Donează     Rugăciune       TV LIVE                           
AOTV - Lucrare de media crestina »
Fii la curent cu ultimele noutati »
Cum poti si tu sa fii parte »
Marturii - cum sunt atinsi oamenii »
Suntem parte din Trupul lui Cristos »
Doneaza - fii Partener Alfa Omega »

Alfa Omega in obiectiv - 23 august 2018

În ediția din această săptămână la Alfa Omega în obiectiv: Insert video: Știre- Stăpânind Porțile destinului tău- conferința cu Cindy Jacobs; Recomandare resurse: Sărăcie, bogății și avuții de Kris Vallotton, Ungere divină pentru afaceri de Ed Silvoso, Manual- Liber de datorii; Interviu: Florin Dan(pastor la Biserica Râul Iubirii Ceica)- despre Cortul întâlnirii Ceica; Interviuri: Calup de opinii despre A.O- Ghiță Pașca, Abigail Dan, Daniel Drumea, Mircea Roșca; Prezentarea evenimentului Youth Christian Fest – un festival creștin care v-a avea loc la Mamaia în perioada 22-25 august

Citeste mai departe

Alfa Omega in obiectiv - 16 august 2018

In editia din aceasta saptamana la Alfa Omega in obiectiv: Evenimente care au avut loc in luna august : intalnirea de rugaciune Rugul Aprins si conferinta Stapanind portile destinului tau. Interviu: Samuel Caba marcheaza legatura dintre cele 2 evenimente si impactul spiritual pe care acestea l-au avut asupra natiunii romane

Citeste mai departe

Sioniada Biblică a Tinerilor 2018 - Programa, Regulament, Metodologie, Planificare

Uniunea Baptistă pt Alianța Evanghelică

1. Ce este Sioniada Biblică a tinerilor?

Este un concurs biblic cu scopul de a motiva adolescenții și tinerii la citirea, meditarea, studierea, memorarea și implementarea Cuvântului lui Dumnezeu; se adresează în special adolescenților și tinerilor între 16 și 30 de ani. Sioniada Biblică este organizată în cadrul Uniunii Baptiste pentru Bisericile Evanghelice din țară și Europa și nu este totuna cu Olimpiada de Religie din școli. Sioniada Biblică se adresează tuturor adolescenților și tinerilor născuți din nou și/sau celor care doresc să cunoască și să aprofundeze Cuvântul Domnului, să încheie legământ cu Dumnezeu și să răspundă chemării la slujire practică.
Sioniadă = este cuvântul care contrastează cu Olimpiada grecilor din localitatea antică Olimpia. Se înlocuiește, deci cu Sioniadă, de la muntele Sion: “Căci din Sion vine Legea și din Ierusalim Cuvântul Domnului.” (Isaia 2:3b, Mica 4:2c). Vom păstra această denumire de Sioniada Biblică pe toate documentele ce țin de etapele pe Biserică, Comunitate, națională.

2. Care este tematica Sioniadei?

Pentru Sioniada biblică 2018 citim și studiem 8 cărți din Biblie. Trei cărți sunt pentru studiu mai aprofundat, iar cinci dintre ele sunt pentru lectură, meditație, memorare, învățare. De asemenea avem de memorat mai multe versete selectate din aceste 8 cărți.

Pentru anul 2018, vom folosi Biblia, doar traducerea Dumitru Cornilescu, împreună cu manualul Jocul cu copiii nu-i o joacă. Accentul cade pe cunoașterea textului Scripturii!

a. Studiu aprofundat (cărțile principale): 1 Împărați 2 Împărați Iacov

Din aceste 3 cărți se vor formula întrebări mai multe, deoarece sunt cărțile principale. Întrebări tip grilă, adevărat sau fals, cu răspunsuri scurte/completare, fără variante, așezare în ordine cronologică sau alte metode.

b. Lectură/Citit/Învățat: Rut, Psalmii de la 1-150 (fără psalmul 119. Total: 149 de psalmi), Osea, Maleahi, Tit

