Puterea rugaciunii 6.20 - Motivele de rugaciune ale lunii noiembrie 2017

Sa luptam pentru LUCRURILE CARE NE TIN IMPREUNA CA NATIUNE, care sunt sub mari atacuri: CREDINTA CRESTINA (ATACURI ASUPRA LIDERILOR CRESTINI / A BISERICII/ A SCRIPTURII), FAMILIA BIBLICA, TERITORIUL TARII (DREPTUL ROMANILOR ASUPRA TERITORIULUI ROMANIEI e tot mai contestat si se vrea fragmentarea tarii). Citeste lista completa: http://prayernet.ro/rugaciune/

Rugaciune pentru Romania. ROMANIA SE APROPIE DE UN PUNCT PERICULOS- ECONOMIC, SOCIAL, INTERNATIONAL. ESTE PE PUNCTUL SA DEVIEZE de la principii de dreptate si democratie. Sa ne rugam ca ROMANIA Sa NU POATa FI DESTABILIZATA sau SCOASA DIN ALINIERILE IN CARE TREBUIE SA FIE PARTE. E vital sa ne rugam cu mare staruinta pentru tara noastra! SA NE RUGAM PENTRU ALINIEREA NATIUNII conform VOII DOMNULUI, CEA BUNA, PLACUTA, DESAVARSITA, CARE ESTE PACE, ADEVAR, DREPTATE, ca Romania, sa fie o tara in care slava Domnului sa coboare cu putere (Habacuc 2:14).

Luna NOIEMBRIE-CONTINUAM SA ne focalizam rugaciunile pe :

