Mântuire – vindecare – eliberare

În prima Lui slujire în sinagoga din Nazaret, Domnul Isus Și-a prezentat programul de lucru, strategia de misiune: „Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului (Luca 4:18, 19).

În sinteză, trei dimensiuni ale slujirii:

- vestirea Evangheliei

- vindecare

- eliberare.

Toate acestea sub ungerea Duhului Sfânt.

Pe tot parcursul celor 3 ani, acestea au fost coordonatele lucrării de slujire ale Domnului Isus, și după aceea, ale celor care L-au urmat. Cine sunt urmașii lui Isus, care au continuat această slujire, în care vestirea Cuvântului era însoțită de vindecări și eliberări? Doar contemporanii Lui sau generația imediat următoare? După cuvintele de rămas bun din finalul Evangheliei după Marcu, ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. „Domnul lucra împreună cu ei și întărea Cuvântul prin semnele care-i însoțeau” (vezi Marcu 16:20).

Da, semnele care întăreau, potențau Cuvântul, amplificau lucrarea de mântuire. Semnele, nu ca un scop în sine, dar care însoțeau și amplificau vestirea Evangheliei.

În același pasaj, Domnul dă răspuns celor care susțin că împuternicirea pentru propovăduirea cu semne și minuni a fost doar pentru apostoli și generația imediat următoare: „Iată semnele care vor însoţi pe cei ce vor crede: „în Numele Meu vor scoate draci; vor vorbi în limbi noi; vor lua în mână şerpi; dacă vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma; îşi vor pune mâinile peste bolnavi, şi bolnavii se vor însănătoşi (Marcu 16:17, 18).

Cei ce vor crede include pe fiecare credincios, ucenic al lui Isus, mântuit prin credința în moartea și învierea Lui. Indiferent de epoca istorică, indiferent de confesiunea creștină, de funcția din biserică, indiferent că este bărbat sau femeie, indiferent dacă vestirea Cuvântului în slujirea de vindecare și eliberare se face într-o biserică sau cadru organizat, sau pe stradă, în familie, într-un grup de casă.

Tot mai mulți credincioși înțeleg lucrarea Domnului Isus Hristos pe cruce pe cele trei dimensiuni, ca un „pachet”, „un dar divin”: iertarea păcatelor (mântuire), vindecare și eliberare („Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi ” - Isaia 53:5).

Două împărății în conflict

Conștientizăm sau nu, la mântuire se realizează un transfer instantaneu al ființei noastre spirituale din împărăția întunericului în Împărăția lui Dumnezeu. Cele 2 împărății continuă să coexiste. Cercetând Scripturile putem avea înțelegeri mai adânci privind „cerurile” în care lumea spirituală operează.

Ceea ce este clar și trebuie să avem în minte întotdeauna, este că ființa noastră tridimensională (trup-suflet-duh) va fi în permanentă interacțiune cu cele două împărății. Chiar dacă prin mântuire, ne-am născut din nou spiritual și duhul nostru „mort” a fost reconectat cu Duhul lui Dumnezeu, trupul nostru și sufletul nostru (voință – sentimente – intelect) rămâne în această lume, interferând în permanență cu „lumea”.

Prin mântuire, nu suntem „abandonați” de cel rău, dimpotrivă, suntem puși pe o nouă „listă” care înseamnă provocări noi în trupul nostru, posibile probleme de sănătate, ispite și tentații, dependențe, influențe demonice, stări emoționale nepotrivite, legături sufletești nedumnezeiești, activarea unor lucruri din bagajul generațional, opoziții în activitatea cotidiană. Fiecare credincios ajunge la un moment când versetele din Efeseni 6 sunt relevante: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul (Efeseni 6:10-13).

Umblarea în lumină presupune o luptă permanentă, pe care o putem duce fie de la statura de „furnică”, abia târându-ne la sol, fie de la nivelul unui vultur, conștient de poziționarea alături de Hristos în locurile cerești, într-o poziție de autoritate asupra puterilor întunericului.

