Donează     Rugăciune       TV LIVE                 

Puterea rugaciunii 6.6 - Motivele de rugaciune ale lunii martie 2017

Pentru această lună îndemnul major de rugăciune este pentru Biserica Domnului și este o chemare la SFINȚIRE.

  1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:

– Chemare la sfințire. (Apoc. 22:11). Să ne rugam pentru înțelegerea și acceptarea standardelor lui Dumnezeu la toate nivelele si în toate sferele vieții creștinilor. Să ne rugăm pentru pocăință reală, ca Biserica Domnului din țara noastră să se abată de la căile rele (2 Cron. 7:14).  Este timpul să unim credința noastră cu fapta, cu trăirea după standardele Scripturii! Să ne rugăm pentru REVELAȚIA STĂRII NOASTRE CA BISERICĂ, pentru TREZIREA noastră din această stare de căldicei. Isus ne cheamă la o relație de intimitate profundă cu El! 

– Să ne rugăm pentru sfințirea inimilor, a vorbirii, a ochilor, a gândurilor creștinilor. Să ne rugăm pentru sfințirea relațiilor, a familiilor, a caselor noastre. Să ne rugăm pentru sfințirea interacțiunii noastre cu societatea, cu autoritățile statului (fără compromisuri, fără mită, înșelăciune). Să ne rugăm pentru sfințirea finanțelor noastre (respectarea Scripturii în ce privește zeciuiala, dărnicia, milostenia, semănatul în Împărăția lui Dumnezeu).

– Să ne rugăm pentru integritate, pentru credincioșie (loialitate) în familii, în relațiile din biserici, între creștini. Să ne rugăm pentru revelația structurilor de autoritate așezate de Dumnezeu în Biserica Sa. Să ne rugăm împotriva rebeliunii, mândriei, a manipulării, controlului.  Să ne rugăm pentru FRICĂ de Domnul (reverență sfântă față de Dumnezeu)

– Să ne rugăm pentru revelația identității de copii ai lui Dumnezeu – cetățeni ai Împărăției.

– Să ne rugăm pentru revelația chemării și a responsabilităților pe care le avem ca și popor al lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru poziţionarea şi alinierea noastră ca creştini în acord cu planul Domnului. (Ps. 24: 1-6).

– Chemare la o viață de rugăciune – „Casa Mea se va chema o casă de rugăciune.” (Mat. 21:13). Întoarcere la viața de părtășie profundă cu Domnul,  rugăciune necurmată, focul Duhului Sfânt, întoarcere la dragostea dintâi, la foame și sete după Cuvânt – TREBUIE să avem CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI! (Luca 10:42)

– Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36). Să ne rugăm ca forme de amăgire, de orbire, de autoneprihanire să fie făcute fără putere în viața fiecăruia (Apoc. 3:14-22). Să ne rugăm pentru eliberarea creștinilor din forme de robie – robia fricii, a materialismului, a iubirii de bani, a necredinței, a dependențelor. Să ne rugăm pentru întărirea credinței în Domnul!

– UNITATE Să ne rugăm pentru nimicirea lucrărilor demonice de dezbinare din biserici. Să ne rugăm pentru unitate în familii, în biserici,  între biserici, pentru restaurarea unității, comunicării și conlucrării între generații – cheie a trezirii!

– Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din România.  Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului,(Efes.1:17-21; Efes.3:16-21).

  1. Rugăciune pentru România – în FIECARE zi de VINERI să ne unim în POST și RUGĂCIUNE pentru România.

Biserica este chemată să se roage ca, schimbările pe care le pregătește Domnul, să vină în ființă.  Scuturările prin care trecem scot la lumină ce este în inimile poporului și ale conducătorilor. Să ne rugăm pentru ca aceste tensiuni să fie sub puterea Domnului, ca Domnul să le facă să fie spre binele României, prin rezolvarea cu dreptate și în pace a diferențelor, pentru curățirea de nedreptate, de corupție a societății. Să ne rugăm împotriva manipulărilor, a încercărilor de a face România vulnerabilă. Să ne rugăm ca BISERICA să stea în veghere și în UNITATE (dincolo de păreri politice). Este timpul să avem perspectiva schimbărilor pe care le aduce Domnul – privind de sus – din poziția noastră în Hristos (Ef. 2:6) și să ne rugăm ca VOIA DOMNULUI SĂ SE FACĂ JOS – PE PĂMÂNT – PRECUM E ÎN CERURI, aducând  Împărăția cerurilor – prin rugăciune – pe pământ – Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!  

