Donează     Rugăciune       TV LIVE                           

2-1 Ascensiunea dragonului rosu (China) - de Perry Stone

2-2_ascensiunea_dragonului_rosu_perrystone_700

Două cărți din Biblie, Daniel și Apocalipsa, sunt pline de simbolism apocaliptic.

Simbolismul din vechime era folosit pentru identificarea națiunilor și anumiți lideri mondiali, atât din trecut, cât și din viitor. În capitolul 7 al cărții Daniel, proorocul identifică câteva  imperii profetice importante, reprezentate de un leu (Babilon), un urs (imperiul medo-persan) și un leopard (Grecia). În proorocia sa, Ioan a văzut ieșind din mare o fiară, o combinație a celor trei animale prezentate în profeția lui Daniel: trupul unui leopard cu picioare de urs și cap de leu (Apocalipsa 13:1-2). Aceste trei imperii, babionian, medo-persan și grec, se întindeau în mare parte pe locul în care se află în prezent Egiptul, Libia, Etiopia, Israel, Iordania, Liban, Siria, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan și anumite zone din Grecia și Turcia.

Unii cărturari au remarcat faptul că se poate face o paralelă între cele trei împărății prezentate în capitolul 7 din cartea Daniel, adică cea a leului, a ursului și a leopardului, și simbolurile anumitor națiuni contemporane. De exemplu, pecetea Marii Britanii și emblema Imperiului Britanic sunt reprezentate de un leu. În capitolul 7 din cartea Daniel, scrie despre două aripi care au fost smulse de pe spatele leului, care a fost nevoit să adopte poziția bipedă a omului și căruia i-a fost dăruită o inimă omenească (Daniel 7:4).

La început, America a fost o colonie engleză, dar s-a separat de leul britanic, devenind o națiune independentă printre celelalte națiuni. Apoi,  următorul imperiu care a avut un impact major asupra întregii lumi a fost Uniunea Sovietică, a cărei revoluții din anul 1917 a introdus comunismul în lume. Ursul a devenit simbolul Rusiei. După urs, a fost leopardul, pe care unii l-au asociat cu Germania nazistă.

Unul din principalele simboluri apocaliptice din cartea Apocalipsa este un uriaș dragon roșu cu șapte capete și zece coarne (Apocalipsa 12:3). Echivalentul în limba greacă pentru „dragon” este drakon și nu apare decât în cartea Apocalipsa (A-pocalipsa 12:3-4,7,9,13,16-17; 13:2,4,11; 16:13; 20:2). Cuvântul acesta se referă la un șarpe uriaș, asemănător probabil cu anaconda. De fapt, era vorba despre un șarpe cu șapte capete, care este identificat cu Satana (Apocalipsa 12). În cultura străveche, se presupunea că șarpele trăia în locuri izolate și pustii (Isaia 13:22).

Emblema dragonului roșu e interesantă, mai ales fiindcă are o strânsă legătură cu una dintre cele mai puternice națiuni care a cunoscut o ascensiune rapidă pe scena lumii în aceste vremuri din urmă. Acea țară este China, care are dragonul ca emblemă de multe secole.

China și împărații de la Răsărit
Dragonul este o creatură legendară din mitologia multor țări din partea estică a Asiei, printre care se numără China, Japonia, Coreea, Vietnam și altele. În Biblie scrie despre o coaliție formată din „trei împărați de la Răsărit” care vor uni o armată și vor mărșălui de la Răsărit spre Irak, vor trece Eufratul și vor aduna o armată alcătuită din „200.000 înmulțit cu o mie” sau cu 200 de mili-oane de soldați (Apocalipsa 9:14-16; 16:12-16). Niciodată în istoria lumii nu a mai existat o armată atât de mare – în zilele lui Ioan e posibil să fi existat o populație de 100 de milioane de persoane în tot Imperiul Roman. China are o populație de peste 1,3 miliarde de locuitori, adică deține controlul asupra a peste 20% din populația între-gii lumi. Acești împărați de la Răsărit vor mărșălui cu gând de război, iar unii susțin că s-ar putea să fie prezenți în timpul bătăliei Armaghedonului (Apocalipsa 16:16).

