• Secțiunea „Creștinul și Statul”

    CREȘTINUL ȘI STATUL - În contextul taxelor impuse de imperiul roman, Isus spunea să dăm Cezarului ce e al Cezarului. Azi, multe acțiuni ale statului ni se par nedrepte - nepăsare, corupție, impozite, legi ce contravin valorilor noastre. Cum ne raportăm corect la stat, ca creștini? Această secțiune abordează probleme delicate contemporane - administrarea finanțelor, mita și corupția, creștinul și politica, problema emigrației, relațiile inter-etnice, raportarea la istorie/trecut.

Reconcilierea si binecuvantarea in unitate - de Mirela Petan si Miskolczi Kalman

Reconcilierea si binecuvantarea in unitate - de Mirela Petan si Miskolczi Kalman

  Creștinul și STATUL

Un articol despre reconciliere si unitate inter-etnica, privind in special cele 3 etnii intre care au existat tensiuni in trecut: romani-maghiari-rromi.

Istoria noastră, a României de azi, este și plină de tulburări, de nedreptăți, de tensiuni între grupuri etnice, de derapaje de la normele morale, ca să nu vorbim de cele biblice.

Privind în istoria României, găsim momente de mari bucurii, dar și multă durere, frustrare, dezbinare, ură care a dus deseori la violențe. Au fost și sunt revendicări teritoriale, care au dus la mari tensiuni în țara noastră. Aceste situații pot pune România și populația ei în pericol, prin consecințe directe, dar și pentru că există deja un context primejdios dincolo de granițele țării, în Ucraina. Soluția acestor tensiuni este la Domnul, iar cheia pe care o avem este rugăciunea în UNITATE a Bisericii lui Hristos din România, ca planul lui Dumnezeu să se împlinească pe teritoriul țării, și nu planul oamenilor.

rugaciune reconciliere romani-tigani prgÎn acest spațiu geografic al României de azi, există Biserica lui Hristos în care au intrat toți cei ce cred în jertfa Domnului Isus Hristos, indiferent de grupul etnic din care fac parte. Cu toții suntem frații lui Isus, așa cum El ne numește, și suntem frați unii cu altii - marea familie a lui Dumnezeu care și-a chemat fiii în Împărăția dragostei Lui.

Marele dușman al lui Hristos, cel numit tatăl minciunii, are ca țintă continuă dezbinarea Bisericii, adică fragmentarea Trupului lui Cristos, și încearcă din răsputeri să divizeze creștinii. Forme ale divizării sunt și între creștinii din grupuri etnice diferite, pentru că nu am știut să dărâmăm zidurile dintre bisericile noastre în care parcă ne ascundem.

Sunt biserici ale fraților maghiari sau rromi, în anumite zone ale țării unde frații români sunt acceptați cu rezerve sau deloc. Sunt biserici ale fraților români în care frații din alte etnii nu se simt acceptați, ci tolerați.

Ce facem noi însă cu dragostea lui Dumnezeu? Ce facem noi cu chemarea la unitate pe care o dă însuși Domnul nostru când ne numește Trupul Său? Când ne vom trezi din acest somn al dezbinării care ne-a fragmentat ca și Biserică a Domnului? Când ne vom uita cu adevărat la Isus, Căpetenia noastră, și vom împlini marea Sa poruncă - să-L iubim pe El cu tot ce suntem și să ne iubim unii pe alții, ca să cunoască lumea că suntem ai Lui?

Câți oare, numindu-ne creștini, nu încălcăm porunca aceasta de a ne iubi unii pe alții - păstrând ură, mânie, neiertare, dispreț față de frații noștri din alt grup etnic? Cum ești tu, creștin de etnie română, față de frații tăi rromi, maghiari, germani? Cum e inima ta, copil al lui Dumnezeu de etnie rromă sau maghiară, față de frații tăi în Domnul de etnie română? Cât timp mai lăsăm dezbinarea să ne fărâmițeze unitatea, să ne facă să încălcăm porunca iubirii dată de Domnul?

Lipsa unității în Domnul împreună și cu frații din alte etnii blochează lucrarea în putere a Duhului Sfânt în țara noastră. Ori cu toții vrem să vedem Slava Domnului revărsată în România, astfel încât mulți, foarte mulți oameni să vină la mântuire, ca binecuvântările Domnului să fie turnate peste România. Acolo unde este Duhul Domnului, este adevărata libertate - libertatea și puterea de a iubi pe frați, de a iubi pe oameni, coroana creației lui Dumnezeu! (2 Petru 1:3-7)

Speranța noastră în transformarea societății românești e strâns legată de cheia UNITĂȚII în Trupul lui Hristos din România. Am văzut cât face rugăciunea în unitate în noiembrie 2014! Schimbarea aceasta care a început, această fereastră de Har pe care Dumnezeu a deschis-o peste România - nu va fi deschisă prea mult timp. Să ne grăbim să împlinim poruncile Lui ca secerișul Domnului să fie strâns, să nu fie pierdut nici un suflet.

