Puterea rugaciunii 5.26 - Motivele de rugaciune pentru luna octombrie 2016

Rugaciune pentru reforma si restaurarea noastra si a Bisericii din Romania. Rugaciune pentru tara noastra, pentru binecuvantare si protectia ei. Rugaciune pentru Israel, poporul lui Dumnezeu.

Luna octombrie înseamnă începutul unui nou an biblic: anul 5777. Prima zi a acestui an este marcată de Sărbătoarea trâmbițelor - Rosh Hashana (3 oct.), urmată de Ziua Ispășirii - Yom Kippur (12 oct) și Sărbătoarea Corturilor - Sukkot (17-23 oct) conform Lev. 23:23-37. Aceste sărbători sunt Sărbătorile Domnului și sunt foarte importante și pentru creștini, nu doar pentru Israel!

1. Pentru Biserica Domnului din România, continuăm să ne rugăm pentru:

 • Chemarelasfințire. (Ap. 22:1ea și acceptarea standardelor lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru pocăință reală, ca Biserica Domnului din țara noastrăsă se abată de la căilerele (2 Cr. 7:14), care înseamnă acceptarea compromisurilor, a standardelor lumii. Să ne rugăm pentru revelațiaidentității de copii ai lui Dumnezeu - cetățeni ai Împărăției. Să ne rugăm pentru revelațiachemăriiși a responsabilităților pe care le avem ca și popor al lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru poziţionarea şi alinierea noastră ca şi creştini în acord cu planul Domnului. (Ps. 24: 1-6). Să ne rugăm pentru înţelegerea lucrărilor Domnului în vieţile noastre, pentru înţelepciune, claritate, discernământ, maturitate spirituală.
 • Chemarela o viață de rugăciune -"Casa Mea se va chema o ca de rugăciune." (Mat. 21:13). Întoarcere la viața de părtășie profundă cu Domnul, prin pasiune pentru Domnul, rugăciune necurmată, focul Duhului Sfânt, întoarcere la dragostea dintâi, la foame și sete după Cuvântul lui Dumnezeu - TREBUIE să avem CUVÂNTUL VIEȚII ÎN NOI! (Luca 10:42)
 • Vigilență la starea noastră. (Luca:21:34-36). Să ne rugăm pentru trezirea creștinilor, ca forme de amăgire, de orbire să fie făcutefără putere în viațafiecăruia ă ne rugămîmpotriva forme de robie care afectează pe creștini - robia fricii, a materialismului, a iubirii de bani. Să ne rugăm pentru eliberarea celor prinși de necredință, de frică. Să ne rugăm pentru întărireacredințeiîn Domnul care poartă de grijă!
 • UNITATE - casa dezbinatăîmpotriva ei însăși se prăbușește! Să ne rugăm pentru nimicirea lucrărilor demonice de dezbinare din biserici. Să ne rugăm pentru unitate în familii, în biserici locale, între biserici, pentru restaurarea unității, a comunicării și a conlucrării între generații - cheie a trezirii din România!
 • Lucrarea Duhului Sfântîn Biserica Domnului din România. Săne rugăm pentru reforme, pentru burdufuri noi care pot primi vinul cel nou - inimi deschise, minți transformate care primesc lucrarea Duhului Sfânt: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se v, precum în cer, așași pe pământ! Să ne pocăim de împotrivirea noastră la lucrarea Duhului Sfântși să ne rugăm pentru revărsarea abundentă a puterii Lui în Biserica din Româniașiîn România. Săcontinuăm să ne rugăm pentru revelație și putere pentru Biserica Domnului, în baza Ef. 1: 17-21 și Ef. 3:16-21.
 • Împlinirea Marii Trimiteri (Marcu 16:15-18). Eliberarea creștinilor de nepăsare, letargie, de frică de oameni, de confort și lumesc. Să ne rugăm pentru lucrători la secerișul cel mare.
 • Familiile creștine: integritatea familiilor, restaurarea familiior destrămate, relațiile dintre soți, relațiile dintre părinți și copii, mântuirea celor nemântuiți din familie, izbăvirea prinșilor de război. Să ne rugăm pentru trezirea și protecția copiilor, a tinerilorimplicarea lor în rugăciune, în slujire, să devină radicali pentru Isus Hristos.
 • Lideri – binecuvântare, protecție, înțelepciune, aliniere și conectare cu lucrări și lideri după voia Domnului!
 • Protecție pentru poporul Domnului din țara noastră.