Chiar dacă prin mântuire avem un statut de fiu al Împărăției, cel rău nu renunță, chiar dacă „casa” ta interioară este curățită, cel rău va încerca să revină, chiar cu întărituri, pentru a o reocupa. Ai la îndemână armele lui Isus, sângele care a curs la cruce, Duhul Sfânt, Cuvântul care are putere și care nu se întoarce fără rod.

Creștere spirituală în biserică

Oricât de spectaculoasă este mântuirea, vindecarea sau restaurarea unei persoane, nevoia de integrare rapidă în Trupul lui Hristos este esențială.

Indiferent de contextul confesional, cultural, social, a fi parte dintr-o comunitate creștină este necesar pentru cei noi în credință sau cei aflați în diferite faze de maturitate creștină. Apartenența la o comunitate conferă protecție spirituală, un mediu de creștere spirituală, maturizare, slujire individuală sau corporativă, oportunități de ajutorare, încurajare pentru alții prin mărturia ta, prin modul tău de viață.

Echiparea în biserici, în vederea slujirii este vitală. Dumnezeu a dat daruri speciale în Trupul lui Hristos: „Şi El a dat pe unii apostoli; pe alţii, proroci; pe alţii, evanghelişti; pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos (Efeseni 4:11-12). De reținut și subliniat:

- „pentru desăvârșirea sfinților” (creștere și maturizare spirituală)

- „în vederea lucrării de slujire” (obiectiv permanent).

Mărturiile de vieți transformate, de minuni de vindecare și eliberare, au un „happy end” doar prin integrarea persoanei respective într-o comunitate creștină.

Și toate acestea cu înțelegerea nevoii permanente de creștere spirituală. Faptul că am rostit rugăciunea păcătosului, chiar cu înțelegerea reală a semnificației jertfei lui Isus, nu este suficient. Nerecunoașterea nivelelor de maturitate spirituală, a stadiului de copil, tânăr, bătrân în ale credinței, poate fi o manifestare a mândriei. Este nevoie și de „lapte duhovnicesc”, și de „hrană tare”, pe fondul îngăduinței față de cel mai nou în credință și a acceptării autorității și înțelepciunii duhovnicești, pe de altă parte.

Sare și lumină în societate

Chiar dacă integrarea într-o comunitate este vitală, aceasta nu trebuie să însemne refugiu în biserică, izolare, suficiență a apartenenței la un grup de casă sau a unei adunări. Un „ghetto” creștin nu este o soluție, justificarea neinterferenței cu lumea din afară nu este biblică, chiar dacă este motivată de riscul „contaminării” și „corupției”. Scriptura ne cere să fim o lumină permanentă pentru cei din lume: „Tot aşa să lumineze şi lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune şi să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri” (Matei 5:16).

O viață trăită în lumină nu înseamnă doar a fi lumină în adunarea creștină, la biserică duminica dimineața. Da, suntem mântuiți, am experimentat miracolul restaurării vieții, unii am primit miracolul vindecării și restaurării. Înțelegem că suntem lumini în această lume: „ca să fiţi fără prihană şi curaţi, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos şi stricat, în care străluciţi ca nişte lumini în lume” (Filipeni 2:15). Lumini în lume, în toate sferele societății, unde modalitatea de a „predica”, poate singura formă de vestire a Evangheliei, este modul de viață, trăirea în integritate, sfințenie, moralitate, fără compromis. Cineva spunea că, într-adevăr, înțelegem că suntem „becuri” (lumini) dar biserica nu este destinată să fie o „colecție de becuri” care să se lumineze unul pe celălalt. „Becurile” sunt pentru a lumina străzile și inimile întunecate din lume.

Spune ce ți-a făcut Domnul

Multe mărturii din această revistă sunt acte de curaj, prin mărturisirea sinceră, deschisă, chiar cu lacrimi și durere, a unor experiențe, traume, situații limită, în care Dumnezeu a intervenit.

După ce l-a eliberat pe îndrăcitul din ținutul gadarenilor, acesta a vrut să-L urmeze pe Isus, dar El nu i-a dat voie, ci i-a zis: „Du-te acasă la ai tăi şi povesteşte-le tot ce ţi-a făcut Domnul şi cum a avut milă de tine” (Marcu 5:19).

