Donează     Rugăciune       TV LIVE                           

Septembrie - luna Științei/Creației la AO

Descoperă compatibilitatea știință-credință în cadrul Lunii Creaționiste, unică în România!

Preocuparea AOTV pentru creaționism

Am promovat alternativa creaționistă de la început, sub genericul Verdictul științei: Creație!

Puterea rugaciunii 7.19 - Punctele de rugaciune ale lunii august 2018

Puterea rugăciunii 7.19 - Punctele de rugăciune ale lunii august 2018. Vezi varianta text si aboneaza-te sa le primesti prin email: http://prayernet.ro/inscriere

Fiecare zi de vineri- post și rugăciune pentru România. (Ioel 2:1, 15), cu focalizare pe protecția țării

Lunile iunie-iulie-august sunt luni de foc peste țara noastră, ca națiune, dar și ca Biserică. E cod roșu activat de Domnul peste România!   Vor fi luni grele, de presiune, de tensiuni, de strâmtorare. Domnul va arde, va nimici lucrări vrăjmașe. Dar Domnul va face lucruri noi în România. Atunci când se nasc lucruri noi - e o perioadă de dureri, dar și de vulnerabilitate.

Ca să ne împuternicească, ca și Biserică, Domnul trebuie să ne curățească. Domnul cerne slujitorii, cerne Biserica Sa, cerne națiunile.

 Această perioadă de foc înseamnă teste mari și peste țară, presiuni care vor veni peste popor. Va fi multă confuzie și tulburare în țară.  ROMÂNIA ESTE LA RĂSCRUCE, ESTE ÎNTR-UN CEAS DE MARE CUMPANĂ. CA NAȚIUNE,  SUNTEM ÎN VALEA DECIZIILOR!

1. România Pentru luna AUGUST- Domnul are în atenție deosebită ROMÂNIA !

Chemarea este : RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ, RUGAȚI-VĂ!  Vă chem să postim, să luptăm în rugăciune!

 • Să ne rugăm: Tată vie Împărăția TA, facă-se Voia TA, precum în cer, așa și pe pământ – în România! Să ne rugăm ca ordinea divină să fie instaurată în viața, familiile și națiunea noastră. Să ne rugăm pentru ca dreptatea și sfințenia Sa să ne pătrundă viețile și să schimbe națiunea noastră. Domnul ne provoacă să fim deschiși la ce va face: va lucra cum nu ne așteptăm, va lucra neașteptat și neobișnuit, prin oameni la care nu ne gândim. Să nu ne poticnim în oameni, să nu căutam la fața omului!
 • POCĂINȚA POPORULUI SĂU ESTE O CHEIE IMPORTANTĂ PENTRU SCHIMBAREA NAȚIUNII NOASTRE! (2 Cr 7:14, Daniel 9).Domnul ne spune în 2 Cr 7:14 - Daca poporul Meu... Depinde de noi, de cât de mult ne pasă de țara noastră!

      -   In primul rând, să ne pocăim pentru starea poporului Domnului din Romania, indiferent de confesiune creștină - opoziție la lucrarea Duhului Sfânt, necredință, invidie, certuri de partide, lipsă de unitate, mândrie spirituală, fățărnicie, trădări, bârfă, vorbire de rău, formă de evlavie,  idolatrie, duh de judecată, lipsă de dragoste și de compasiune, compromis în trăirea creștină, frica de oameni

      -   Să ne pocăim de păcatele care se comit pe teritoriul țării: lipsa fricii de Domnul,  idolatrie, corupție, trădări, ucideri (avorturi), violență, ură,vrăjitorie, manipulare și control, lipsa dragostei de țară, dezbinare în familii, copii abandonați, și ce Domnul va mai arată.

 • Să ne rugăm pentru îndurarea Domnului pentru tara noastră, pentru HAR, pentru trezirea și întoarcerea românilor la Domnul, să ne rugăm pentru un NOU ÎNCEPUT pentru România, pentru IZBĂVIREA țării de influența comunistă. Să ne rugăm pentru anularea influențelor manipulative, de control, de peste popor și ca ochii românilor să se deschidă și să-L vadă pe Domnul Isus ca unica sursă și resursă de viață,  pentru schimbarea mentalității oamenilor, pentru izbăvirea și protecția țării de lucrările întunericului.   Să-L chemăm pe Domnul Isus ca Izbăvitor al României de  aceste principalități demonice de minciună, control, corupție, lipsă de sperantă.       Să ne rugăm ca Fața Domnului să fie peste România (Num 6:24-26) și să proclamăm Ps. 91 peste țara noastră.