Dragonul chinezesc
Emblema dragonului a fost folosită drept simbol al împăratului Chinei în timpul dinastiei Yaun. Mai târziu, emblema dragonului a fost pusă pe steaguri. În imagistica chineză, dragonul e acoperit cu solzi mari, fiind o creatură asemănătoare unui șarpe ce are patru gheare,  simbolul puterii în istoria chineză. Acesta era asociat cu vremea și ploaia, care, în mod interesant, se află în legătură cu simbolismul prezent în Apocalipsa 12. Aici, dragonul scuipă apă pentru a inunda rămășița evreilor ce locuia în pustiu. În timpul anilor 1970, expresia „urmașii dragonului” a fost folosită de mulți chinezi drept simbol animal.

China se află în zona Orientului antic, care, de secole, a fost identificată drept „Răsăritul”. Expresia biblică „împărații de la Răsărit” e interesantă dacă privim la cuvântul în limba greacă „răsărit” așa cum apare în  Noul Testament. Acesta nu desemnează numai una din cele patru direcții care apar pe o busolă, ci echivalentul grec al cuvântului e anatole și se referă la lumina care apare în zori. Acesta e un cuvânt folosit cu referire la lumina soarelui. În japoneză, numele „Japonia” este Nippon sau Nihon, cuvinte ce înseamnă „originea soarelui”. Steagul Japoniei are un fundal alb pe care e desenat un cerc mare roșu ce reprezintă soarele care, în japoneză, e numit „nisshoki”. Ținutul din Răsărit, unde se află China, Japonia, Vietnamul, Coreea de Nord și Coreea de Sud, reprezintă probabil unitatea împăraților de la Răsărit care vor călători până în Orientul Mijlociu.

Cum e posibil acest lucru, din moment ce nu sunt drumuri, ci numai niște masivi muntoși care despart acea zonă? Răspunsul e „drumul mătăsii”, care a fost și este o serie de rute comerciale interconectate de-a lungul continentului asiatic ce leagă Asia de est, de sud și de vest cu Marea Mediterană, Africa de Nord și Europa. Aceste rute au început să fie refolosite în ultimii ani.

De fapt, cineva din Pakistan mi-a trimis articole despre un drum important pe care China îl construiește și care e destul de lat încât să poată încăpea pe el uriașe echipamente militare și un număr foarte mare de oameni. Acest drum duce spre Orientul Mijlociu! Distanța dintre Beijing, China, și Bagdad, Irak, este de 6.286 km. Totuși, China susține țările în care predomină Islamul radical și oferă echipament militar, susține crea-
rea adăposturilor blindate și ajută guvernele, inclusiv pe cel iranian! China nu își oferă sprijinul din motive religioase, ci datorită petrolului și gazelor naturale pe care le obține din Iran. China se dezvoltă atât de rapid încât, în anii următori, va avea nevoie de un aport tot mai mare de petrol. Până în anul 2020, consumul de energie al Chinei va crește cu 150%. Până în anul 2030, în China se va consuma la fel de mult petrol pe cât se consumă în Statele Unite. În prezent, în Statele Unite se folosesc 10 milioane de barili de petrol pe zi și 157 de miliarde de barili pe an. Imaginați-vă ce cantitate de petrol le trebuie acestor împărați din Răsărit, care trec de la biciclete la mașini și alte mijloace de transport mult mai industrializate!