Fără unitate însă, fără relații dumnezeiești de dragoste și acceptare între toți creștinii din România, secerișul va fi limitat. Imaginați-vă un avion uriaș (puterea Domnului) care nu poate ateriza pe o pistă plină de crăpături (dezbinări), care nu e netedă și solidă - adică unitatea Bisericii din România, cu toți creștinii din toate confesiunile și din toate etniile.

Ca și creștini, suntem chemați să fim sare și lumină în această națiune, cu toții împreună. Gândește-te cum ești tu sare și lumină în comunitatea în care trăiești, unde te-a născut și așezat Dumnezeu? Ca român, ce ai în inima ta față de frații tăi maghiari sau rromi, fie că sunt mai mulți sau mai puțini în jurul tău, acolo unde locuiești? Ce gândești sau vorbești despre frații tăi români, ca maghiar sau rrom care trăiești pe teritoriul României, cum te rogi pentru țara în care te-a născut și așezat Dumnezeu, chiar dacă ești parte dintr-o minoritate etnică? Cum te rogi pentru pacea și binecuvântarea României?

Cheia acestei unități este smerenia noastră (2 Cronici 7:14), rugăciunea sinceră de a fi iertați de Domnul pentru judecățile, mânia, mândria, ura istorică, disprețul pe care l-am lăsat să stea în inimile noastre față de frații din alte etnii. Căutați-i pe frații din alte etnii, rugați-vă împreună, cereți-vă iertare unii altora pentru gândurile rele pe care le-ați avut în inima voastră față de ei. Cereți vindecarea inimilor rănite și a relațiilor rupte din motivele acestor tensiuni inter-etnice.

Acesta este primul pas al reconcilierii în Hristos care aduce unitate. Această unitate în Cristos este vitală pentru viitorul nostru împreună în țara unde ne-a pus Domnul, să ne putem bucura împreună de binecuvântarea și pacea Lui. Este scris: O împărăție dezbinată împotriva ei înseși nu poate rezista! Acest principiu spiritual afectează și Împărăția lui Dumnezeu - care nu va putea fi nimicită niciodată, dar poate fi limitată ca impact și extindere prin lipsa unității creștinilor.

Apoi, rugați-vă pentru cei ce nu înteleg planurile celui rău de a dezbina și sunt orbiți de mânie, de ură, căutând argument pentru fapte și atitudini de separare, chiar de violență. În țara noastră, aproape toți se consideră creștini, dar nu cunosc pe Domnul și nici Scriptura. Să ne rugăm ca Domnul să ierte păcatele, nedreptățile, abuzurile comise de înaintașii noștri, dar și de cei ce sunt contemporani cu noi, din orice etnie, care au adus separare, dezbinare, mânie, ură, violență. Este un mod în care Daniel s-a rugat pentru restaurarea poporului evreu (Daniel 9:3-11). Așa cum Însuși Domnul Isus s-a rugat Tatălui pe cruce pentru cei ce L-au răstignit, spunând: Tată, iartă-i, că nu știu ce fac, tot așa să ne rugăm și noi pentru cei ce nu știu ce fac, când incită la ură, violență, separare, dezbinare.

Chemarea acestui ceas al reconcilierii este o restaurare masivă la nivelul întregii țări, a relațiilor dintre creștinii români și maghiari, dintre români și rromi, ca Domnul să poată aduce vremuri de înviorare în țara în care locuim împreună, în care slujim aceluiași și singurului Dumnezeu viu și adevărat. (FA 3:19-21).

Să ridicăm împreună Numele Domnului Isus ca un steag de biruință peste România în acest ceas al unui nou început!

Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea, și în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuşi un singur om nou făcând astfel pace; şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia. (Efeseni 2:14-16)


miskolczi kalman 500Din start, dorinţa lui Dumnezeu a fost unitate între toţi membrii familiei Lui. Dacă umblăm în Lumină avem părtăşie unii cu alţii. În părtăşie, trebuie să exprimăm în primul rând inima şi dragostea lui Dumnezeu necondiţionată pentru că în părtăşie vor apărea şi conflicte, iar conflictele le putem rezolva doar prin dragostea lui Dumnezeu. Dorinţa inimii mele ca şi maghiar a fost dintotdeauna relaţia bună dintre români şi maghiari. Trăind în Oradea şi într-o zonă unde şi români şi maghiari am convieţuit împreună, nu au apărut între noi tensiuni. Tensiunile pot apărea dacă cei din conducerea ţării sunt oameni călăuziţi în sensul acesta, dar omul de rând şi creştinul doresc liniştea, odihna şi pacea.  

Dorinţa lui Dumnezeu din veşnicie este unitatea între fiecare mădular, unitatea între naţiuni. De aceea şi noi, ca şi mădulare ale trupului lui Isus Hristos, tânjim şi dorim să ne rugăm şi să mijlocim în sensul acesta şi să stăm în spărtură pentru ca în naţiunea noastră toţi să trăim în unitate şi în dragoste. Îndurarea, harul şi dragostea lui Dumnezeu se va revărsa acolo unde creştinii trăiesc în unitate.

Îmi aduc aminte de rugăciunea lui Daniel şi Neemia prin care ei se identifică cu păcatul naţiunii. A sta în spărtură înseamnă a te identifica, a mijloci pentru naţiunea în care eşti, să ridici un zid pentru ca Dumnezeu în mânia Lui să nu nimicească teritoriul acela datorită păcatului oamenilor. De aceea eu cred, bazat pe Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă un singur om ar mijloci pentru un teritoriu, Dumnezeu ar revărsa îndurarea Sa pe acel teritoriu.

Doresc ca fiecare creştin să aibă această revelaţie şi să se identifice cu păcatul familiei, cu păcatul copiilor, (cazul lui Iov de exemplu) bisericii, oraşului şi naţiunii. În acest mod, Dumnezeu poate să Îşi reverse harul peste familia, biserica, oraşul şi naţiunea respectivă. Neemia tot aşa începe lucrarea, recunoscând că oamenii şi părinţii lui au făcut ce era rău împotriva lui Dumnezeu. În acest proces de identificare, este foarte important să specificăm păcatele pe care le vedem în naţiune, biserică şi familie - să luptăm direct cu inamicul din spărtura respectivă, ca să închidem zidul.

Există o diferenţă între rugăciunea personală de reconciliere dintre un român şi un maghiar şi reconcilierea substitutivă între etnii. Reconcilierea între două persoane de etnie română şi maghiară priveşte strict cele două persoane ca indivizi. A sta în spărtură pentru etnia sau naţiunea ta înseamnă mult mai mult. Această rugăciune de mijlocire şi a sta în spărtură este voia Lui Dumnezeu pentru fiecare creştin. Orice om poate să înceapă să mijlocească pentru familie, biserică, oraş şi naţiuni. Înaintea tronului din Apocalipsa este scris clar că sunt multe naţiuni, limbi, deci oameni din toate naţiunile sunt mântuiţi.

În ciuda tensiunilor dintre etnii, stând în spărtură şi mijlocind pentru etnii şi oameni din diverse zone și denominaţii diferite, vom ajunge ca etniile şi oamenii să se accepte pentru că rugăciunea are impact asupra zonelor şi naţiunilor. Dacă un singur om se roagă, Dumnezeu ascultă. Avem cazul lui Daniel. O întreagă naţiune a fost salvată prin mijlocirea unui singur om care a stat în spărtură. În Noul Testament Dumnezeu nu mai vede păcat în lume pentru că Fiul Lui a luat asupra Lui toate păcatele întregii lumi.

Dorinţa inimii mele este ca fiecare maghiar să nu înceteze să mijlocească pentru reconciliere şi părtăşie bună între români şi maghiari pentru că asta va aduce prosperitate etniilor. Etniile nu sunt binecuvântate pentru că nu se iubesc, dar dacă se găseşte un om sau doi oameni care să mijlocească pentru acea etnie, atunci Dumnezeu va binecuvânta etnia respectivă, indiferent care e ea. De aceea în continuare vom mijloci pentru reconcilierea între etnii şi cred că Dumnezeu va lucra în România. România este un leagăn al trezirii.

Ca maghiar, voi continua să mă rog pentru etnia maghiară şi o bună înţelegere între cele două etnii. Împreună vom putea convieţui şi lucra pentru zidirea Împărăţiei lui Dumnezeu cu elan. Dacă vom fi în unitate conform Cuvântului, harul, îndurările şi binecuvântările vor intra în naţiune şi toată naţiunea va prospera.

