Donează     Rugăciune       TV LIVE                           

Motivele de rugaciune ale lunii august 2017

Sunt ATACURI MARI ASUPRA LUCRURILOR CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE:

 • CREDINȚA CREȘTINĂ - ATACURI ASUPRA LIDERILOR CREȘTINI / A BISERICII/ A SCRIPTURII,
 • FAMILIA BIBLICĂ,
 • TERITORIUL ȚĂRII - DREPTUL ROMÂNILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMĂNIEI e tot mai contestat

Vă chem la câte 3 ZILE DE POST ȘI RUGĂCIUNE PENTRU FAMILII ȘI ȚARĂ. la fiecare ÎNCEPUT DE LUNĂ- în zilele de 1,2,3 si în FIECARE zi de VINERI

 1. Rugăciune pentru România - în FIECARE zi de VINERI și la FIECARE ÎNCEPUT DE LUNĂ- zilele de 1,2,3- să ne unim în POST și RUGĂCIUNE pentru România.

Bătălia pentru FAMILII este dincolo de ce vedem acum. Dacă nu ne mobilizăm ACUM să câștigăm această bătălie pentru familiile biblice- prin legiferarea familiei biblice în legile țării- vom avea de înfruntat legi grele care vor veni și vor aduce mari limitări in exprimarea credinței si trăirii creștine în țara noastră!- TREZEȘTE-TE BISERICĂ!

Mulți nu știu sau nu vor să știe, considerând că este doar politică și că nu vom fi afectați personal. Sau sîntem prea ocupați cu alergarea zilnică și spunem- bătălia asta să o ducă altii! Aceasta necunoaștere și nepăsare , această tăcere a noastră de acum este o mare lipsă de veghere , este o poarta deschisă pentru ca puterile întunericului să inunde România și mai mult!

Amintiti-vă de semnalele date de Domnul – prin cazul Baverneret, prin arestarea unor păstori din tări “civilizate” care vorbesc deschis despre familia biblică! Polonia s-a ridicat pentru pastrarea definirii biblice a familiei în legile tării.- Domnul ne arata ca se poate!! NU AVEM DREPTUL SA TACEM! Daca stăm nepăsători acum, mâine va fi prea târziu!! TREZEȘTE-TE BISERICĂ!

Familii: legi in favoarea familiei biblice în România, definirea căsătoriei ca uniunea dintre un barbat și o femeie,

 • REFERENDUMUL legat de definirea familiei în Constituția României să fie organizat și populația să voteze masiv pentru familia biblică.Să ne rugam pentru Parlamentul României- să decidă organizarea referendumului și apoi să aplice in Constitutie rezultatele lui.
 • protejarea copiilor de educația sexuală demonică care este în Europa și oprirea pătrunderii acestei educații in România,
 • legi care să asigure protejarea si dezvoltarea copiilor conform identitații de gen (băiat, fată) cu care s-au născut,
 • păstrarea valorilor creștine in educația copiilor-în familii și în sistemele de învătământ,
 • legi favorabile adopției copiilor orfani sau abandonati- in familii constituite biblic
 • protectia celor ce promoveaza familia biblica in societate si protejarea copiilor de educatie nebiblica, (Biserici, lideri crestini, organizatii)- sunt mari atacuri asupra lor.
 • revelația păcatului pentru cei ce trăiesc in concubinaj si ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România
 • oprirea violenței în familii, eradicarea sărăciei
 • Invatamint bazat pe norme de biblice
 • mântuirea copiilor din România - pîna la 12-14 ani, pentru orfanii cu părinți (cu părinți plecați la muncă în Europa), pentru copiii abandonați, pentru orfani, pentru copiii ce urmează să se nască - sa fie doriti, sa nu fie avortați sau abandonați.
 • Sa ne rugam pentru oprirea asaltului grupurilor de interese asupra familiei biblice, a Bisericii lui Hristos, a legilor țării, a integrității naționale și teritoriale a României.