Coaliția luptă împotriva Coaliției
În cele din urmă, toate națiunile lumii vor forma coaliții în funcție de regiuni, de religii și de grupuri etnice pentru a supraviețui. Acest lucru e cât se poate de clar din moment ce Antihristul va controla coaliția celor 10 împărați, iar împărații de la Răsărit formează o coaliție asiatică. Știm că în Uniunea Europeană sunt 27 de țări membre, mai multe urmând a se integra, toate având o singură monedă, un singur pașaport și existând o singură unitate fără granițe pentru schimburile comerciale. OPEC este o organizație a unor țări exportatoare de petrol și se discută despre înființarea unei coaliții vestice numită Uniunea Nord-Americană, care ar putea cuprinde Statele Unite, Canada și Mexic

Odată ce își va forma coaliția celor 10 împărați, Antihristul va deveni „mare spre sud, spre est și spre țara cea minunată” (Daniel 8:9). Multe națiuni islamice se află în partea de est a Israelului, printre care se numără Iordania, Irak, Iran, Afganistan și Pakistan. Totuși, spre estul îndepărtat se află ținutul tigrilor asiatici – China, Japonia, Vietnamul – fără a include însă uriașa țară hindusă India. Citim că, atunci când Antihristul va pu-
ne mâna pe Egipt, Libia și Etiopia, „niște zvonuri, venite de la răsărit și de la miazănoapte, îl vor înspăimânta” (Daniel 11:43-44). În cele din urmă, împărații de la Răsărit vor trece de albia secată a râului Eufrat ajungând apoi în țara fiarei, unde se vor pregăti pentru bătălia Armaghedonului (Apocalipsa 16:16).

În simbolistica apocaliptică, semnificația dragonului este explicată în Apocalipsa 12:9: „Și balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit Diavolul și Satana, acela care înșeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui.”

Încă de la înființarea sa, în comunism a fost folosită culoarea roșie. Acest lucru se datorează faptului că, în timpul primei revoluții socialiste din vremea lui Lenin, milițienii bolșevici erau numiți „Garda Albă” a socialiștilor. La scurt timp după ce a preluat puterea, Iosif Stalin a dizolvat guvernul sovietic al tuturor celorlalte partide cu excepția celui al său. Stalin și-a identificat partidul socialist drept „Garda Roșie” comunistă. Steagul partidului comunist avea tot culoarea roșie, iar în China, cartea de propagandă comunistă ce le era oferită tinerilor pentru a promova comunismul s-a numit „Cartea Roșie”. Pe steagul fostei Uniuni Sovietice erau desenate un ciocan și o seceră pe un fundal roșu. Socialiștii au folosit culoarea roșie încă din 1848, iar în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, puteau fi identificați ușor fiindcă purtau benzi roșii pe brațul drept.

La începutul necazului cel mare, va apărea un călăreț călare pe un cal roșu și va prelua puterea de pe pământ (Apocalipsa 6:4). Deoarece culoarea roșie e simbolul comunismului, iar acest călăreț preia puterea folosind o sabie (semnul războiului), unii sugerează că aceasta ar fi o ilustrare a națiunilor comuniste care își vor face iar apariția pe scena lumii la începutul necazului, cauzând război și moarte. Am auzit anumiți slujitori spunând că s-a petrecut deja căderea comunismului, dar actualul guvern chinez e unul dintre cei mai mari abuzatori ai drepturilor omului și asupritori ai creștinilor, dar și ai celor care protestează împotriva guvernării. Atât Vietnamul cât și Coreea de Nord sunt comuniste. Uniunea Sovietică și fostele sale țări au adoptat democrația. Cu toate acestea, zona Asiei reprezintă încă o fortăreață a doctrinei și practicii comuniste.

Acest uriaș dragon al Apocalipsei este roșu. De ce roșu și nu orice altă culoare? În Biblie, culorile au semnificații. De obicei, albul reprezintă puritatea (Apocalipsa 19:8).  Purpuriul este simbolul regalității, iar albastrul face trimitere la cer (Exodul 35:23, 25, 35).  Roșu (sau purpuriu) reprezintă adesea sângele, mântuirea, sau legământul (Rahav a pus o frânghie roșie la fereastră și astfel a scăpat atunci când Ierihonul a fost distrus - Iosua 2:21). Roșul poate face referire și la mânia grozavă a Satanei.

