Donează     Rugăciune       TV LIVE                           

Invazia (1)

Inapoi Inainte

A. Necazuri încă de la început

Legăturile şi întăriturile unei persoane reflectă tipul şi natura păcatelor comise de către părinţii acesteia, păcate care autorizează la început existenţa acelor locuri întărite.

Păcatele se înmulţesc precum şoarecii. Acest fapt este evident în tiparele specifice opresiunii şi atacurilor care tulbură indivizii. Tiparele se repetă de la o generaţie la alta cu detalii şi o acurateţe uimitoare, aproape până la previzibil.

Duşmanul este familiarizat cu rănile şi slăbiciunile supuşilor săi. El foloseşte aceste informaţii pentru a-şi întări proprietatea asupra generaţiei următoare. Se foloseşte de frică pentru a creea iluzia puterii şi îi intimidează pe credincioşi făcându-i să creadă că are mai multă forţă decât Dumnezeu. Noi uităm că diavolul este instrumentul lui Dumnezeu pentru a-l rafina şi a-l purifica pe credincios. El este copilul rătăcitor al lui Dumnezeu, amăgit să-şi creadă propriile minciuni şi care, în final, va fi aruncat în lacul de foc pentru răzvrătirea sa.

pacatele-parintilorB. Diagrama

Această diagramă ne ajută să explorăm şi să înţelegem planul de distrugere pe care Satan l-a proiectat pentru noi încă de la început.

Vom reprezenta printr-un cerc viaţa voastră şi tot ce ţine de voi: trupul vostru, sufletul, duhul; trecutul vostru, prezentul şi viitorul; mintea, voinţa, emoţiile; speranţele, talentele şi visurile. Întreruperile, ca nişte porţi deschise într-o fortăreaţă, reprezintă uşile pe unde duşmanul pătrunde. El a câştigat dreptul legal de acces prin aceste pasaje prin păcatele generaţiilor anterioare.

VERSETUL CHEIE: Ps. 51: 5 - „Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.”

C. Întăriturile

Deschizăturile reprezintă punctele unde Satan a câştigat acces în viaţa ta, prin păcatele generaţiilor anterioare.

Întăriturile sunt acumulări ale păcatelor şi activităţi ale demonilor care operează prin blestemele şi nedreptăţile generaţiilor trecute.

D. Puntea neprihănirii

Mântuirea înseamnă sosirea lui Cristos în viaţa noastră, pentru a instaura o punte a neprihănirii, în toţi cei ce cheamă numele Domnului. El Îşi plantează împărăţia în mijlocul domeniului duşmanului. Nu contează cât de decăzută sau cât de simpatică pare o persoană. Cei fără Cristos aparţin duşmanului. Cei care Îl acceptă pe Cristos pot fi eliberaţi. Duhul Sfânt intră şi Îşi începe lucrarea de restabilire a bunătăţii şi a gloriei lui Dumnezeu, care a fost pierdută odată cu păcatul originar.

razboiul-este-declansatIsus instaurează o punte ocupată de neprihănire şi spune: „…umblaţi cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti” (Galateni 5: 16). El doreşte să ne disciplineze prin Cuvânt, pentru ca să înţelegem privilegiile şi autoritatea pe care o avem ca şi credincioşi pentru a lupta împotriva duşmanului, prin Duhul Sfânt. Ascultarea de Duhul Sfânt este drumul spre libertate. Acesta cunoaşte drumul de ieşire din teritoriul duşmanului, dar El nu ne va forţa să ieşim. A-L IUBI PE DUMNEZEU ÎNSEAMNĂ A ALEGE SĂ I TE SUPUI. Această iubire Îi permite lui Dumnezeu să se manifeste prin stabilirea unei relaţii dătătoare de viaţă faţă de noi, copiii Lui răpiţi şi înstrăinaţi.

Dar mulţi dintre noi au o gândire nestatornică şi oscilează între Duh şi fire. Când trăim „în fire” suntem o pradă uşoară pentru ispititor. Diavolul ne oferă opţiunea de a-i crede minciunile. Dacă îmbrăţişăm minciuna, atunci păcătuim. El ne târăşte în fortăreaţa sa şi încearcă să ne ţină acolo. Duhul Sfânt vine pentru a ne convinge de păcat. Dacă ne vom supune Lui şi dacă ne vom căi, suntem salvaţi din ghearele duşmanului. Dacă nu ne vom căi, vom rămâne blocaţi în acea legătură şi ne vom adânci tot mai adânc în păcat.

VERSETUL CHEIE: Isaia 42: 13 - „Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stîrneşte râvna ca un om de război; înalţă glasul, strigă, Îşi arată puterea împotriva vrăjmaşilor Săi.”

Inapoi Inainte