După o lungă experiență în producția și difuzarea de emisiuni de televiziune, concluzia este surprinzătoare: foarte multe suflete „rezistă” chemării lui Dumnezeu făcută prin predicarea Cuvântului, studiu biblic, emisiuni de dezbateri sau de prezentări, concepte biblice, dar sunt atinse de mărturii sincere, de întoarcere la Dumnezeu, de vindecări divine, de eliberare de sub puterea celui rău. A mărturisi ce a făcut Domnul în viața ta, este un instrument puternic de prezentare a Evangheliei Împărăției, de înțelegere a autorității și puterii nelimitate a lui Dumnezeu, de prezentare a persoanei și lucrării Duhului Sfânt, de manifestare reală a darurilor Duhului Sfânt, active și în zilele noastre.

Să avem și perspectiva zilelor de pe urmă, când parte din semnele victoriei credincioșilor, care vor trăi acele vremuri, asupra puterilor întunericului este și „cuvântul mărturisirii: „Ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturisirii lor, şi nu şi-au iubit viaţa chiar până la moarte” (Apoc. 12:11).

Fie această revistă o încurajare: spune ce mult bine ți-a făcut Domnul, Care te iubește și vrea să îi provoace și pe alții să vină la mântuire sau să-și întărească credința.

Semne și minuni în lumea ortodoxă și catolică

Domnul a lucrat și lucrează cu putere în toate zonele confesional-creștine. A considera că doar zona evanghelică, nou-testamentară, este mediul în care este posibilă mântuirea, vindecarea, eliberarea este o utopie.

Am realizat și difuzat emisiuni cu lideri și lucrători din mediul ortodox (nu numai Oastea Domnului) și catolic, unde se vorbește biblic despre:

- nașterea din nou

- legământ cu Domnul

- întoarcerea la Dumnezeu

Nu au încetat de-a lungul timpului lucrări miraculoase, manifestarea darului profetic, vindecări divine, răspunsuri la rugăciuni, operare în darurile Duhului Sfânt în toate aceste medii. În mișcarea Oastea Domnului, este o permanentă preocupare pentru mântuire și sfințire. În rândul bisericii greco-catolice este în creștere curentul carismatic, deschis lucrării Duhului Sfânt. Ca opinie personală, cred că în aceste vremuri, Domnul atinge inimi deschise în ortodoxie și în catolicism, așa cum o face și în biserici mai tradiționale din zona evanghelică. Curând vom fi surprinși.

În toate aceste zone, importanța mântuirii și de nevoia de studiu biblic este vitală.

Credință și deschidere către spiritual

A trăi în mod natural cu Dumnezeu, înseamnă în fond a umbla în supranatural, a avea acces la pârghii, legi, care guvernează o altă dimensiune.

De ce, însă, Dumnezeu a decis să Se autolimiteze, având nevoie de rugăciunea noastră, când El ar putea să facă lucruri indiferent dacă noi ne rugăm sau credem? De ce Domnul Isus nu a putut face minuni în satul Lui natal, unde necredința și judecată au fost prezente? De ce nu toți, cei pentru care ne rugăm, se întorc azi la Domnul sau nu toți sunt vindecați?

La unele întrebări poate vom primi răspuns.

Ce este însă clar, e faptul că preocuparea și deschiderea către accesarea resurselor Împărăției crește de la an la an prin:

- deschidere către Cuvântul care vorbește despre lucrarea completă de pe cruce (mântuire – vindecare – eliberare);

- preocupare pentru învățătură și slujire în vindecare și eliberare;

- dorința de a mărturisi despre ce a făcut Domnul;

- îndepărtarea perspectivelor înguste, confesionale;

- abandonarea teologiei „cesaționiste”, conform căreia minunile au încetat;

- și nu în ultimul rând, aportul tehnologiei și al comunicării.

Dincolo de toate: credința în Evanghelia acceptată integral, în jertfa completă a Domnului Isus, în puterea și autoritatea Duhului Sfânt, conștienți de identitatea noastră nouă ca fii de Dumnezeu, poziționați alături de Isus în locurile cerești.

Isus ne spune și nouă asemeni sutașului: „Du-te, şi facă-ţi-se după credinţa ta” (Matei 8:13).