Să continuăm să ne rugăm:

 • ALINIEREA ROMÂNIEI conform Voii Domnului – în relația cu națiunile și mai ales în relația cu Israelul.

 În mod deosebit în această lună, să ne rugăm ca ROMÂNIA SĂ NU POATĂ FI ATRASĂ ÎN ALIANȚE GREȘITE!

 • PROTECȚIA ROMÂNIEI: (de atacuri, de presiuni internaționale care înceacă să ne devieze din drumul nostru ca națiune; de decizii greșite luate de conducerea țării - Parlament, Guvern, Președenție; de alinieri greșite în raport cu EU, SUA, NATO, Rusia, țări din Orientul Mijlociu; de dezastre naturale; de destabilizări economice, financiare; de tensiuni sociale sau interetnice, de revendicări teritoriale). PACEA, UNITATEA NAȚIONALĂ, și INTEGRITATEA TERITORIALĂ a ROMÂNIEI, PROTECȚIA țării în interior și la granițe.
 • Pentru împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu pentru România: că țara noastră „se va mărita iarăși” (Isaia 62:4) - România să devină o națiune creștină cu adevărat, ca România va fi din nou coșul de pâine al Europei - și spiritual și natural, că românii vor fi cunoscuți pentru credința lor în Dumnezeu (Rom 1:8), că Dumnezeu nu va mai lăsa țara să alunece în comunism, că rădăcinile corupției sunt smulse din România, și țara va fi cunoscută pentru dreptatea și integritatea ei. Să ne rugăm pentru intrarea în destinul și chemarea pe care o are Domnul pentru România. Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea corupției din toate structurile statului, pentru anihilarea structurilor ascunse de putere și de trafic de influență care afectează economia, siguranța țării,  resursele și integritatea teritorială și națională a României.
 • În acest an special pentru România: Este anul celebrării a 100 de ani de existență a țării noastre de la întregirea ei. Sunt mari  presiuni pentru ciuntirea moștenirii noastre, a identității noastre naționale, a drepturilor noastre date de Dumnezeu pe acest teritoriu. Știm că Domnul stabilește hotarele unei națiuni. Să ne rugăm pentru protecția hotarelor noastre și pentru anihilarea oricărei încercari de ciuntire a teritoriului României! Să luptam pentru  LUCRURILOR CARE NE ȚIN ÎMPREUNĂ CA NAȚIUNE, care sunt sub mari atacuri:  CREDINȚA CREȘTINĂ (atacuri asupra SCRIPTURII, a  liderilor crestini,  a Bisericii), FAMILIA BIBLICĂ,   TERITORIUL ȚĂRII –integritatea teritoriala a tarii.
 • FAMILII- continuăm rugăciunea pentru protecția familiei biblice în România. Referendumul pentru definirea familiei în Constituția țării ca uniunea dintre un bărbat și o femeie- să fie organizat, populația să iasă masiv la vot, cu înțelegerea importanței acestui vot.
 • Ne rugam pentru OPRIREA oricaror legi care se încearcă a se da, care distrug familia creștină, care-i forțează pe părinți să renunțe la valorile creștine ale familiei, care numesc familia orice asociere de persoane, care dau dreptul statului sa intervină in familii- prin care copii se considera ca fiind ai statului și nu ai părinților lor. Să ne rugăm pentru protejarea copiilor de educația sexuală demonică, de educație nebiblică; sa ne rugam pentru legi care să asigure protejarea și dezvoltarea copiilor conform identității de gen (băiat, fată) cu care s-au născut, pentru păstrarea valorilor creștine în educația copiilor- în familii și în sistemele de învățământ, pentru învățământ bazat pe norme de biblice, pentru legi favorabile adopției copiilor orfani sau abandonați - în familii constituite biblic. Protecția copiilor de atacurile demonice prin pedofilie, trafic de copii, abuzuri fizice, sexuale și emoționale asupra lor. Sa ne rugăm pentru mântuirea copiilor din România –de la copiii mici la tineri.
 • Să ne rugăm pentru unitate în Biserică și în națiunea română. Să ne rugăm ca românii să intre în această binecuvântare a unității, ca popor, ca Biserică. Să ne împotrivim tendințelor de fragmentare teritorială, etnică și socială a României, pentru stingerea tensiunilor interetnice din inima țării, ca orice manipulare, orice acțiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României  în interior, să fie nimicite.