(Apocalipsa 12:12), făcându-se astfel legătură cu emblema dragonului roșu din timpul Imperiului Roman. Gândiți-vă la comuniști – adevărații comuniști sunt atei, dumnezeul lor fiind guvernul.

Omul numit Xi
Așa cum simbolistica animală ce a marcat imperiile străvechi poate avea anumite paralele printre națiunile actuale, și Biblia face referire la nume profetice în limbile originale greacă și ebraică. Acestea nu au o prea mare însemnătate în cazul împlinirii profeției, dar sunt foarte interesante.

De exemplu, zilele lui Noe se vor repeta înainte de întoarcerea lui Hristos (Matei 24:37-38). Aici intră mâncatul, băutul, construirea, plantarea și luarea în căsătorie (Matei 24:38; Luca 17:27-28). Multe alte revelații referitoare la vremurile din urmă se regăsesc în povestirea despre Noe și potop. Ni se spune că „pământul era plin de silnicie” (Geneza 6:11). Cuvântul evreiesc pentru „silnicie” este chamac, iar rădăcina este cuvântul hamas. În prezent, numele Hamas îl poartă aripa politică și militară a organizației islamice fanatice ce nu încetează să acționeze cu violență împotriva Israelului și a evreilor care trăiesc acolo.

Profetul Zaharia a avut o viziune în care o femeie era purtată într-un coș pentru grâu spre câmpiile din Șinear, care era zona de șes a vechiului turn Babel (Geneza 11), și locația Babilonului lui Nabucodonosor (Daniel 1:2). Această femeie din coș e numită „ticăloșie” (Zaharia 5:8) și a fost purtată până în Șinear, unde citim că „Atunci am întrebat pe îngerul, care vorbea cu mine: ‚Unde duc ele efa?’ El mi-a răspuns: ‚Se duc să-i zidească o casă în țara Șinear, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei.’” (Zaharia 5:10-11). Astfel, în viitor va exista o casă a păcatului în Șinear, ținut care în prezent e cunoscut drept Irak. În scrierile apocaliptice, o femeie (asemenea prostituatei din Apocalipsa 17) poate face referire adesea la un sistem religios mincinos sau la o religie falsă. Ticăloșia va fi instalată într-o „bază”. În acest verset, echivalentul ebraic pentru „bază” este mekunah și se referă la o anumită locație.

Am stabilit că Antihristul va apărea dintr-un cadru islamic din Orientul Mijlociu. Conform tradiției islamice, cel așteptat de ei (Mahdi) va apărea din Irak, fie în Karbala, fie în Samaria (conform tradițiilor sunite sau șiite). Din moment ce acest ultim dictator îi va decapita pe cei care i se împotrivesc (Apocalipsa 20:4) și se va folosi de sabie pentru a cuceri, va câștiga milioane de adepți islamiști care sunt considerați fanatici. Al-Qaeda e o astfel de organizație islamică ce are impact la nivel mondial, nu dispare nicicum și căreia i-a crescut de curând numărul de membri și adepți. Această grupare de teroriști răzleți și fanatici s-a răspândit printre națiunile din zona Mării Mediterane. E ironic faptul că numele Al-Qaeda înseamnă „baza”.

Muqtada al-Sadr, cleric șiit care s-a întors din Irak după ce a fost exilat în Iran, e fondatorul și conducătorul unei uriașe organizații de miliție de musulmani șiiți numită Armata lui Mahdi, ce are sediul în Irak. În cartea lui Ezechiel, citim despre o coaliție a unor națiuni islamice care invadează Israelul în timpul unui război care, conform rabinilor, musulmanilor și creștinilor, e bătălia din vremurile din urmă. Profetul a anunțat că Dumnezeu se luptă cu „Gog, din țara lui Magog, domnul Meșecului și Tubalului” (Ezechiel 38:2-3). Sunt multe păreri cu privire la identitatea lui Gog. Totuși, în țările est-europene, printre care se numără și Federația Rusă, există oameni al căror nume de familie este Gog. Gog ar putea fi numele unui puternic spirit demonic (Efeseni 6:12)  care domnește peste partea de nord a Israelului, sau ar putea fi numele unui comandant care va conduce lupta, fiind în fruntea hoardelor islamice și a unei coaliții nordice.