Din toate aceste 5 cărți se vor formula (pt etapa națională), pe lângă manualul Jocul cu copiii nu-i o joacă și câte maximum 10 întrebări de sinteză, din fiecare carte, toate cu variante de răspuns (maximum 50 de întrebări).

c. De memorat:

1. I Împărați 1:52, 3:9a, 4:29, 8:23, 17:24, 18:37 (6 versete)

2. II Împărați 2:11, 3:15, 7:2, 17:20, 19:20, 20:5, 23:25 (7 versete)

3. Rut 1:16, 2:12, 3:10 (3 versete)

4. Osea 6:1, 10:12, 14:9 (3 versete)

5. Maleahi 3:10, 3:17 (2 versete)

6. Tit 3:5 (1 verset)

7. 7(șapte) psalmi la alegere din următorii psalmi: 1, 4, 11, 15, 19, 20, 24, 32, 42, 51, 63, 67, 99, 111, 112, 115, 121, 124, 125, 127, 138, 150 (22 psalmi)

8. Iacov 1:5, 1:12, 1:22, 1:27, 2:23, 3:17, 4:7, 4:15, 5:11, 5:16 (10 versete)

3. Cum se desfășoară Sioniada biblică?

Sioniada se împarte pe 3 grupe:

Grupa 1: Liceu1 (cls IX-X) (Diplome + premiile I, II, III, mențiuni)

Grupa a2-a: Liceu2 (cls XI-XIII) (Diplome + premiile I, II, III, mențiuni)

Grupa a3-a: studenți/tineri, până la vârsta de 30 de ani inclusiv (Diplome + premiile I, II, III, mențiuni)

!!! Fiecare participant concurează cu cei din grupa lui.

!!! Pentru Sioniada tinerilor 2018, vom folosi și manualul Jocul cu copiii nu-i o joacă, după regulamentul stabilit pentru tineri, după cum urmează:

Etapa pe biserică: Sugerăm următoarele:

1. Perioada: aprilie-mai 

2. De memorat: 3 psalmi la alegere, din cei propuși pentru Sioniadă, +, la alegere: 2 versete din IÎmp, + 2v din IIÎmp, + 1v din Rut, 1v din Osea, 1v din Maleahi, 1v din Tit, 3v din Iacov. (Total, la alegere: 3 psalmi și 11 versete) 

3. De învățat: doar aceste 3 cărți principale (doar: a. întrebările din manual, b. introducerea din manual, din/despre aceste cărți: 1Împ, 2Împ, Iacov, c. jocurile din manual, paginile: 40-42, 62-65. În manual: IÎmp are100 întrebări, IIÎmp=80î, Iacov=25î). Nu se vor face/folosi/pune întrebări din celelalte 5 cărți, sau la prima vedere, la etapa pe biserică! Nu se vor folosi întrebările de interpretare din manual! 

Etapa pe comunitate: Sugerăm următoarele:

1. Perioada: Iunie-Iulie - comunitățile stabilesc data în funcție de etapa națională. (Obligatoriu: distanța minimă între cele 3 etape trebuie să fie de 25 zile calendaristice sau 4 duminici)

2. De memorat: Toate versetele din cărțile principale (I, II Împ., Iacov), +, la alegere, câte: 1v. din: Rut, Osea, Maleahi, Tit, + 5 psalmi la alegere. Total de memorat la alegere=27 versete și 5 psalmi)

3. De învățat: toate aceste 8 cărți și întrebările din manual, întroducerea și jocurile la toate cărțile, fără întrebările de interpretare.

Etapa naţională: (august)

1.Perioada: august

2. De memorat: toate versetele/psalmii, împreună cu referința

3. De învățat: Toate aceste 8 cărți, cu accentul pe cele trei cărți principale, tot manualul (fără întrebările de interpretare) 

Din cele 5 cărți secundare, se vor formula (pt etapa națională), pe lângă întrebările, jocurile, introducerea din manual, câte maximum 10 întrebări de sinteză, din fiecare carte, toate cu variante de răspuns (maximum 50 de întrebări).