 • Să ne rugăm pentru conducătorii țării- ca fiecare să aibă revelația Domnului Isus, ca fiecare să aibă frica de Domnul și să nu mai acționeze sau să voteze contrar jurământului depus - de a sluji și apăra țara. Să ne rugăm pentru schimbarea inimilor celor aflați la conducerea țării, pentru RESPONSABILIZAREA  lor față de țară, să NU voteze legi care NU sunt în interesul țării.  Să ne rugăm ca Domnul să ridice izbăvitori pentru națiunea noastră - oameni după inima Lui.  Să ne cerem iertare pentru ceea ce fac greșit cei ce sunt în autoritate și să ne rugăm pentru cercetarea lor, să legăm puterile întunericului care-i afectează, să credem în promisiunile Domnului pentru România!
 • LEGILE ȚĂRII,  reforma justiției. Legi drepte, bazate pe valori creștine, un sistem juridic integru, cu oameni integri,  în elaborarea și aplicarea legilor. Domnul protejează o națiune și prin legile care o guvernează. Dacă prin legile României se deschid uși pentru fărădelege, țara noastră va fi expusă atât asaltului întunericului, cât și judecăților Domnului!
 • Să ne rugăm ca ROMÂNIA să NU POATĂ FI DESTABILIZATĂ sau SCOASĂ DIN ALINIERILE ÎN CARE TREBUIE SĂ FIE PARTEProtecţie față de destabilizări interne economice, financiare,  sociale, de lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri cibernetice; protecţie față de tensiuni  interne  generate prin manipulări; anihilarea  manipulărilor și intoxicărilor informaționale; anihilarea celulelor teroriste, a grupărilor paramilitare, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme
 • Relație bună a României cu Israelul, ca România să fie de partea Israelului! Să continuăm să ne rugăm pentru mutarea ambasadei României din Israel la Ierusalim, în cel mai scurt timp. Prin mutarea ambasadei, România recunoaște oficial ce spune Dumnezeu despre Ierusalim! Nu este doar un gest politic, ci este o decizie cu mare greutate spirituală. Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea antisemitismului din România
 • Protecție față de acțiuni agresive si tendințele expansioniste, față de România, ale Rusiei, Ungariei, Turciei și OPRIREA  lor (vor extindere peste România în baza vechilor imperii). Să ne rugăm ca acțiunile pe care le plănuiesc împotriva României, să fie zădărnicite.
 • Strategii înțelepte de apărare și de securitate națională, resurse pentru protejarea țării; creșterea capacității de apărare a țării.
 • Protecția țării de asaltul spiritului islamic. Se pregătesc noi strategii internaționale legate de refugiați. Să ne rugăm ca Domnul să`păzească țara noastră de decizii greșite în acest domeniu, care ar aduce mari probleme în țară. Să ne rugăm pentru mântuirea musulmanilor din România.
 • Dezvoltarea ECONOMIEI românești, a sectoarelor vitale pentru țară: industria, agricultura, sistem energetic, tehnologii înalte (IT), transporturi, comunicații, apărare, invenții-inovații. Să ne rugăm pentru resursele naturale ale țării: zăcăminte, (minerale-aur, petrol, gaze, sare) , păduri, ape, ape minerale- pentru protecția și valorificarea lor în interesul țării, pentru investiții corecte. Să ne rugăm pentru oprirea distrugerilor din economie, pentru restaurarea proprietătii românilor asupra terenurilor din țară, pentru OPRIREA EXODULUI POPULAȚIEI  din România, pentru locuri de muncă, pentru întoarcerea românilor acasă.  DOMNUL SA ADUCĂ RESTAURAREA ROMÂNIEI
 • Oprirea epidemiei de pestă porcină care afecteaza resursele de hrană ale populației. Să ne rugăm pentru protecția și binecuvântarea resurselor de hrană din țară- binecuvântarea recoltelor, a turmelor de animale.
 • Protecția barajelor, podurilor mari, a principalelor drumuri și căi ferate (care să fie restaurate rapid), protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic  național și siguranța  energetică a țării. Să ne rugăm pentru autostrăzile din România - să fie construite rapid, mai ales  cele care traversează munții.
 • Protecția țării și a populatiei de epidemii, dezastre naturale - furtuni violente, inundații și cutremure mari - Ps 91.

2. Pentru BISERICA Domnului din România:

 • Domnul nu mai așteaptă ca să ne hotărâm să ieșim din apatie. El presează lucrurile, presează Biserica Sa, ca să-și ridice capetele spre El, din pricina presiunilor și strâmtorărilor. Domnul ne presează, ca Biserică a Sa, să intrăm într-o relație profundă cu El, acum, pentru că timpul se scurtează.

