Secțiunea

Viața spirituală

În această secțiune, veți găsi articole, clipuri video și studii care să vă ajute în viața dvs de credință, să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, Biblia și promisiunile Lui, să creșteți în maturitate și în umblarea creștină și să descoperiți soluții la provocări și probleme personale.

Ultimele articole


O viață de rodire sau o viață risipită? | de Joyce Meyer

În Ioan 15:16 Isus spune: „Eu v-am ales pe voi să aduceţi roadă, şi roada voastră să rămână.” De fapt, Biblia are multe de spus despre cum să aducă creștinii roade și există două căi prin care se poate face acest lucru. O cale este prin a avea roadele Duhului: „dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioşie, blândeţe, înfrânare a poftelor” (Galateni 5:22-23). A doua cale este să rămânem acolo unde ne-a așezat Dumnezeu și să fim buni cu oamenii din jurul nostru.

Prin „a fi buni” mă refer la a-i ajuta pe cei care sunt greu de iubit sau care par să nu merite iubirea noastră. În loc să vă petreceți timpul încercând să vă faceți fericiți pe voi înșivă, încercați să ajutați săracii și să-i sprijiniți pe cei din jurul vostru, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea vieții lor.

Am observat că a fi egoist și atent doar la nevoile proprii nu ne face să fim mai fericiți. A trăi pentru Dumnezeu este chiar opusul acestui lucru. Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze și să ne dea lucrurile de care avem nevoie, dar atunci când ne predăm viața în mâna Lui, scopul nostru devine acela de a-L sluji.

În Matei 12:33, Isus spune: „...pomul se cunoaşte după rodul lui.” În acest mod oamenii știu cine suntem. Așa cum recunoașteți un portocal după portocalele pe care le rodește, cunoașteți un creștin după roada pe care o are, datorită stilului său de viață.

Spun adesea că nu vei fi recunoscut drept creștin doar pentru că ai un sticker cu mesaj creștin pe mașină, pentru că porți bijuterii creștine sau pentru că mergi la biserică în fiecare săptămână. De cele mai multe ori, oamenilor nu le va păsa de ceea ce ai de spus, dacă modul în care te comporți nu îți susține vorbele.

Roada vieții noastre se vede prin comportamentul nostru – prin ceea ce facem pentru a-i ajuta pe alții și prin atitudinea noastră – precum și prin ceea ce spunem. E exprimarea exterioară a lucrării interioare pe care Dumnezeu o face în noi.

Isus spune în Ioan 15:8: „Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.” Cu alte cuvinte, nu demonstrăm nimic nimănui doar prin ceea ce spunem. Roada vieții noastre dovedește cine suntem cu adevărat.

Așadar, ar fi bine să ne întrebăm frecvent: Pe cine ajut eu? Ce schimbări aduc sau cum fac viața altcuiva mai bună?

Cheia pentru a aduce roade bune se găsește în Ioan 15:5 (Biblia Amplificată), care spune: „Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine şi în cine rămân Eu aduce multă roadă [altfel], despărţiţi de Mine, [despărțiți de uniunea vitală cu Mine] nu puteţi face nimic.”

Isus ne spune că, pe măsură ce petrecem timp cu El în rugăciune și studiem Biblia, Duhul Său lucrează în noi și ne schimbă puțin câte puțin (2 Corinteni 3:18), făcându-ne să reflectăm din ce în ce mai mult imaginea Sa, adică începem să avem și noi caracteristicile Lui. Este vorba de o transformare progresivă, care necesită timp și presupune un angajament consecvent, pe care trebuie să ni-l asumăm pentru toată viața.

Dacă nu petreceți timp regulat cu Isus și nu vă dezvoltați relația cu El prin rugăciune și studiu biblic, vreau să vă îndemn să vă reevaluați prioritățile și să puneți pe primul loc ceea ce e important. Adevărul este că ne investim timpul în ceea ce este important pentru noi. Și dacă ceva este cu adevărat important, veți găsi timp să faceți acel lucru.

Dumnezeu v-a creat pentru că vă iubește, El vrea să aibă o relație personală cu voi și vrea să facă lucruri uimitoare în voi și prin voi! Fiecare zi este un dar de la Dumnezeu, și este atât de prețioasă!