4.Când vor avea loc etapele pe Biserică, Comunitate și Națională și care sunt costurile?

Biserică: aprilie-mai (bisericile stabilesc forma de organizare)

Comunitate: Iunie-Iulie (comunitățile stabilesc forma de organizare)

Națională: august

-Costul: între 300-400 lei (se va anunța ulterior, după stabilirea locației)

-Locația: se va anunța locația până în luna aprilie 2018

-Data/Perioada: se va anunța data până în luna aprilie 2018

-Durata: 5-6 zile

-Facilități, programul taberei: se va anunța ulterior

5. Ce avantaje am de la această Sioniadă?

În primul rând, cele mai mari foloase sunt cele spirituale, pe care am vrea să le urmărească fiecare tânăr. Ne rugăm Domnului ca mulți tineri să devină flămânzi și însetați după Scripturi. Un alt avantaj va fi disciplina zilnică de a citi Scriptura și de a memora Cuvântul Domnului, ca El să locuiască din belșug în inima fiecărui tânăr.

Alte avantaje: tabăra de o săptămână; studii biblice; părtășie cu alți tineri; timp de recreere; premii speciale, premii consistente.

Adevăr: Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, în mod personal, prin cunoașterea și împlinirea Cuvântul Său! Singurul mod de a descoperi voia lui Dumnezeu pentru viața ta, este revelația Cuvântului Său!

6. Ce ar trebui să mai știu despre această Sioniadă?

Teoretic, trebuie parcurse două etape până să ajungi la etapa națională (excepțiile-plecat din țară, participare pt prima dată, ș.a.- pot fi acceptate) .

1.Etapa pe biserică (primul test) și

2.Etapa pe comunitate (al 2-lea test).

La primele două teste, liderul de tineret sau fratele păstor te va examina printr-un test conceput de către echipa organizatoare sau biserica locală, potrivit cu metodologia pe fiecare etapă și va trebui să obții un procent de minimum 70%, pentru a putea participa la etapa pe Comunitate (sau la a doua etapă pe biserică, care poate fi considerată etapa pe Comunitate - în cazul în care nu se poate desfășura o etapă pe comunitate).

La testul al 2-lea (etapa pe Comunitate) sau (testul al 2-lea pe biserică) va trebui să obții minimum 80% din test pentru a putea participa la etapa națională. Acest procent încurajează participarea la etapa națională a mai multor adolescenți și tineri, pt că scopul este unul de părtășie în cuvânt și nu concurența sau competiția în sine.

La etapa națională pot participa maximum 7 tineri din fiecare grupă, (total, 21 tineri) din fiecare comunitate care au obținut la etapa pe comunitate un procent de minimum 80% din test. În anumite situații particulare se pot califica la etapa națională și cei care au obținut la testul pe Comunitate (sau al doilea test pe biserică) minimum 70% (de exemplu: cei care participă pentru prima dată). Nu pot participa la Sioniada Biblică- etapa națională, decât cei care au trecut prin aceste două etape și au obținut minimum 70-80%.

7. Cum se va calcula punctajul la etapa națională?

Premiile și mențiunile se vor acorda în ordine descrescătoare, funcție de punctajul maxim, la toate cele 3 grupe, după următoarea grilă: 

1.Premiul I se oferă dacă ai obținut un procent de minimum 90% din punctajul maxim al testului.

2.Pentru premiul al II-lea, procentul trebuie să fie minimum 80% din punctajul maxim al testului.

3.Pentru premiul al III-lea, procentul minim trebuie să fie 80% din punctajul maxim al testului.

4.Pentru mențiunile I, a II-a și a III-a, minimum 75%. (Sub procentul de 75% se pot acorda mențiuni, dar nu pentru un procent mai mic de 70%, în funcție de decizia Bordului, a numărului de premii și a bugetului alocat). 