Rugăciune – declarație:  Să declarăm: Doamne, vrem voia Ta în România, primim, Doamne, revărsarea și manifestarea puterii prezenței Duhului Tău Sfânt, după cum Tu dorești să o faci. Nu ne mai împotrivim lucrării Duhului Sfânt prin judecățile noastre, prin criticile noastre, prin religiozitatea noastră. Nu mai vrem să Te întristăm, nu mai vrem să Te oprim, Duhule Sfânt. Iartă-ne, Doamne, pentru că am făcut acest lucru atâția ani!  Fii binevenit, Duhule Sfânt, în România, în Biserica Ta, în poporul român. Te chemăm, Doamne Isuse, în ajutorul României! Vino, Doamne Isuse!

Când Domnul scutură o națiune, este pentru a rămâne în picioare lucrurile care nu se clatină – Ev. 12:28. Efectele acestor scuturări TREBUIE SĂ FIE: TREZIREA Bisericii, a poporului, ÎNTOARCEREA NOASTRĂ SPRE DUMNEZEU, unitatea Bisericii și a națiunii.  Să ne rugăm PENTRU TREZIRE ȘI UNITATE – ÎN BISERICĂ ȘI ÎN NAȚIUNE și pentru ALINIEREA NAȚIUNII LA VOIA DOMNULUI, CEA  BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE  ESTE  PACE, ADEVĂR, DREPTATE.

–  Să ne rugăm ca țara noastră să meargă pe direcția dorită de Domnul pentru România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14).  Să ne rugăm pentru răscumpararea vremii, a timpului pierdut în certuri și dezbinări – ca popor al Domnului și ca națiune. Să ne rugam pentru implinirea  promisiunilor Domnului pentru România: Isaia 62:4 – că țara se va mărita iarăși (trezire masivă în țară),  România să fie ce a spus Domnul: o țară de dorit de locuit, un Gosen (Ex. 8:22), țara unde prezența Domnului e puternică, o țară binecuvântată.

– Să ne cerem iertare pentru că nu ne-am abătut de la căile noastre rele (2 Cron. 7:14) – ca Biserică și ca națiune. Să ne rugăm fierbinte ca Domnul să ierte păcatele noastre și ale părinților noștri (Daniel 9:1-13), ca națiune, și să ne curățească prin sângele Domnului Isus. Domnul pregătește o mare trezire în România – și noi suntem responsabili de pregătirea „terenului”- inimile românilor, ca promisiunile Domnului să se poată împlini. Dincolo de ce vedem în lumea naturală,  știm că luptele se poartă în domeniul spiritual, împotriva puterilor întunericului (Ef. 6:12). Noi suntem chemați să luptăm cu armele luminii: Numele Domnului Isus Hristos, cuvântul mărturisirii noastre (pocăința pentru păcatele personale și ale națiunii), sângele Mielului, jertfa de sine (Apoc. 12:11), Cuvântul Scripturii proclamat, rugăciunea, mijlocirea, postul. Să ne rugăm pentru mila Lui care biruie judecata, pentru Har, îndurare și vindecarea țării (2 Cron. 7:14).

–  Să ne rugăm pentru  mântuirea națiunii române.Să ne rugăm ca România să se îndrepte spre Isus – spre Viață și Lumină și să iasă din moarte și întuneric. Să cerem un duh de revelație a Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, în poporul român. Românii se pregătesc pentru celebrarea Paștelui, celebrarea Învierii Domnului Isus Hristos (16 aprilie). Să proclamăm Viața, Adevărul, Lumina lui Isus peste inimile și mințile tuturor românilor. Să ne rugăm pentru o conștientizare profundă a românilor de starea de păcat, pentru revelația jertfei Domnului Isus Hristos, pentru revelația mântuirii prin Har, prin credință!  Să proclamăm: Isus Hristos este Domn și Stăpân în România și peste România, România este închinată Domnului. Să ne rugăm ca orice armă făurită de cel rău împotriva țării noastre să fie nimicită (Is. 54:17). Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91 pentru țară!