Efeseni 3:20 (Biblia Amplificată) spune că Dumnezeu: „poate [să Își îndeplinească scopul și] să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi [dincolo de cele mai mărețe rugăciuni, speranțe sau vise]”. El are un plan pentru voi, și vă va oferi tot ceea ce aveți nevoie pentru a vă îndeplini chemarea, pe măsură ce Îl căutați și vă întăriți credința în El.

Vreau să vă încurajez să vă concentrați asupra lui Isus și să trăiți așa cum vă revelează El că trebuie să trăiți, prin ceea ce învățați din Cuvântul Lui. Dacă alegeți astăzi să ajutați pe cineva, nu numai că vei fi mai fericiți, dar veți descoperi că roadele bune aduc adevărate satisfacții și împliniri.

Mijlocirea pentru țară în instanțele cerului | Mirela Pețan

Ce înseamnă o rugăciune în instanțele cerești?

Rugăciunea în instanțele cerești nu este o metodă de a te ruga, ci este o dimensiune a Duhului Sfânt în care intrăm. Este unul din lăcașurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi, cum a spus Domnul Isus:

În casa Tatălui Meu sunt multe lăcaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca, acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi. (Ioan 14:2-3)

Domnul Isus s-a dus să ne pregătească un loc și ne va lua și pe noi cu El, ca acolo unde este El să fim și noi. Asta înseamnă un acces al nostru în domeniul supranatural acum, până când nu vom pleca din lumea aceasta. Înseamnă că Dumnezeu are pregătit pentru noi un loc important în care vrea să fim prezenți, dar nu conștientizăm că suntem acolo și este nevoie de această înțelegere profundă pe care Domnul vrea să o avem: că în Isus Hristos noi suntem așezați în locurile cerești împreună cu El. Efeseni 2:6 ne spune asta.

Instanțele cerești sunt accesibile oricui care Îl cunoaște pe Dumnezeu, oricărui copil al lui Dumnezeu. Aceste instanțe sunt deschise, noi avem intrare „slobodă” prin jertfa Domnului Isus Hristos, prin Trupul Lui care este perdeaua ce s-a rupt în templu. Noi intrăm în acel loc în care Dumnezeu operează. Nu putem însă să intrăm oricum. Psalmul 24 ne spune în prima parte:

Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi cei ce o locuiesc!

Căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.

Cine va putea să se suie la muntele Domnului?...”

Această întrebare retorică are de-a face cu a intra în prezența lui Dumnezeu. Muntele Domnului este locul guvernării divine pe care Dumnezeu a instituit-o pe întreg pământul.

Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la Locul Lui cel Sfânt?

Cel ce are mâinile nevinovate şi inima curată...”

Inimile și faptele noastre trebuie să fie în aliniere cu voia Lui, să fie curate și fără prihană.

... cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele.

Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui. Iată partea de moştenire a celor ce-L cheamă, a celor ce caută Faţa Ta, Dumnezeul lui Iacov.

Asta este condiția ca să ne apropiem de muntele sfânt al lui Dumnezeu și apoi este acel pasaj extraordinar în care cerem ca porțile să-și ridice capetele și Împăratul slavei să intre. Intră nu doar în inimile noastre, ci avem autoritate să cerem ca porțile României să se deschidă și Împăratul slavei să intre în țara noastră.

Acum este vremea acțiunii când va trebui să intrăm înaintea tronului de har și îndurare al Tatălui ceresc, înaintea Împăratului nostru, cu națiunea română. Asta este rugăciunea în instanțele cerești. Nu mergem cu frică și cu necredință: „Oare vrea Împăratul să Îi mântuiască și pe români sau nu? Vrea Domnul România pentru El?” Dacă credem lucrul acesta și îl mărturisim, atunci haideți să ne mobilizăm și să facem ce ține de noi în post, rugăciune, în acțiuni ale Duhului Sfânt pe care Domnul ne cheamă să le împlinim. Și înseamnă, în primul rând, să vorbim, pentru că Dumnezeu ne-a dat această armă extraordinară a cuvântului rostit. Dumnezeu a creat totul prin cuvântul Său. Și pe noi ne-a creat după chipul și asemănarea Lui și ne-a dat acest dar extraordinar, această putere nemaipomenită ca prin ceea ce rostim să se împlinească lucrurile Lui. Dumnezeu veghează acum să împlinească cu iuțeală cuvântul Lui pe pământ. Este cuvântul Lui scris, dar este și cuvântul rostit. Prin Duhul Sfânt rostim acele cuvinte ale vieții, ale eliberării, ale izbăvirii. În lucrarea de rugăciune din instanțele cerești este foarte important să fim în acord cu ceea ce spune Dumnezeu, cu ceea ce El ne descoperă, pentru că acordul nostru rostit, proclamat prin declarații, deschide cale liberă pentru ca voia lui Dumnezeu să vină peste pământ, să se împlinească.