Ridică-te și luminează

Trei versete biblice pentru cei care doresc să fie o lumină în întunericul care crește:

1) „Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine” (Isaia 60:1).

Depinde de tine. Lasă-te provocat de mărturiile celorlalți, de Cuvântul lui Dumnezeu la lucru.

2) „Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului? (2 Petru 3:11-12).

Nu doar așteptând... ci și grăbind!

3) În vremurile din urmă, prin pilda neghinei, ni se spune că Domnul va îngădui să crească până la maturizare, impreună, atât neghina, cât și grâul. Vedem răul extins în societate, vedem nelegiuirea ridicată la rang de virtute, vedem corupția și abuzul (inclusiv în biserică). De ce Domnul nu smulge neghina și o lasă să se maturizeze împreună cu spicele care dau rod? Isus le explică detaliat pilda ucenicilor și o face și pentru noi: „Deci, cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Fiul omului va trimite pe îngerii Săi, şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor. Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor. Cine are urechi de auzit să audă (Matei 13:40-43).

Ca prioritate pentru fiecare, privind vremurile de pe urmă, trebuie să fie focalizarea pe seceriș, pe extinderea Împărăției, pe creșterea grâului.

De neghină Se va ocupa Domnul secerișului, Care prin îngerii Lui îi va smulge și arunca în cuptorul aprins pe toți cei care săvârșesc fărădelegea.

Secerișul - prioritate pentru noi, ca indivizi, biserici, ca lucrare de media creștină.

Lumină în întuneric

În urmă cu 12 ani, în 2006, după alți 12 ani de slujire în media creștină, Dumnezeu ne-a dat un dar, canalul Alfa Omega TV. El Ne-a și spus atunci, în lungi ore de mijlocire și rugăciune, că acst canal va fi un fascicul clar de lumină, care va pătrunde întunericul tot mai intens, și care va rezista până în ultima clipă.

Parte din slujirea noastră prin acest canal sunt și mărturii de genul celor cuprinșe în această revistă. Dar, dincolo de aceasta, canalul Alfa Omega TV este el, în primul rând, o mărturie a credincioșiei lui Dumnezeu. Și astăzi, El ne încurajează și ne provoacă și pe noi și pe fiecare dintre cei care citiți aceste rânduri: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.” (Fapte 13:47)

Tudor Pețan 
președinte, Alfa Omega TV

Proiectele Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Canalul Alfa Omega TV

Prin programele variate, canalul Alfa Omega TV prezintă Evanghelia într-un mod accesibil pentru necreștini, ajută credincioșii să se maturizeze spiritual și promovează valorile creștine în societate, fiind un mod de a face misiune prin media. Prin programele difuzate, numeroși români au fost mântuiți, eliberați, echipati, transformați și au învățat cum să trăiască după principiile lui Dumnezeu.
Emisiunile Alfa Omega TV

Emisiunile Alfa Omega TV

Pentru că românii petrec mult timp privind la televizor, credem că e vital să existe cât mai multe programe creștine, pentru evanghelizare, creștere spirituală și divertisment curat. Adesea, mesajul creștin poate fi mai bine transmis printr-un desen animat sau film, similar cu modul în care Isus a folosit pildele. De aceea, producem sau traducem sute de programe creștine anual, urmărite de zeci de mii de români.
Programe creștine pe stații TV comerciale

Programe creștine pe stații TV comerciale

Cu mult înainte de a apărea canalul Alfa Omega TV, din 1994 și până azi, distribuim lunar programe creștine la alte staţii comerciale seculare (nereligioase) de televiziune din România și Moldova. Azi, Alfa Omega TV trimite programe la peste 30 de televiziuni partenere. Este un proiect media inedit de evanghelizare și răspândire a valorilor creștine la nivelul Europei.
Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Revista AOTV Magazin si resurse gratuite

Credem că e important să existe materiale care abordează probleme practice, pentru a aplica valorile biblice la fiecare domeniu al vieții. Din 2011, tipărim și expediem gratuit revista Alfa Omega TV Magazin, cu programul TV și articole de viață creștină, pe teme variate. Distribuim gratuit și mii de resurse tipărite, cu o abordare practică. Publicăm și multe materiale online, pentru creșterea spirituală a creștinilor români.
Media Digitala