Să ne rugăm pentru ROMÂNIA- pacea, protecția si integritatea teritorială a țării. NU AVEM VOIE, NU AVEM DREPTUL SA TACEM! Daca stăm nepăsători acum, mâine va fi prea târziu! TREZEȘTE-TE BISERICĂ!

 • Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91.
 • Continuăm rugăciunea strategică pentru țara noastră - VOIA DOMNULUI SĂ SE FACĂ JOS - PE PĂMÂNT - PRECUM E ÎN CERURI - Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!
 • SĂ NE RUGĂM   PENTRU ALINIEREA NAȚIUNII LA VOIA DOMNULUI, CEA BUNĂ, PLĂCUTĂ, DESĂVÂRȘITĂ, CARE ESTE PACE, ADEVĂR, DREPTATE, ca România, să fie o țară în care slava Domnului să coboare cu putere (Habacuc 2:14).
 • Să ne rugăm pentru mântuirea națiunii române, pentru trezire. Să ne pocăim pentru păcatele comise pe teritoriul țării (Daniel 9), în special de idolatrie – care depărtează protecția Domnului de la granițele țării (Jud 5:8). Să ne rugăm pentru har și îndurare și pentru ca Domnul să ne vindece țara (2 Cr 7:14).
 • PACEA și PROTECȚIA ROMÂNIEI - este esențial să ne rugăm zilnic pentru protecția țării de război -convențional, cibernetic, economic . PACEA României este un DAR de la Domnul! SĂ NU OBOSIM RUGÂNDU-NE, zi și noapte, pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecția țării de război. Să ne rugăm ca Domnul să trimită îngerii Lui la granițele României. Să chemăm Numele Domnului peste țară, să fie El un zid de foc în jurul României. (Zah 2:5 )
 • INTEGRITATEA TERITORIALĂ ȘI UNITATEA NAȚIONALĂ A ȚĂRII, PREGĂTIREA ANIVERSĂRII UNIRII (2018) - sunt mari atacuri–SE CONTESTĂ TERITORIUL ACTUAL al României. Să ne rugăm pentru recunoasterea si respectarea suveranitatii statului român peste tot teritoriul țării, pentru restaurarea istoriei reale a României în educația populației, pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Sa ne rugam pentru anularea planurilor de fragmentare a populatiei si a teritoriului tarii!
 • Protecție față de acțiuni agresive ale Rusiei și ale Turciei față de România, țara noastră fiind parte din NATO și UE; protecție față de tendințele expansioniste ale Rusiei, Turciei, Ungariei și OPRIREA lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii). Să ne rugăm pentru guvernul rus, ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite.
 • Protecția țării de asaltul spiritului islamic (val de refugiați, moscheea din București).
 • Conducătorii țării- pentru RESPONSABILIZAREA lor față de țară, frică de Domnul, nu voteze legi care NU sunt în interesul țării, pentru onestitate, integritate, discernământ, patriotism, pentru decizii înțelepte, drepte, spre folosul țării și al poporului. Să ne rugăm pentru oprirea oricăror forme de abuz de putere sau de uzurpare de autoritate.
 • Continuarea procesului de curățire de corupție în structurile statului, la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14), destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere , stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare.
 • LEGILE TARII. Avem nevoie de legi drepte, bazate pe valori crestine, de un sistem juridic integru, de oameni integri in elaborarea si aplicarea legilor.
 • Modificările Constituției României pentru definirea corectă a statului român (stat național unitar român), pentru definirea biblică a familiei, pentru libertatea credinței creștine si a libertății de exprimare a valorilor crestine în public, fără incriminări. Să ne rugăm ca modificările să fie spre binele țării, cu mecanisme care să asigure stabilitatea și integritatea națională și teritorială a României.
 • Proiectul organizării adminstrativ teritoriale a României - să fie făcut în timpul și după voia lui Dumnezeu.
  • strategii de apărare și de securitate națională, măsuri, strategii și resurse pentru protejarea țării ; pentru armata română și industria de apărare a țării, pentru creșterea capacității de apărare a țării, pentru investiții importante în apărarea țării
  • protecţie față de destabilizări interne, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România