În FIECARE zi de VINERI să ne unim cât mai mulți în POST și RUGĂCIUNE pentru România

2.Pentru România ne rugăm:

 • Vedem evenimente majore- cu puternic impact- care se precipită pe scena lumii, reașezareși schimbare de alianțeși alinieri a statelor lumii - mai ales EU, Rusia, Turcia, China
 • În acest context, rugăciunea cheie pentru România este: Tată, vie Împărăția Ta, facă-se Voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, acum, în România!Să ne rugăm pentru repoziţionarea şi alinierea României după planurile Domnului pentru ţara noastră. Înălțăm Numele Domnului Isus Hristos în şi peste România! Declarăm România închinată Domnului Isus Hristos!
 • FAMILIA - așa cum a fost creată de Dumnezeu, este sub un asalt demonic urias. Să ne rugăm pentru verticalitatea și unitatea Bisericii în lupta pentru protecția familiilor. Să ne rugăm pentru referendumului legat de definirea familiei în Constituția României și pentru modificarea Constituției - prin care să se definească familia în România ca uniunea dintre un bărbatși o femeie.

JOI, 27 octombrie - zi de post și rugăciune pentru modificarea Constituției – definirea familiei ca unirea dintre un bărbat și o femeie

 • Să ne rugăm pentru oprirea asaltului grupurilor LGBT(homosexuale) asupra familiei, a Bisericii lui Hristos și a legilor țării – în special Constituția României. Să ne rugăm pentru Curtea Constituțională a României - să NU recunoască familii homosexuale pe teritoriul României.
 • Să ne rugăm pentru oprirea asaltului puterilor întunericului asupra copiilor – prin educație străină de valorile Scripturii, ce pângărește sufletele și identitatea sexuală a copiilor. Să ne rugăm ca aceste forme de educație să NU poată pătrunde în România. Să ne rugăm pentru copiii României, ca ei săaparțină familiei și NU statului - așa cum este în tot mai multe țări europene
 • Trezirea spirituală masivă a României și vălul care îi orbește pe oameni să cadă. Să ne rugăm ca Domnul să ierte păcatele națiunii – în special idolatria (2 Cr. 7:14, Daniel 9) şi să cerem curățire și protecție prin sângele Domnului Isus Hristos peste țara noastră și locuitorii ei. Să ne rugăm pentru împlinirea promisiunilor Domnului rostite profetic peste România.
 • Eradicarea corupției la toate nivelele. (2 Cr. 7:13-14). Să ne rugăm pentru destructurarea și anihilarea structurilor ascunse de putere, interne sau transfrontaliere, care periclitează economia țării și siguranța națională, pentru stoparea deturnărilor de fonduri, nimicirea caracatiţelor financiare. Să ne rugăm ca Domnul să dea pe faţă agende ascunse, planuri rele, oameni corupţi si să-i înlăture cu mână tare.
 • UNITATE ÎN NAȚIUNEA ROMÂNĂ, între toți locuitorii - indiferent de grup etnic.
 • Protecția țării de război. Să ne rugăm pentru autoritățile României – pentru înțelepciune și vigilență în relațiile internaționale. Să mulțumim Domnului pentru PACEA României și să ne rugăm zi și noapte pentru pacea și siguranța României în interior și la granițe, pentru protecție față de destabilizări interne, lovituri militare, forme de terorism/sabotaj în România, atacuri informatice, economice, intoxicări prin media. Să cerem protecția Domnului la porțile de intrare ale României (terestre, aeroporturi, porturi, Marea Neagră). Să cerem ca Domnul să trimităîngerii i la granițeleRomâniei, să fie Domnul un zid de foc în jurul țării (Zaharia 2:5).
 • Să ne rugăm pentru RUSIA – ca acțiunile pe care le plănuiește împotriva României, să fie zădărnicite. Să ne rugăm pentru stoparea acțiunilor agresive ale Rusiei în Marea Neagră - în raport cu Româniași NATO. Să ne rugăm pentru pacea și siguranța României în acest context al Turciei care se aliază cu Rusia și Iran, și care devine agresivă față de UE și fațăde România. Să ne rugăm pentru protecția României, în contextul amenințărilor Turciei de a da drumul refugiaților spre Europa.
 • Fluxul de refugiați. Să ne rugăm pentru anularea oricărui plan ascuns și România să fie păzită de o invazie care poate bloca țara.Să ne rugăm pentru conducătorii României în relaţia cu UE, să stea fermi, pentru protecția populației țării și pentru siguranța României.
 • Protecția României de asaltul spiritului islamic.Să ne rugăm pentru ridicarea Bisericii Domnului și a societății civile în apărarea integrității spirituale creștine a țării, pentru . Să ne rugăm pentru trezirea liderilor României! Să ne rugăm pentru . Să ne rugăm ca musulmanii de pe teritoriul României să NU se radicalizeze și să nu se coaguleze în structuri de terorism pe teritoriul României. Să ne rugăm pentru mântuirea lor.