8.Ce premii pot obține la Sioniadă?

Premiul cel mare este dragostea ta pentru Cuvânt și bogăția spirituală care vine din citirea, memorarea, descoperirea/revelația Cuvântului. Răsplata ta este glorificarea Domnului. De asemenea, sunt oferite premii consistente care sunt o surpriză chiar și pentru organizatori. Pe lângă diplome și medalii, valoarea premiului I poate ajunge la 1500 lei sau chiar mai mult, în funcție de buget. Tabăra însăși plină de părtășie, învățătură, recreere, competiții sportive. Dumnezeu ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele, după cum îi scrie Pavel lui Timotei.

9. Cum pot să mă înscriu la Sioniada Biblică?

Te rugăm să ne scrii la una din adresele fratelui responsabil, Emanuel Bujorean: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Când ne scrii, lasă-ne, în această ordine, următoarele date:

1.numele și numărul tau de telefon,

2.localitatea,

3.județul,

4.biserica din care faci parte,

5.numele și telefonul (sau/și adresa de email) ale păstorului sau liderului de tineret !!!

6.Specificați: înscris pt prima dată sau, am mai participat: pe biserică, pe comunitate, la națională

Alfa Omega in obiectiv - 19 iulie 2018

In editia din aceasta saptamana la Alfa Omega in obiectiv: Interviu cu Razvan Mihailescu (pastor, Biserica Raul Vietii din Bucuresti): despre conceptul emisiunii „Altarul Cununilor” realizata de Biserica Raul Vietii, difuzata si pe canalul Alfa Omega TV; despre dimensiunea supranaturala in cadrul marturiilor prezente in emisiune; Spot video: prezentare carti - Willem Glashouwer (presedinte, Christians for Israel International, Olanda); Spot video: despre realizarea seriei „De ce Israel” - Lidia Mihailescu (Bucuresti)

Citeste mai departe

Alfa Omega in obiectiv - 12 iulie 2018

In editia din aceasta saptamana la Alfa Omega TV: Anunt: Eveniment cu Cindy Jacobs la Timisoara (10 -11 august 2018, Biserica Agape), tema: „Stapanind portile viitorului tau”; Interviu cu Cindy Jacobs: invitatie la conferinta pentru crestinii din Romania; Interviu cu Cindy Jacobs: salutari pentru telespectatorii Alfa Omega TV care urmaresc emisiunea „God Knows”; Interviu cu Cindy Jacobs: cuvant profetic pentru lucrarea Alfa Omega TV; Interviu cu Cindy Jacobs: cuvant de incurajare pentru natiunea romana; Interviu cu Ron Brown: perspectiva spirituala asupra Europei si asupra Romaniei

Citeste mai departe

A aparut revista Alfa Omega TV Magazin 8.4 - Vieti in lumina (iul-aug 2018)

Un numar al revistei AOTV Magazin ce contine doar marturii de mantuire, vindecare, botez cu Duhul Sfant, raspuns la rugaciuni, eliberare - povesti uimitoare ale interventiei extraordinare a lui Dumnezeu in viata unor oameni obisnuiti. Daca locuiesti in Romania, ti-o putem expedia gratuit acasa - aboneaza-te la adresa: https://alfaomega.tv/revista#abonare

Citeste mai departe

Cristina Trandafir - Marturia vindecarii fiului ei

Deseori primim intrebarea „Alfa Omega, voi ce denominatiune repezentati?”. Alfa Omega TV este o lucrare crestina de media, fondata in anul 1994, cu larga deschidere interconfesionala. Asadar, raspunsul la intrebarea de mai sus este urmatorul: Nu reprezentam nicio denominatiune in mod deosebit, Il reprezentam pe Isus.