Așadar, noi operăm din instanțele cerului și spunem: „Doamne, sunt de acord cu ce spui Tu despre România și mă rog ca voia Ta să vină acum în România, ca dreptatea și sfințenia Ta să vină acum în România, ca puterea Duhului Tău cel Sfânt să coboare acum în România și în felul acesta declarăm cer deschis peste România și chemăm, prin învoire cu cerul, voia Tatălui ceresc să vină pe pământ și să se împlinească.”

Fragment extras din Conferința Femeilor organizată la începutul lunii noiembrie 2023 de Biserica „Râul Vieții” din București.

Mirela Pețan, coordonator „Rețeaua de rugăciune pentru România”

Articolul a fost publicat în revista Alfa Omega TV Magazin (anul 14, nr. 2), din martie-aprilie 2024, cu tema „Casa Mea se va numi o casă de rugăciune”. Mai multe despre revistă și despre cum te poți abona: https://alfaomega.tv/revista

Chemare la rugăciune pentru Biserica din România, națiuni și Israel | Cindy Jacobs

Mă simt onorată să vă împărtășesc ce are de spus Domnul cu privire la anul 2024. Avem un Consiliu Apostolic al Prezbiterilor Profeți. Sunt 50 de profeți ce se întâlnesc la sfârșitul fiecărui an pentru a auzi Cuvântul Domnului, apoi mai sunt alți 200 de profeți care se adună pentru Consultarea Profetică Globală (la ultima întâlnire au fost reprezentate 30 de țări). Domnul ne-a vorbit. Am trecut de la Psalmul 23 la Psalmul 24. Ce înseamnă asta? Psalmul 23 este un mesaj care a oferit alinare imediat după pandemie, dar Psalmul 24 e foarte puternic, și se vorbește despre sfințire, iar apoi despre a fi puternic în luptă. „Cine este acest Împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în lupte.” Împăratul slavei va veni.

Ne aflăm într-o perioadă a războaielor. Dumnezeu ne spune că El cheamă luptători în mijlocire. Dacă stăm doar și ne uităm, nu vom câștiga războiul din lumea naturală pe care Satana vrea să-l aducă. Văd că Satana vrea să amplifice războiul din Ucraina, stârnind Europa împotriva Europei. Însă Domnul spune că, dacă oamenii se vor ruga, atunci va fi destul timp pentru a înăbuși războiul. Avem nevoie de mijlocitori pentru vremuri de război. Dacă sunteți mijlocitori sau aveți o mișcare de rugăciune, vă rog să stați în spărtură și să vă rugați. Știu că mulți dintre voi o faceți.

Domnul ne-a mai arătat că, în timp ce intrăm în această perioadă, e important să putem binecuvânta Israelul și să continuăm să ne rugăm. E posibil ca Dumnezeu să urgenteze încheierea acestei situații fiindcă suferința celor din Gaza e uriașă.

Vreau să vă spun că Europa, mai ales cea răsăriteană, are o chemare foarte specială. Aveți nespus de multe daruri. Văd că din Europa de Est se va ridica un dar de antreprenoriat și foarte mulți afaceriști vor porni noi afaceri. Aceasta va fi o perioadă în care cei ca Iosif se vor ridica.

Văd că România e lumina ochilor lui Dumnezeu. Văd că Dumnezeu îi va atinge pe liderii guvernului vostru în asemenea măsură, încât voi veți fi cei care îi vor ajuta pe conducătorii unei anumite regiuni, iar Domnul vă va da strategie. Văd că se dă o mare bătălie. Satana vrea să îi îndrepte pe cei din conducere departe de neprihănire, dar Dumnezeu vrea să îi conducă în direcția bună. Vreau să vă spun că Dumnezeu face o lucrare minunată în această perioadă.