– Este un sezon de restaurare a destinului României, a valorilor puse de Dumnezeu în inimile românilor. ESTE VREMEA să ne rugăm pentru restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale, pentru un patriotism autentic și curaj civic. Să cerem înapoi tot ce-a furat cel rău din moștenirea noastră: dragostea de Dumnezeu, dragostea de țară, unitatea și solidaritatea românilor, bunătatea, compasiunea, bucuria, blândețea, familia ca valoare, dragostea pentru copii, creativitatea, ingeniozitatea, înțelepciunea și priceperea dumnezeiască, hărnicia, ospitalitatea, dragostea față de natură și față de frumos, bucuria cântecului și a artei. Să ne rugăm pentru restituirea integrității, a onestității pentru un popor decimat de corupție, pentru restituirea sentimentului unității naționale într-o țară fragmentată de dezbinări, pentru restituirea onoarei, a valorilor morale într-un popor creștin. Să ne rugăm pentru generația tânără, care să-și găsească identitatea și destinul în Hristos și care să iubească România.

– Continuăm să ne rugăm specific pentru România: pentru frică de Domnul pentru cei din conducerea României, pentru pace și stabilitate în România, pentru integritatea teritorială a țării, pentru păstrarea libertăților democratice în România, libertate de vorbire, de exprimare, de întrunire, de credință, pentru exprimări pașnice ale diferențelor de opinie,  pentru protecția țării și a populației de acțiuni de forță, de violențe, de manipulări, de intimidări, pentru înțelepciune pentru autoritățile statului, pentru oprirea oricăror acțiuni, decizii, decrete, care pot afecta negativ prezentul și viitorul României, pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere în România, pentru respect instituțional și conlucrare corectă între instituțiile statului, pentru soluții pașnice și înțelepte în rezolvarea situațiilor de tensiune din țară, pentru respectarea principiilor de adevăr, dreptate și integritate la nivelul instituțiilor statului și a persoanelor implicate în aceste instituții. Să ne rugăm pentru legile care se dau – să fie drepte, corecte, spre binele țării și al populației; să ne rugăm pentru modificările Constituției României – să fie benefice statului și poporului român, familiei, să întărească statul unitar național român, drepturile fundamentale, libertatea de credință creștină, recunoașterea valorilor creștine în structura societății românești.

– Președintele țării, pentru Parlament și Guvern.  Să ne rugăm pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce, pentru mântuire și frică de Domnul, pentru decizii înțelepte, drepte, spre folosul țării și al poporului.

– Continuăm rugăciunea pentru: FAMILIE (referendumul legat de definirea familiei în Constituția României) și ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România; protecția României de asaltul spiritului islamic;  oprirea declinului demografic al ţării – prin oprirea avorturilor, creşterea natalităţii, oprirea mortalității infantile și a morţilor premature. Să ne rugăm pentru întoarcerea în ţară a românilor.

– Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, la toate nivelele. (2 Cron. 7:13-14), destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere care periclitează economia țării și siguranța națională.

– PACEA României – să mulțumim Domnului pentru acest URIAȘ DAR și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecția țării de război, pentru protectie față de destabilizări interne, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Descoperirea și anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.

– Integritatea teritorială a țării și unitate națională. Să ne rugăm pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare sau acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite.

– Alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, Anglia, UE, NATO și vecinii țării. În acest context al reașezărilor și realinierilor dintre națiuni, să ne rugăm ca România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale, conform voii Domnului. Să ne rugăm pentru Rusia (ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite), pentru o relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!

– Să ne rugăm ca Domnul să binecuvânteze şi să protejeze populaţia, teritoriul (solul, zăcămintele, pădurile, terenurile agricole), apele, recoltele şi turmele de animale. Să cerem îndurarea și protecţia Domnului faţă de epidemii, dezastre naturale,  cutremure mari (Ps. 91). 

  1. Israel – Să ne rugăm pentru trezire în Israel și pentru creștinii care locuiesc acolo. Să ne rugăm pentru întoarcerea evreilor în Israel. Să ne rugăm pentru pacea și protecția Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru binecuvântarea Israelului,  pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie.

Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze Israelul in 2017

Lista completa: http://prayernet.ro/rugaciune/

Etichete: rugaciune, punctele de rugaciune, mic dejun cu rugaciune, reteaua de rugaciune pentru romania, mirela petan

Alfa Omega TVSusține producția de știri creștine

Prin platforma pe care o avem prin Alfa Omega TV, vă prezentăm evenimente și știri internaționale sau din România din perspectivă creștină, ajutându-vă să înțelegeți mai bine vremurile în care trăim. Însă toate acestea costă. Dacă doriți să vedeți mai multe articole de acest fel, ajutați-ne financiar să continuăm.

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.