Citeste mai departe

Proiectele Alfa Omega TV

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Proiectul evanghelistic Cartea Cărților

Din 2016, ne concentrăm pe generația tânără, investind resurse în dezvoltarea proiectului de evanghelizare pentru copii Cartea Cărților. Aventurile lui Cristi, Oana și Memo în lumea Bibliei îi expun pe copiii de azi pentru prima dată la povestirile fascinante ale Scripturii. Prin desene difuzate pe TV, prin site-ul interactiv pentru copii și evenimente evanghelistice, investim în dezvoltarea generației de mâine!
Evanghelizare

Evanghelizare

Răspândim Evanghelia 24/7 prin diverse canale media și proiecte, la mii de români de toate vârstele. Difuzăm pe Alfa Omega TV și pe 40 de televiziuni comerciale partenere programe de evanghelizare și pre-evanghelizare, derulăm campanii multimedia de știință-creaționism pentru atei. Anual, 300.000 de utilizatori unici vizitează site-ul nostru si peste 10.000 parcurg prezentarea Evangheliei. Prin media, mulți Îl descoperă pe Dumnezeu și mântuirea Lui.
Slujire și rugăciune pentru probleme

Slujire și rugăciune pentru probleme

Ca organizație de media creștină, dincolo de informare sau divertisment, ne focalizăm pe slujirea personală în rugăciune și implicarea directă în viața credincioșilor, vedem o mare nevoie mare. Anual, primim peste 5000 de cereri de rugăciune. Ne rugăm cu ei, încercăm să oferim soluții practice, să-i ajutăm, îi conectăm cu credincioși maturi sau biserici din regiunea lor, și producem resurse media care să răspundă nevoilor concrete ale oamenilor. Zeci de mii parcurg anonim materiale publicate de noi, pe teme sensibile.
Creștere spirituală și ucenicizare

Creștere spirituală și ucenicizare

Prin tematica variată abordată în materialele noastre, suntem o sursă de hrană spirituală pentru creștinii români. Difuzăm și publicăm sute de seminarii biblice, predici, emisiuni, cursuri și articole, pe TV, pe DVD, în cărți, în revista AOTV Magazin, pe site și media socială. Abordăm teme relevante – bazele creștinismului, apologetică, rugăciune și mijlocire, profeție, vindecare, eliberare, consiliere și viața creștină. Alături de cei care ne susțin, ajutăm credincioșii să se maturizeze spiritual și să fie echipați pentru a extinde Împărăția lui Dumnezeu în România.
Creștinul și societatea

Creștinul și societatea

Cu ajutorul partenerilor Alfa Omega TV, realizăm materiale relevante care să inspire creștinii pentru a fi sare și lumină la locul în care se află, să aplice principiile creștine în toate domeniile vieții: profesia, Biserica, dimensiunea socială, educația, tehnologia, banii, statul și relațiile cu cei din jur. Prin toate canalele media, încurajam atât creștinul obișnuit, cât și liderii din diverse sfere ale societății.
Înțelegerea vremurilor

Înțelegerea vremurilor

Prin Înțelegerea vremurilor, provocăm creștinii să înțeleagă, să se roage și să interpreteze din punct de vedere biblic semnificațiile știrilor zilnice. Prin producerea și difuzarea pe TV, site, Youtube și Facebook a documentare de actualitate și a știrilor Mapamond Creștin și Jerusalem Dateline, oferim perspective creștine și informații noi despre evenimente actuale, fiind o sursă credibilă de informare creștină.
Reflectarea lucrării Domnului din România

Reflectarea lucrării Domnului din România

Ca organizație de media, intrăm în contact cu multe biserici, organizații creștine și lideri care au ca scop aducerea Împărăției lui Dumnezeu în România. Acest lucru ne dă o privire de ansamblu asupra lucrării lui Dumnezeu în țara noastră. Prin producțiile noastre - emisiuni, reportaje, știri și materiale promoționale - încurajăm și reflectăm aceste mișcări, fiind martori media și parte la lucrarea lui Dumnezeu în România.

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.