Media Digitala

Ducem Evanghelia și o perspectivă creștină asupra problemelor contemporane, prin publicarea a mii de resurse online pe platforme digitale variate. Două treimi din persoanele care accesează online materialele noastre multimedia au sub 45 de ani. De aceea, misiunea prin media digitală complementează eforturile depuse prin televiziune.
Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Din 2016, ne concentrăm pe generația tânără, investind resurse în dezvoltarea proiectului de evanghelizare pentru copii Cartea Cărților. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în lumea Bibliei îi expun pe copiii de azi pentru prima dată la povestirile fascinante ale Scripturii. Prin desene difuzate pe TV, prin site-ul interactiv pentru copii și evenimente evanghelistice, investim în dezvoltarea generației de mâine!
Evanghelizare

Evanghelizare

Răspândim Evanghelia 24/7 prin diverse canale media și proiecte, la mii de români de toate vârstele. Difuzăm pe Alfa Omega TV și pe 40 de televiziuni comerciale partenere programe de evanghelizare și pre-evanghelizare, derulăm campanii multimedia de știință-creaționism pentru atei. Anual, 300.000 de utilizatori unici vizitează site-ul nostru si peste 10.000 parcurg prezentarea Evangheliei. Prin media, mulți Îl descoperă pe Dumnezeu și mântuirea Lui.
Slujire și rugăciune pentru probleme

Slujire și rugăciune pentru probleme

Ca organizație de media creștină, dincolo de informare sau divertisment, ne focalizăm pe slujirea personală în rugăciune și implicarea directă în viața credincioșilor, vedem o mare nevoie mare. Anual, primim peste 5000 de cereri de rugăciune. Ne rugăm cu ei, încercăm să oferim soluții practice, să-i ajutăm, îi conectăm cu credincioși maturi sau biserici din regiunea lor, și producem resurse media care să răspundă nevoilor concrete ale oamenilor. Zeci de mii parcurg anonim materiale publicate de noi, pe teme sensibile.
Creștere spirituală și ucenicizare

Creștere spirituală și ucenicizare

Prin tematica variată abordată în materialele noastre, suntem o sursă de hrană spirituală pentru creștinii români. Difuzăm și publicăm sute de seminarii biblice, predici, emisiuni, cursuri și articole, pe TV, pe DVD, în cărți, în revista AOTV Magazin, pe site și media socială. Abordăm teme relevante – bazele creștinismului, apologetică, rugăciune și mijlocire, profeție, vindecare, eliberare, consiliere și viața creștină. Alături de cei care ne susțin, ajutăm credincioșii să se maturizeze spiritual și să fie echipați pentru a extinde Împărăția lui Dumnezeu în România.
Creștinul și societatea

Creștinul și societatea

Cu ajutorul partenerilor Alfa Omega TV, realizăm materiale relevante care să inspire creștinii pentru a fi sare și lumină la locul în care se află, să aplice principiile creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Prin toate canalele media, încurajam atât creștinul obișnuit, cât și liderii din diverse sfere ale societății.
Înțelegerea vremurilor

Înțelegerea vremurilor

Prin Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să înțeleagă, să se roage și să interpreteze din punct de vedere biblic semnificațiile știrilor zilnice. Prin producerea și difuzarea pe TV, site, Youtube și Facebook a documentare de actualitate și a știrilor Mapamond Creștin și Jerusalem Dateline, oferim perspective creștine și informații noi despre evenimente actuale, fiind o sursă credibilă de informare creștină.
Reflectarea lucrării Domnului din România

Reflectarea lucrării Domnului din România

Ca organizație de media, intrăm în contact cu multe biserici, organizații creștine și lideri care au ca scop aducerea Împărăției lui Dumnezeu în România. Acest lucru ne dă o privire de ansamblu asupra lucrării lui Dumnezeu în țara noastră. Prin producțiile noastre - emisiuni, reportaje, știri și materiale promoționale - încurajăm și reflectăm aceste mișcări, fiind martori media și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România.

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.