Donează     Rugăciune       TV LIVE                           
100-steaua
100-istoric
100-teologia
100-pace
100-stiri
100-roaga-te
100-conferinta
galerie home devotional

Evreii mesianici si maslinul din Romani 11 - de Rabin David Nagy

În Romani capitolul 11 scrie că, aceia dintre neevrei care cred în Salvatorul Yeshua Ha’Mashiach (Isus Hristos), sunt altoiți în măslinul natural. “Dacă tu ai fost tăiat din ceea ce, prin natură, este un măslin sălbatic şi ai fost altoit, împotriva naturii, într-un măslin bun, cu atât mai mult aceste ramuri naturale vor fi altoite înapoi, în propriul lor măslin.” Romani 11:24

Dar întrebarea este, din cine sau ce, este compus acest măslin natural? La această întrebare, tot aceeași scrisoare și tot același capitol ne dă răspunsul, unde ni se clarifică faptul că este vorba de poporul evreu. În acest context, sunt două aspecte, și anume: 1 – doar o parte din Israel a fost împietrit ca să poată fi mântuite națiunile; 2 – rădăcina, trunchiul și o parte din ramuri sunt de fapt evreii care au crezut în Mesia, începând cu Avraham și patriarhii. Lucru care reiese și din afirmația “din cauza necredinței au fost tăiate (anumite/unele) ramuri” și prin credință pot fi realtoite.

Deci acest pasaj biblic vorbește de Israelul credincios în Yeshua Ha’Mashiach (Isus Hristos), adică despre ceea ce cunoaștem azi sub denumirea de evrei mesianici...

Pe de o parte, Israelul care în mare parte încă nu crede în Yeshua Ha’Mashiach (Isus Hristos), nu și-a pierdut chemarea și alegerea din partea Creatorului, așa cum este transmis și prin Sfintele Scripturi:

Ier. 31.35-37: „Aşa vorbeşte Adonay, Cel Care a pus soarele să lumineze ziua, Cel Care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea, Cel Care stârneşte marea şi face să-i urle valurile, – Adonay Tz’vaot este Numele Său: «Dacă vor dispărea aceste rânduieli dinaintea Mea, zice Adonay, atunci şi sămânţa lui Yisra’el va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!»” 

„Aşa vorbeşte Adonay: «Dacă cerurile de sus vor putea fi măsurate şi temeliile de jos ale pământului vor putea fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu întregul neam al lui Yisra’el pentru tot ce a făcut, zice Adonay.»”

În Noul Legământ se confirmă din nou că, poporul Israel nu a fost lepădat, în ciuda necredinței lor în Yeshua ha’Mashiach. Romani 11:1:  “Spun atunci: A lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nicidecum.”

Romani 3:1-3:  “Care este atunci avantajul evreului sau care este avantajul circumciziei? Acesta e mare în toate privinţele! Mai întâi, pentru că lor li s-au încredinţat rostirile lui Elohim (Dumnezeu). Şi ce dacă unii n-au fost credincioşi? Va anula oare necredincioşia lor credincioşia lui Elohim (Dumnezeu)?”

Conform calendarului civil în data de 14 mai 1948 s-a reînființat statul Israel, ca urmare și împlinire a profețiilor de mii de ani cu referire la întoarcerea poporului evreu în țara lui. Ezec. 36:24: “Vă voi lua dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările străine şi vă voi aduce în patria voastră.” Ezec. 37:21: “«Iată, Eu Însumi îi voi lua pe israeliţi din mijlocul neamurilor unde s-au dus, îi voi strânge din toate părţile şi-i voi aduce în patria lor.”

După 2000 de ani de exil, pogroame, prigoniri, holocaust, evreii au revenit în țara lor, unde se confruntă în continuare cu o altfel de manifestare a antisemitismului care este terorismul. În ciuda tuturor greutăților, țara este binecuvântată și Israelul prosperă ocupând locurile de frunte în medicină, știință, artă și tehnologie militară.

Pe de altă parte, Scriptura vorbește despre întoarcerea lor la Yeshua Ha’Mashiach (Isus Hristos) ca un semn al vremurilor din urmă. Credința în Yeshua Ha’Mashiach (Isus Hristos) a pornit de la credincioșii evrei, care se pare că, după secolul V după Mesia, nu au mai reprezentat majoritatea credincioșilor din Trupul lui Mesia și a încetat să existe sub o formă distinctă evreiască.

Așa că, de-a lungul timpului au fost totdeauna evrei care au crezut în Yeshua Ha’Mashiach (Isus Hristos), care au fost asimilați de creștinism. În zilele noastre, există o trezire la nivel mondial a evreilor credincioși care doresc să-și trăiască identitatea de evrei în contextul propriu, și aceștia sunt evreii mesianici.