Continuăm rugăciunea ca Domnul să ne realinieze cu Voia Lui pentru noi, cu ritmul Lui, cu timpul Lui. Domnul vrea ca tot ce facem să fie: CE, CUM și CÂND vrea El, în acultare de El.

 • Este o vreme de accelerare. Chemarea Domnului este de a ne apropia de El,  de a intra în ODIHNA LUI (Ev 3:7-8,  Ev 3:12-13, Ev 3:18-19, Ev 4:3, Ev 4:11-12), care este condiționată de credința și de ascultarea noastră.  Domnul ne cheamă SUS- în Isus Hristos (Ef 2:6). Domnul ne vrea aur curat și ne trece prin teste – care au ca scop curățirea noastră, creșterea în credință. Ca să ne împuternicească, trebuie să ne curățească.  Este un nou nivel de luptă spirituală în care am intrat și Domnul vrea să ne echipeze, să ne crească în credință, în încredere în El.
 • Să ne rugăm pentru creștini- pentru pocăință (întoarcerea noastră de la orice cale rea cu schimbare profundă în noi), pentru inimi curate, pentru ca în situații dificile să nu cârtim , să nu ne împietrim inimile, să ne întoarcem la Domnul în orice strâmtorare am fi, să ne punem toată nădejdea în El și nu în oameni ( medici), relații, finanțe, care pot fi idoli în viața noastră. Chemarea Lui este să ne pocăim de toate păcatele pe care le tolerăm în viața noastră și cu care ne-am obișnuit.
 • ALINIEREA INIMILOR ȘI VIEȚILOR NOASTRE CU VOIA LUI DUMNEZEU (Is 60:1-4); SFINȚIRE, DRAGOSTE AGAPE, TREZIRE, INTEGRITATE, VIGILENȚĂ la starea noastră, CREDINȚĂ, ÎNTELEGEREA VREMURILOR , pregătire pentru VENIREA DOMNULUI, implicare în extinderea ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU. MOBILIZAREA creștinilor la rugăciune pentru România.  Restaurarea RELATIILOR afectate în familii și cu frații. Dumnezeu ne cheamă să FIM GATA!  
 • FAMILII- RESTAURAREA ALTARULUI DE RUGĂCIUNE ÎN FAMILII; restaurarea familiilor (Hagai1:4), relațiile dintre părinți și copii!
 • Protecția și trezirea copiilor, a adolescențilorechiparea lor în Cuvânt, rugăciune, în slujire. Să strângem copiii în jurul Domnului!
 • Unitate între generații, restaurarea relațiilor în Trupul lui Hristos și mobilizare corporativă în credință și acțiune pentru a impacta lumea. Reforma în Biserica din România - ca Biserica să iasă dintre ziduri, să fie gata pentru marele seceriș.
 • Lucrarea în putere a Duhului Sfânt prin Biserică, prin semene și minuni, pentru activarea lucrării darurilor spirituale în poporul Domnului. Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfânt, să cerem revelație și putere pentru Biserica Domnului (Ef.1:17-21; Ef3:16-21).
 • Să ne rugăm pentru dezrădăcinarea teologiei înlocuirii din Biserica Domnului din România

3. ISRAEL

Ne rugăm pentru pacea și nedivizarea Ierusalimului, pentru pacea, binecuvântarea și protecția Israelului de atacuri teroriste și militare, pentru resursele de care au nevoie, pentru întoarcerea evreilor în Israel, conform Scripturii,  pentru trezire în Israel, pentru recunoașterea și acceptarea lui Isus ca Mesia pe care-L așteaptă. Mulțumim Domnului pentru relațiile economice și politice bune dintre România și Israel. Să continuăm să stăruim pentru ca România să fie o țară care să fie de partea Israelului - o națiune oaie! (Mat 25: 31-34). Să ne rugăm ca România să-și mute ambasada din Israel la Ierusalim, cât mai repede. Să continuăm să ne rugăm pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu.

Domnul să binecuvinteze România și Israelul! MARANATA!

Alfa Omega TVSusține producția de știri creștine

Prin platforma pe care o avem prin Alfa Omega TV, vă prezentăm evenimente și știri internaționale sau din România din perspectivă creștină, ajutându-vă să înțelegeți mai bine vremurile în care trăim. Însă toate acestea costă. Dacă doriți să vedeți mai multe articole de acest fel, ajutați-ne financiar să continuăm.

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.