Dacă ne uităm în Parlament, în viaţa seculară, anumite partide nu se înţeleg datorită diferenţelor de gândire, intereselor din spatele acestor partide. Ne rugăm ca Preşedintele, Guvernul, Parlamentul să primească revelaţia acesta, şi harul lui Dumnzeu să pătrundă în aceste instituţii ca neînţelegerile să dispară, să fie unitate între instituţiile de stat, partidele din Guvern, ca toată Europa să vadă că România îşi cunoaşte Mântuitorul.

Ne rugăm ca Dumnezeu să aşeze în inima fiecărui om dorinţa de a căuta mai mult esenţa rugăciunii de mijlocire pentru amândouă etniile. Credem că s-au făcut paşi enormi în sensul de unitate şi am văzut că în domeniul spiritual s-au întâmplat multe schimbări în ceea ce priveşte relaţia dintre români şi maghiari, este o relaţie mai caldă datorită rugăciunilor substitutive. Ne vom ruga ca Domnul să desăvârşească tot ce a început.


Rugaciune de reconciliere substitutiva în cadrul unei conferințe la Călărași în 2012, extras din emisiunea Puterea Rugăciunii

Vă încurajez să luați aceste modele de rugăciune și să vă rugați după ele, în special rugăciunea de reconciliere cu grupele de rromi din zona dumneavoastră, sau dacă veți găsi evrei din zonă care au fost prigoniți în vremurile vechi și față de care am greșit ca și națiune și să aveți rugăciuni de reconciliere. De asemenea vă îndemn să aveți rugăciuni de reconciliere și între grupuri etnice diferite care locuiți împreună în aceeași regiune, români-maghiari, români-germani, etc. Domnul să vă dea călăuzire cum să vă rugați specific.

Acest tip de rugăciune de reconciliere, de identificare cu păcatele poporului, are mare valoare în ochii Domnului. Au mai fost făcute astfel de rugăciuni în alte momente pe teritoriul țării. Modelul biblic este din Daniel 9 - ne identificăm cu păcatele părinților noștri, cu păcatele pe care le-au comis chiar și în zilele noastre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Ne vom cere iertare în numele etniilor pe care le reprezentăm, unii de la alții, și apoi Îl rugăm pe Dumnezeu să facă El lucrarea de vindecare adâncă pe care nu ne-o putem imagina.

Tată ceresc, vin în numele Domnului Isus înaintea Ta și mă identific cu toate păcatele românilor comise împotriva etniei rromilor de-a lungul timpului. Te rog să ne ierți pentru toată respingerea cu care i-am tratat, Te rog să ne ierți pentru lipsa de milă și de îndurare pe care am arătat-o, pentru disprețul pe care l-am arătat și rostit față de ei. Te rog să ne ierți pentru că nu i-am ajutat când au fost trimiși la moarte în timpul Holocaustului. Te rog să ne ierți pentru indiferență și nepăsare. Te rog să ne ierți, ca români, pentru lipsa de dragoste și ospitalitate. Te rog să ne ierți pentru că i-am judecat, i-am respins și i-am condamnat. Te rog să ne ierți pentru mândrie, pentru batjocurile rostite și injuriile la adresa lor.

Vin înaintea ta pentru toți cetățenii români care nu sunt rromi, toți locuitorii României care i-am batjocorit pe rromi. Te rog să ne ierți, pe toți locuitorii României, pentru răul pe care l-am făcut. Noi și părinții noștri am păcătuit împotriva Ta. Nu am fost creștini așa cum ne numim, ci am fost instrumentele celui Rău. Iartă-ne și eliberează pe rromii din România în iertarea Ta. Te rog să ne cureți prin sângele Tău de toate aceste păcate comise cu știință sau fără știință. Te rog să ne pui împreună în lucrarea Ta, uniți prin dragostea Ta. Proclamăm unitatea Ta între rromi și români în întreaga Românie. Ne rugăm pentru toate comunitățile de rromi, ca Duhul Tău să pătrundă cu lumină, răscumpărare, vindecare și eliberare.

5286 accesări

Alfa Omega TVSusține publicarea materialelor creștine

Dacă v-a plăcut acest articol și doriți să citiți mai multe articole de acest gen, dați click aici pentru a afla despre modalitățile prin care ne puteți ajuta. Dorim să ajungem la cât mai mulți oameni cu mesajul Evangheliei, dar nu putem face aceasta fără ajutorul vostru! Ajutați-ne financiar să continuăm!

sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.