Ungaria! Văd că și Ungaria va fi o stea strălucitoare în Europa răsăriteană. Ce vreau să spun cu asta? Mă refer la binecuvântare și prosperitate economică. E timpul să ne rugăm pentru economie. Aici, în America, ne-am rugat foarte mult. Ne-am rugat în toate băncile, în Trezorerie, la rezervele federale, pentru stabilizarea economiei. Se pare că a dat roade. Se vorbea despre niște crize economice majore. Chiar dacă situația e încă neclară, tot știm că lucrurile s-au stabilizat. Vreau să vă spun să vă asigurați economiile. Dacă o faceți, acestea vor deveni foarte puternice.

Am mai primit încă un cuvânt: închinare în estul Europei. Dumnezeu va aduna laolaltă coaliții din toate părțile Europei răsăritene pentru a se închina, ca un fel de festival de închinare. Nu știu cine îl va coordona, dar asta va face Dumnezeu. E timpul ca profeții să se ridice pentru că Domnul a pus cuvântul profetic în Europa răsăriteană. Vreau să vă spun să nu fiți tăcuți, voi, cei din Europa răsăriteană! Nu tăceți, căci e timpul să vorbiți cu voce tare! E momentul când avem nevoie de vocea voastră în toate națiunile de pe pământ. Voi sunteți extrem de importanți pentru ceea ce face Domnul.

Contribuții din partea unor colaboratori ai lucrării Alfa Omega TV, oferite la finalul anului 2023.

Cindy Jacobs (cofondator, „Generals International” - SUA)

Articolul a fost publicat în revista Alfa Omega TV Magazin (anul 14, nr. 2), din martie-aprilie 2024, cu tema „Casa Mea se va numi o casă de rugăciune”. Mai multe despre revistă și despre cum te poți abona: https://alfaomega.tv/revista

Chemare la rugăciune pentru Biserica din România, națiuni și Israel | Chuck Pierce

România ocupă un loc important în inima mea. Domnul a spus: „Urmează-Mă și vei vedea o trezire.” Primul lucru pe care vreau să vi-l spun este că în România va avea loc o trezire în rândul oamenilor lui Dumnezeu din această națiune. Eu am fost în România de câteva ori pentru a fi alături de Trupul lui Hristos. Vreau să vă spun că există o ungere pentru trezire peste toată România.

Acestea fiind zise, doresc să vă împărtășesc versetul pe care mi l-a dat Domnul pentru anul 2024. Este din 1 Corinteni 16. Pavel se afla în Efes, dar se adresa Bisericii din Corint. El a spus: „Căci mi s-a deschis aici o ușă mare de oportunități, de slujire eficientă, una largă și promițătoare, dar sunt mulți potrivnici.” Cred că acesta e cuvântul vostru pentru acest an. În România, se va deschide o ușă largă pentru o reînnoire a închinării ce urcă de pe pământ spre cer. Din acest motiv, se vor ridica mulți dușmani. De aceea, declar că România va dobândi o putere nouă în Duhul. Declar că Trupul lui Hristos din România se va ridica și va fi îndrăzneț, mergând înainte. Ceea ce se petrece în toată lumea reprezintă un fenomen suveran, Dumnezeu lucrează.

Sunt trei fronturi de luptă acum în toată lumea: Israel, Ucraina și Taiwan. În România există o ușă deschisă pentru slujirea eficientă. Pregătiți-vă, căci anul acesta veți fi chemați, veți fi folosiți cu putere. Veți avea o voce reînnoită ce va fi auzită în toată lumea. Declar că voi veți deschide această perioadă. Dumnezeu vrea să deschidă o ușă din cer spre pământ pentru a realinia Trupul lui Hristos din toată România, pentru a avea o formă nouă de închinare și exprimare, de putere și a avea o voce care să decreteze.

Un alt lucru: în perioada în care trăim, trebuie să urmărim oportunitățile-cheie. Declar chiar acum că Trupul lui Hristos de acolo va urmări noile oportunități. Declar că vă veți ocupa pozițiile, vă veți alinia în moduri noi și vă veți închina în feluri cu totul noi. Însă trebuie să faceți ceva mai mult, după cum le spune și Pavel corintenilor: „Vegheați, fiți tari în credință... întăriți-vă!” În acest an, credința voastră în Domnul va fi văzută de întreaga lume. Vreau să fiți pregătiți, căci va avea loc o scuturare, o scuturare în România, care va duce la o mișcare supranaturală a Domnului. Însă vocea voastră se va face auzită. Voi vă veți face auziți acolo unde alții nu au reușit să se facă auziți.