 • PACEA, UNITATEA NATIONALA si INTEGRITATEA TERITORIALA a Romaniei, protectia tarii in interior si la granite. PREGATIREA ANIVERSARII UNIRII (2018) - SE CONTESTA TERITORIUL ACTUAL al Romaniei. Sa ne rugam pentru recunoasterea si respectarea suveranitatii statului roman peste tot teritoriul tarii, pentru restaurarea istoriei reale a Romaniei in educatia populatiei, pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima tarii, ca orice manipulare, orice actiuni oculte prin care se incearca destabilizarea Romaniei in interior, sa fie nimicite. Sa ne rugam pentru anularea planurilor de fragmentare a populatiei si a teritoriului tarii!
 • FAMILII si organizarea referendumului Batalia pentru FAMILII este dincolo de ce vedem acum. Daca nu ne mobilizam ACUM sa castigam aceasta batalie pentru familiile biblice - prin legiferarea familiei biblice in legile tarii - vom avea de infruntat legi grele care vor veni si vor aduce mari limitari in exprimarea credintei si trairii crestine in tara noastra!- Daca stam nepasatori acum, maine va fi prea tarziu! Trebuie sa ne trezim!
 • REFORMA JUSTITIEI – pastrarea independentei justitiei fata de puterea politica, pentru legi drepte cu respectarea principiilor de dreptate si adevar. LEGILE JUSTITIEI- sa fie legi bune, drepte, care sa NU deschida usi pentru manipulari si control.
 • LEGILE TARII. Avem nevoie de legi drepte, bazate pe valori crestine, de un sistem juridic integru, de oameni integri in elaborarea si aplicarea legilor. Modificarile Constitutiei Romaniei care se pregatesc – pentru definirea corecta a statului roman (stat national unitar roman), pentru definirea biblica a familiei, pentru libertatea credintei crestine si a libertatii de exprimare a valorilor crestine in public. Legile tarii sunt foarte importante: Constitutia, legile care definesc si guverneaza natiunea si teritoriul national. Domnul protejeaza o natiune si prin legile care o guverneaza. Daca prin legile Romaniei se deschid usi pentru faradelege, (acceptarea - prin lege a unor pacate numite uraciuni de Domnul) , tara noastra va fi expusa atat asaltului intunericului intr-un mod greu de imaginat cat si judecatilor Domnului!
 • REFORMELE FISCALE - sa fie intelepte, echilibrate, favorabile dezvoltarii tarii, care sa nu destabilizeze economic si social tara. Sa ne rugam pentru resursele Romaniei - financiare, economice, naturale- si sa mustram orice lacusta care incearca sa diminueze resursele tarii.
 • Batalia se da pentru resurse, care fac ca o natiune sa poata avansa. Sa ne rugam pentru crestere economica, pentru ca sa fie hrana in tara. O TARA SARACITA, CU POPULATIE DIMINUATA, POATE FI USOR DE CUCERIT , de DIVIZAT, de CONTROLAT! Sa ne rugam ca acest PLAN DEMONIC DE DESTRAMARE A TARII SA FIE ANIHILAT SI DOMNUL SA ADUCA RESTAURAREA ROMANIEI.
 • pentru CONDUCATORII TARII - pentru RESPONSABILIZAREA lor fata de tara, frica de Domnul, sa NU voteze legi care NU sunt in interesul tarii. Sa ne rugam pentru integritatea conducatorilor tarii, pentru discernamant, patriotism pentru decizii intelepte, drepte, spre folosul tarii si al poporului , pentru eradicarea coruptiei si a traficului de influenta care afecteaza deciziile ce se iau in tara pentru trezirea si responsabilizarea clasei politice fata de pacea si siguranta tarii (in INTERIORUL si EXTERIORUL tarii), pentru intelepciune, discernamant si patriotism pentru cei aflati la conducerea armatei, a institutiilor de siguranta nationala. Sa ne rugam pentru oprirea oricaror forme de abuz de putere sau de uzurpare de autoritate din institutiile statului
 • Chiar dacă din decembrie 1989 țara a fost eliberată de sistemul comunist, influențele acestuia încă sunt prezente și se manifestă prin frică, manipulare, control, intimidare. Ca in Daniel 9:2-3, suntem chemați la un SEZON de POCAINȚĂ pentru păcatele comise atât de poporul Domnului cât și de națiunea română care se numește creștină. Să cerem iertare Domnului pentru păcatele românilor de azi şi ale înaintaşilor noştri, mai ales pentru idolatrie şi pentru sângele vărsat pe teritoriul României. Să cerem mila Sa care biruie judecata! Să cerem curățire prin sângele Domnului Isus Cristos, ca Domnul să ne ierte păcatele și să ne tămăduiasca țara (2 CR 7:14), să ne elibereze de legăturile întunericului și ale comunismului și România să intre în destinul pregătit de Domnul pentru noi. Să ne rugăm pentru PACE și extinderea TREZIRII în România, pentru ca secerisul Domnului sa fie strâns. Războiele aduc seceriș Satanei (morți premature a celor ce nu mai apucă să se împace cu Domnul, blocarea evanghelizărilor, distrugeri în Biserică). Domnul a zis: țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) - adică relație de legământ cu Mirele ceresc, Domnul Isus Cristos, care înseamnă trezirea României - DE TOATE VÂRSTELE- copii, tineri, adulți.

Să-l chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României. Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru natiunea noastră - oameni după inima Lui. Să ne rugăm pentru schimbarea inimilor celor care sunt în autoritate în țara noastră! Să ne rugăm Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, asa și pe pământ – în România. Să cerem binecuvântarea Domnului din Numeri 6:24-26 peste România, și să ne rugăm în baza Ps. 91. Continuăm să ne rugăm pentru:

  • protejarea copiilor de educația sexuală demonică care este în Europa și oprirea pătrunderii acestei educații in România, protejarea copiilor de educatie nebiblică; legi care să asigure protejarea și dezvoltarea copiilor conform identității de gen (băiat, fată) cu care s-au născut; păstrarea valorilor creștine în educația copiilor - în familii și în sistemele de învățământ; învățământ bazat pe norme de biblice; legi favorabile adopției copiilor orfani sau abandonați- în familii constituite biblic.
  • Conștientizarea celor ce trăiesc în concubinaj că trăiesc în păcat și întoarecerea lor spre Dumnezeu ; să ne rugăm ca PARTENERIATELE CIVILE SĂ NU FIE LEGIFERATE în România.
  • oprirea violenței în familii, eradicarea sărăciei, reîntregirea familiilor afectate de plecarea părinților la muncă în alte țări
  • mântuirea copiilor din România - pîna la 12-14 ani, pentru orfanii cu părinți (cu părinți plecați la muncă în Europa), pentru copiii abandonați, pentru orfani, pentru copiii ce urmează să se nască - să fie doriți, să nu fie avortați sau abandonați.
  • parteneriatul cu NATO, UE, SUA, țările vecine. România să fie ALINIATĂ în relațiile internaționale, conform voii Domnului. Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului!
  • Protecție față de acțiuni agresive si tendințele expansioniste, față de România, ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii). Să ne rugăm ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite.
  • Protecția țării de asaltul spiritului islamic (val de refugiați, moscheea din București).
  • Restaurarea identității noastre de români, pentru trezirea conștiinței naționale și a loialității cetățenilor față de țară, pentru un patriotism autentic și curaj civic, restaurarea integrității, a onestității, a sentimentului unității naționale, a onoarei, a valorilor morale
  • Dezvoltarea ECONOMIEI românești, a sectoarelor vitale pentru țară: industria, agricultura, energetic, tehnologii înalte (IT), transporturi, comunicații, apărare, invenții-inovații. Să ne rugăm pentru resursele naturale ale țării: zăcăminte (minerale- aur, petrol, gaze, sare) , păduri, ape, ape minerale- pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării, pentru investiții corecte. Să ne rugăm pentru oprirea distrugerilor din economie, pentru restaurarea proprietătii românilor asupra terenurilor din țara, pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI din Romania, pentru locuri de muncă, pentru întoarcerea românilor acasă.
  • strategii intelepte de apărare și de securitate națională, resurse pentru protejarea țării ; pentru armata română și industria de apărare a țării, pentru creșterea capacității de apărare a țării, pentru investiții importante în apărarea țării; pentru serviciile de securitate ale țării - să fie alerte și să vegheze la siguranța naționala a tarii
  • protecţie față de destabilizări interne economice, sociale, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri cibernetice; protecţie față tensiuni interne generate prin manipulări; anihilarea manipulărilor și intoxicărilor informaționale, a răspândirii de informații false prin media (internet, știri); anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme; protecție față de atacuri si destabilizări financiare, economice și șocuri financiare
 • Protecția barajelor, podurilor mari , a principalelor drumuri și căi ferate (care să fie restaurate rapid) , protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național și siguranța energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România - să fie construite rapid, mai ales cele care traversează munții.
 • Protecția țării și a populatiei de epidemii, dezastre naturale - furtuni violente, inundații și cutremure mari - PS 91.

Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:

 • POCAINȚĂ ȘI ALINIERE A INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is 60:1-4); SFINȚIRE, UNITATE, TREZIRE, INTEGRITATE, VIGILENȚĂ la starea noastră, creștere în credință, ÎNȚELEGEREA VREMURILOR – pregătire pentru VENIREA DOMNULUI- extinderea ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU; Viață intensă de rugăciune și post, foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu . MOBILIZAREA creștinilor la rugăciune.
 • Întoarcere la dragostea dintii, reformă în viața de rugăciune, întoarcere la Scriptură, radicali pentru Isus. Reastaurarea părtăției cu frații - în grupe, în comunitatea creștină și atenție la pericolul părtasiei virtuale - prin internet, care duce la izolare, care fură timp și putere.
 • Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Cristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta lumea. Reforma în Biserica din România - ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Lucrarea Duhului Sfânt în Biserica Domnului din România. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt și să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21; Ef3:16-21).
 • Eliberarea prinșilor de război. Să ne rugăm pentru creștinii persecutați din lume.
 • Liderii crestine- protectie si calauzire.
 • PROTECȚIA liderilor creștini, a bisericilor, a organizațiilor creștine de atacuri teroriste
 • Lucrările de media creștină - televiziuni, radiouri, edituri, lucrări prin internet- să ne rugăm pentru creșterea impactului, a influenței în țara noastră; să ne rugăm pentru resurse pentru aceste lucrări.
 • Israel – Nori de război se adună din nou asupra Israelului. Să ne rugăm pentru trezire în Israel , pentru pacea, protecția și binecuvântarea Israelului, pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri teroriste și militare și pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor in Israel, conform Scripturii.

Multumim Domnului pentru relațiile economice și politice tot mai bune dintre Romania si Israel- e un raspuns la rugăciune! Să continuăm să stăruim pentru ca România să fie o țară care să fie de partea Israelului - o națiune oaie! Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Citeste lista completa: http://prayernet.ro/rugaciune/

1272 accesări
sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.