Acest lucru ne face să ne reamintim de semnul fiarei și de cele trei litere grecești care sunt folosite pentru a socoti numărul fiarei. A doua literă grecească este „xi”. Aceasta este a cincisprezecea literă a alfabetului grec, 60 fiind echivalentul său numeric. E interesant de remarcat faptul că în China există oameni care au numele Xi. Un astfel de om, despre care anumiți analiști afirmă că ar putea deveni viitorul lider al Chinei, se numește Xi Jinping, actualul vicepreședinte al Chinei. Conform istoriei chineze, Xi se numea o străveche populație manciuriană. În China se zvonește că, atunci când acest om va împlini 60 de ani, va deveni următorul lider chinez. Xi Jinping a fost conducătorul unei importante comisii formată din 11 membri și supraveghează Armata Populară de Eliberare formată din 2.3 milioane de luptători. În chineză, numele lui înseamnă „răsărit de soare”.  Ar putea fi numele lui o previzualizare profetică a lucrurilor ce se vor întâmpla, conform celor scrise în Apocalipsa 13?

Există un dragon, iar dragonul mitic este emblema Chinei și a dinastiilor chineze anterioare. China este încă o țară comunistă, iar culoarea reprezentativă pentru comunism este roșul, aceeași culoare pe care o are al doilea dintre cei patru cai descriși în Apocalipsa, dar e și culoarea marelui dragon roșu. Având o populație de peste 1.3 miliarde de oameni, China nu e numai cea mai agresivă și prosperă națiune , ci, fără îndoială că va fi și în fruntea împăraților de la Răsărit atunci când vor merge spre țara fiarei după ce vor trece spre Israel.

Numărul fiarei, care are legătură cu acest nume, cuprinde litera grecească Xi, care e și numele unui puternic lider chinez! Fără îndoială că, în viitor, uriașul adormit al Chinei va prelua puterea militară, tehnologică și economică de la Statele Unite ale Americii.

Perry Stone

2-1_perrystone_portret250Evanghelistul internațional Perry Stone este liderul lucrării: Voice of Evangelism (Vocea Evangheliei), una din organizațiile din America cu cea mai rapidă ascensiune. Scopul principal al lucrării este de a prezenta lumii Evanghelia lui Hristos prin televiziune, DVD-uri audio/video, materiale imprimate și altele.

Îl puteți urmări în fiecare zi de sâmbătă la ora 23:00, duminică la ora 11:30 și luni de la ora 12:30, la Alfa Omega TV, în cadrul emisiunii Ospăț cu mană.

Acest articol este publicat si in revista Alfa Omega Magazin. Va puteti abona sa primiti prin posta aceasta revista, lasand adresa dvs. prin formularul regasit in pagina de abonare.
Informatiile publicate pe site-ul alfaomega.tv (text sau video) pot fi preluate de alte publicatii, site-uri si bloguri online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ spre pagina de pe site-ul nostru. Orice abatere de la aceste norme constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si o vom trata ca atare.

Alfa Omega TVSusține producția de știri creștine

Prin platforma pe care o avem prin Alfa Omega TV, vă prezentăm evenimente și știri internaționale sau din România din perspectivă creștină, ajutându-vă să înțelegeți mai bine vremurile în care trăim. Însă toate acestea costă. Dacă doriți să vedeți mai multe articole de acest fel, ajutați-ne financiar să continuăm.

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.