Evreii mesianici sunt toți cei care s-au născut evrei sau care au devenit evrei prin convertire și cred în Yeshua ישוע din Nazaret ca Domnul și Salvatorul lor personal și practică Iudaismul Mesianic.

Primii evrei mesianici sunt acei evrei care au crezut în mod personal în Yeshua din Nazaret pe vremea când El a trăit pe Pământ. Există și mesianici care nu sunt evrei, care cred în aceleași principii și crez, adică Iudaismul Mesianic, dar care nu s-au născut evrei și nu au făcut o convertire în poporul evreu.

Noi nu credem în diferitele interpretări spiritualizate, referitoare la “Israelul spiritual”, “evreu spiritual” sau “Israelul Lui Dumnezeu” care să se fi format din credincioșii neevrei în Yeshua din Nazaret și care să fi înlocuit evreii născuți din părinți / strămoși evrei fizici. Acestea sunt interpretări greșite care s-au născut din antisemitism și răspândesc antisemitism până în zilele noastre. Chiar dacă adepții acestor idei nu se consideră antisemiți, cum se explică atunci ideea de a lua locul evreilor fără a le dilua identitatea sau a-i desființa ca popor ales?

Evrei mesianici au fost de fapt toți evreii începând cu Avraham avinu (părintele nostru (al tuturor evreilor)) care au crezut vreodată în Ha’Mashiach המשיח (Mesia) care a fost promis și care a venit în lume prin persoana Lui Yeshua Ha’Mashiach.

În toată lumea există evrei mesianici respectiv mesianici într-un număr din ce în ce mai mare ca împlinire a profețiilor Bibliei. Deci existența evreilor mesianici este în primul rând un miracol, în al doilea rând un semn profetic al vremurilor din urmă și, nu în ultimul rând, întoarcerea la origini la credința în Yeshua.

comunitatea evreilor mesianici RO 250Evreii mesianici in Romania

In România, mișcarea evreilor mesianici de după cel de al doilea război mondial a început de circa 15 ani. În prezent, este constituită Federația Comunităților Evreiești Mesianice care reunește comunități evreiești mesianice din localitățile unde există. Locașele de cult, respectiv forma de organizare a evreilor mesianici sunt comunitățile și sinagogile evreiești mesianice. În limba ebraică, expresia „evrei mesianici” se pronunță: yehudim meshichim - יהודים משיחיים. În limba română vom folosi termenul “credincios” care provine din ebraicul: מאמין “ma’amin”, pentru a evita confuzia care s-ar putea crea prin termenii - evreu creștin, pocăit, etc.

Iudaismul mesianic este încă în formare datorită faptului că nu mai există surse care să arate cum a fost la început și pentru că s-a stins în forma ei originală, încă din primele secole după învierea lui Yeshua din Nazaret. În prezent nu există o formă a Iudaismului mesianic unitară la nivel mondial intre evreii mesianici, ci mai degrabă exprimări parțiale. Însă se lucrează la redescoperirea completă a originalului. În ebraică, Iudaismul Mesianic se pronunță: Yahadut Meshichit - יהדות משיחית.

Shaul ha’shaliach (mesagerul) sau după cum este cunoscut în lumea creștină, Apostolul Pavel, a formulat crezul lui printr-o afirmație care descrie exact Iudaismul Mesianic, în Fapte 24:14: în felul următor:
“Îţi mărturisesc însă, că eu slujesc Elohimului (Dumnezeului) taţilor (patriarhilor) noştri, potrivit cu Ha’Derech (Calea) despre care ei spun că este o sectă (erezie), şi cred tot ce este scris în Torah (Lege) şi în N’viim (Profeți).”

Încheiem cu un îndemn față de evrei pentru națiuni: (Romani 11:15) “Căci dacă respingerea lor a adus împăcarea pentru lume, ce va aduce atunci primirea lor, dacă nu viaţă din morţi?!”

Alfa Omega TVSusține producția de știri creștine

Prin platforma pe care o avem prin Alfa Omega TV, vă prezentăm evenimente și știri internaționale sau din România din perspectivă creștină, ajutându-vă să înțelegeți mai bine vremurile în care trăim. Însă toate acestea costă. Dacă doriți să vedeți mai multe articole de acest fel, ajutați-ne financiar să continuăm.

sidebar pulsspiritual
sidebar MC
sidebar stiriro
sidebar stiridinisrael
sidebar aotv cinesuntem
sidebar facebook
sidebar revista
sidebar manaprofetica
sidebar crestinul societatea
sidebar creationism
sidebar proviata
sidebar intelegerea vremurilor
sidebar tvlive
sidebar programtv
sidebar receptie
sidebar mediacenter

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.