  • trezirea si responsabilizarea clasei politice față de pacea și siguranța țării (în INTERIORUL și EXTERIORUL țării), pentru înțelepciune, discernământ și patriotism pentru cei aflați la conducerea țării, a armatei, a instituțiilor de siguranță națională; protecție peste instituțiile statului și oamenii integrați în ele.
  • trezirea conștiinței naționale și a loialității cetățenilor față de țară, pregătirea populației
  • anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale, a răspândirii de informații false prin media (internet, știri)
  • cotracararea atacurilor cibernetice; pentru protecție față de atacuri economice și șocuri financiare și orice tentativă de destabilizare financiară a României să fie anihilată.
  • protecţie față de încercări de destabilizări sociale, tensiuni interne generate prin manipulări
 • parteneriatul cu NATO, UE, SUA, țările vecine și relatii bune cu Israelul . România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale, conform voii Domnului. Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
 • anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme Restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale, pentru un patriotism autentic și curaj civic, restaurarea integrității, a onestității, a sentimentului unității naționale, a onoarei, a valorilor morale în popor.
 • Dezvoltarea economiei românești, pentru agricultura țării, pentru dezvoltarea sectoarelor vitale pentru țară: energetic, tehnologii înalte (IT), industria alimentară, agricultura, transporturi, comunicații, apărare, industrie, invenții-inovații. Să ne rugăm pentru resursele naturale ale țării: zăcăminte (minerale, petrol, gaze, sare) , păduri, ape, ape minerale- pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării, pentru investiții Să ne rugăm pentru oprirea distrugerilor din economie, pentru restaurarea proprietătii românilor asupra terenurilor din țara, pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din Romania, pentru locuri de muncă, pentru întoarcerea românilor acasă, pentru ÎNVĂȚĂMÂNTUL din România- care să formeze generații de tineri pregatiți pentru dezvoltările actuale al economiei O ȚARĂ SĂRĂCITĂ, CU POPULAȚIE DIMINUATĂ, POATE FI UȘOR DE CUCERIT , de DIVIZAT, de CONTROLAT! Să ne rugăm ca acest PLAN DEMONIC DE DESTRĂMARE A ȚĂRII SĂ FIE ANIHILAT SI DOMNUL SA ADUCĂ RESTAURAREA ROMÂNIEI.
 • Protecția barajelor, podurilor mari , a principalelor drumuri și căi ferate (care să fie restaurate rapid) , protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România - să fie construite rapid, mai ales cele care traversează munții.
 • Protectia tarii si a populatiei de epidemii, dezastre naturale- furtuni violente, inundații și cutremure mari
 1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:
 • SFINȚIRE, UNITATE, TREZIRE, INTEGRITATE, VIGILENTA la starea noastră, crestere in credintă!!
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din Români Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21; Ef3:16-21).
 • Eliberarea prinșilor de război. Să ne rugăm pentru creștinii persecutați din lume.
 • Viață intensă de rugăciune și post, foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu . MOBILIZAREA creștinilor la rugăciune.
 • Reforma în Biserica din România - ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • PROTECȚIA liderilor creștini, a bisericilor, a organizațiilor creștine de atacuri teroriste
 1. Israel Să ne rugăm pentru trezire în Israel , pentru pacea, protecția și binecuvântarea Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor in Israel, conform Scripturii. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Citeste lista completa: http://prayernet.ro/rugaciune

Alfa Omega TVSusține producția de știri creștine

Prin platforma pe care o avem prin Alfa Omega TV, vă prezentăm evenimente și știri internaționale sau din România din perspectivă creștină, ajutându-vă să înțelegeți mai bine vremurile în care trăim. Însă toate acestea costă. Dacă doriți să vedeți mai multe articole de acest fel, ajutați-ne financiar să continuăm.

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.