 • Președintele țării, pentru Guvern, pentru Parlament.Dumnezeu să ridice oameni cu frică de Domnul, în toate structurile statului român. Să ne rugăm pentru RESPONSABILIZAREA lor față de binele țarii în care Domnul le-a dat autoritatea de a conduce, pentru hotărâre în a proteja interesele țării indiferent de presiunile Uniunii Europene.
 • Alegerile parlamentare din România - 11 decembrie 2016. Să ne rugăm pentru . Să ne rugăm pentru campanii electorale curate, fără fraude, manipulări sau forme de intimidare, pentru votul diasporei fără limitări. Să ne rugăm pentru discernământ pentru alegători, pentru trezirea societății româneşti. Parlamentul actual – frică de Domnul, să nu voteze legi care NU sunt în interesul ţării!
 • Pentru alianțele strategice și parteneriatele internaționale ale României, în special cu SUA, UE, NATO, pentru strategiile de apărare și de securitate națională. Să ne rugăm pentru o relație bună a României cu Israelul.(România să fie de partea Israelului!) Să ne rugăm pentru alegerea viitorului președinte al SUA și pentru viitorul președinte al Rep. Moldova.
 • Stingerea tensiunilor interetnice din țară, ca orice manipulare, orice acţiuni oculte prin care se încearcă destabilizarea României în interior, să fie nimicite. Să ne rugăm pentru relațiile cu țările vecine ale României.
 • Descoperirea și anihilarea grupărilor paramilitare, a grupărilor teroriste, a rețelelor de trafic de persoane, de droguri, de arme.
 • Stabilizarea instituţiilor statului – juridice, financiare, de protecţie şi apărare a statului. Protecţie peste instituţiile statului şi oamenii integraţi în ele. Serviciile de siguranță ale României, poliția română, jandarmi, militari, grăniceri, armată– pentru integritate, protecție, discernământ, înțelepciune, competență , resurse, ca Domnul să-i ajute să acționeze rapid și eficient în acțiunile de protecție a populației și a țării. Să ne rugăm pentru
 • Continuarea reformelor în sistemul sanitar și sistemul de învățământ din România.
 • Oprirea declinului demografic al ţării,prin creşterea natalităţii, prin oprirea mortalității infantile și a morţilor premature în rândul populaţiei, oprirea avorturilor. Să ne rugăm pentru întoarcerea în ţară a românilor. Să ne rugăm pentru tineri - să rămână în ţară, să aibe locuri bune de muncă.
 • LEGILE țării – să fie legi bune, clare, drepte, care să includă principiile creștine de viață și de dreptate, să sprijinească dezvoltarea țării, să protejeze cetățenii, teritoriul și statul român și patrimoniul țării. Să ne rugăm pentru sistemul juridic din România.
 • Să ne rugăm pentru creștere economică, locuri de muncă, dezvoltarea industriei românești cu investiții românești, pentru invenții, inovații. Să ne rugăm pentru revitalizarea agriculturii româneşti - prin legi, sprijin guvernamental, investiţii, sisteme de irigații - ca România să redevină coşul de pâine al Europei. Să ne rugăm pentru protecția României față de șocuri financiare.
 • Să ne rugăm pentru restituirea bunurilor naţionale (terenuri, păduri, imobile, zăcăminte) care au fost înstrăinate abuziv. Să ne rugăm pentru protecţia zăcămintelor, a terenurilor, a pădurilor, a bunurilor din patrimoniul statului – să nu mai poată fi înstrăinate ilegal.
 • Protecția barajelor și podurilor mari ale României, pentru principalele drumuri și căi ferate ale țării, pentru protecția spectrului de frecvențe ale țării, al rețelelor de comunicații, al sistemului energetic național, al rețelei naționale de transport al electricității.
 • Protecția populației și a țării de dezastre naturale (furtuni violente), epidemii (gripa ,virusul Zika) cutremure mari. (Ps. 91).

3. Israel Să ne rugăm pentru protecţia şi binecuvântarea Israelului, pentru revelația Domnului Isus ca Mesia pe care Îl așteaptă și trezire în Israel, pentru întoarcerea evreilor în Israel, pentru oprirea atacurilor teroriste asupra populației, pentru integritatea și pacea Ierusalimului, pentru liderii ţării, pentru protecția de atacuri militare, mai ales in lumina alianței Turcia-Rusia-Iran (Ez 38,39). Să ne rugăm pentru resurse, curaj și înțelepciune, pentru putere de la Domnul, pentru TIMPUL Domnului în desfășurarea evenimentelor din Orientul Mijlociu

Domnul să vă binecuvânteze şi să binecuvânteze România și Israelul în 2016!

Citeste lista completa: http://prayernet.ro

3018 accesări
sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.