Mai vreau să spun că, ultima dată când am fost în România, m-am rugat pentru țară. Am luat cina Domnului în Timișoara. În timpul împărtășaniei, am început să menționăm națiunea română și am cerut ca noua împărtășanie să cuprindă România. Când am vărsat pe pământ vinul și uleiul, brusc, Domnul a conturat forma României și mi-a arătat orașele București, Timișoara și un punct din partea de nord. Atunci a avut loc un fel de aliniere supranaturală și, brusc, portalul Domnului s-a deschis peste aceasta. Vreau să vă încurajez ca, în anul acesta, să vă închinați și să organizați adunări de închinare esențiale. Pregătiți-vă, căci se va deschide o ușă nouă din cer.

Cum, uitați-vă la cartea Apocalipsa. Amintiți-vă că, în primele trei capitole, Domnul a evaluat Biserica. El a spus: „Eu sunt Alfa și Omega și știu totul, de la început până la sfârșit.” Apoi, a privit la cele șapte biserici principale din acea regiune, evaluând-o pe fiecare cu privire la ce a făcut bine și ce nu a făcut bine. Unele biserici au făcut totul bine, dar numai câteva dintre ele. Apoi, El a spus: „Însă toți va trebui să ascultați ce are de spus Duhul Domnului ca să puteți să intrați în viitorul ce vă e pregătit. Dacă auziți ce să spune Duhul Sfânt, veți birui.” Vreau să vă spun că Duhul Domnului va veni peste liderii Împărăției din România, așa că ascultați cu mare atenție: acum sunteți evaluați! Nu îngăduiți ca ultima structură bisericească să vă împiedice să auziți că Dumnezeu vrea să aibă loc o stârnire a Duhului în toată această națiune. În Apocalipsa, după ce Domnul l-a chemat pe Ioan, s-a auzit un sunet de trâmbiță și s-a arătat o ușă deschisă. Apoi, El a început să-i prezinte viitorul. Acesta va fi anul în care se va hotărî viitorul României pe baza închinării voastre.

Chuck Pierce (lider apostolic, „Glory of Zion” - SUA)

Articolul a fost publicat în revista Alfa Omega TV Magazin (anul 14, nr. 2), din martie-aprilie 2024, cu tema „Casa Mea se va numi o casă de rugăciune”. Mai multe despre revistă și despre cum te poți abona: https://alfaomega.tv/revista


Rebeca Moldovan - dovada ca Dumnezeu mai vindeca si astazi

Rebeca Moldovan locuiește în localitatea Luduș dar de mai mulți ani ea este prezentă la diverse evenimete creștine în toată țara. Dumnezeu a umplut inima ei dar în timp ce se îndrepta spre o conferință, Rebeca Moldovan și cei doi copii ai ei, care o însoțeau, au suferit un accident grav. Acestă experință dureroasă a pus la încercare, într-un mod radical, credința ei în Dumnezeu.

Rebeca Moldovan a trecut prin momente de agonie și rugaciune intensă, apoi a luat o decizie grea – a refuzat operația propusă de medici. În acele zile grele, Rebeca Moldovan nu trecea prin frământări doar pentru propria viață, ci treptat a început să obțină informații și depre starea copiilor săi, care primeau îngrijiri medicale într-un alt spital din Timișoara.

Ca mama, Rebeca Moldovan a trecut prin momente foarte grele, știind că fiul ei de doar șapte ani risca să rămână paralizat. Apoi a decis să abandoneze totul în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit și a onorat credința ei printr-o recuperare extrem de rapidă, atât în trupul ei, cât și în al fiului său.


sidebar tvlive
sidebar revista
facebook alfa omega tv
App mobila

Aplicația mobilă

Descarcă aplicația mobilă „Alfa Omega TV” și fii la curent cu știri, recomandări și noutăți!

badge google play badge appstore

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi recepționat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4.
Alfa Omega TV Production deține 2 licențe de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV și Alfa Omega TV Internațional. Alfa Omega TV editeaza, la fiecare doua luni, revista: "Alfa Omega TV Magazin".
SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal și asociat unic: Pețan Tudor. Conducerea societății: Pețan Tudor: director general, coodonator programe; Pețan Mirela: director executiv; Mocofan Muguraș: director tehnic/dezvoltare.
Cod de conduită profesională

Organismul de reglementare sau de supraveghere competent este Consiliul National al Audiovizualului (CNA), cu sediul in Bd. Libertatii nr.14, sector 5, Bucuresti, tel: 40 (0)21 305 5350, email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.