• Recomandare - Cursuri gratuite de învățătură în eliberare

  Cursul „Eliberând Captivii” e un curs de introducere în slujirea de vindecare și eliberare, dorind să vă ajute să deveniţi mai conştienţi de lucrurile importante în căutarea libertăţii şi a vieţii din belşug. Fondatoare a "Life Recovery Inc.", autoarea Marjorie Cole e specializată în echiparea şi restaurarea credinciosilor pentru o viaţă din belşug în El, prin vindecare interioară şi eliberare.

  INTRĂ ÎN CURS, online     Descarca PDF

  Cursul SOS introCursul SOS sintetizeaza principii de baza pentru eliberare si vindecare interioara (Efeseni 5:27). Temele abordate sunt cruciale: pocainta, acordarea de iertare altora, vindecarea arborelui generational, dezlegarea legaturilor nedumnezeiesti, legarea demonica si eliberarea de acestea, ruperea blestemelor, ungerea cu undelemn, vindecarea supranaturala.

  CURS SOS (1.1GB!)     Cumpără Carte+DVD    Cazuistică-exemple (2GB!)

  Cursul Diavolul în fața instanței - Conceptele prezentate în acest curs au revoluţionat vieţile oamenilor! Bazată pe principii scripturale şi înălţându-L pe Isus Hristos ca Sfătuitorul Minunat, „Diavolul în faţa instanţei” expune strategia duşmanului împotriva credincioşilor - o strategie care i-a slăbit şi i-a făcut neroditori în Împărăţia lui Dumnezeu.

  Intră în curs     Cumpără cartea

Eliberare de sub legaturi demonice

Eliberare de sub legaturi demonice

  Eliberare

Legăturile pot să apară când un individ este posedat, opresat sau este în rebeliune faţă de Dumnezeu (păcatele firii). Ai nevoie de discernământul lui Dumnezeu pentru a determina care dintre acestea produc legătura în viaţa unei persoane.

Biblia ne relatează foarte clar faptul că în lume există demoni, sau spirite rele, care se amestecă în vieţile oamenilor (Efeseni 6:11-19). Puterile rele influenţează şi controlează minţile indivizilor aducând boală şi cauzând un comportament nedorit, neputinţa de a funcţiona normal şi chiar sinucidere. Ca rezultat al acestor puteri oamenii pot deveni un pericol pentru ei şi pentru alţii.

CE SPUN SCRIPTURILE

„Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului; şi din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău, pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ţii în totul totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău.“ (Deuteronom 18:10-13).

„Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti” (Efeseni 6:12).

“…L-au întâmpinat doi îndrăciţi, care ieşeau din morminte. Erau aşa de cumpliţi, că nimeni nu putea trece pe drumul acela…”Duceţi-vă”, le-a zis El. Ei au ieşit, şi au intrat în porci. Şi deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare, şi a pierit în ape” (Matei 8:28b, 32).

“Mulţimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau” (Faptele Apostolilor 5:16).

“Şi faptele firii pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu” (Galateni 5:19-21).

RECUNOAŞTEREA ACTIVITĂŢII DEMONICE

Următoarele domenii te-ar putea ajuta să recunoşti nevoia de a fi eliberat din opresiunea, posesia sau legăturile firii (păcat):

 1. Dorinţa de a abuza animalele sau oamenii;

 2. Perversitate sexuală şi imoralitate (homosexualitate, molestare, etc.);

 3. Dorinţă de a-ţi abuza trupul (droguri, alcool, lăcomie, abuzul sau folosirea greşită a altor substanţe etc.);

 4. A căuta cunoştinţă spirituală prin religiile orientale şi alte grupuri religioase false (meditaţie transcendentală, yoga, umanism etc.);

 5. Implicare în practici oculte (ghicire, satanism etc.);

 6. Probleme mentale sau opresie mentală (anxietate, frică, mânie, dezorientare etc.);

 7. Dereglări psihologice (personalitate multiplă, paranoia etc.);

 8. Dereglări fizice care pot fi cauzate de demoni (Matei 9:32-33);

 9. Lipsa bucuriei şi libertăţii în Domnul (robie spirituală);

 10. Neputinţă sau refuz constant de a te pocăi de păcat chiar dacă ştii că păcătuieşti (rebeliune).

Caută documentaţie despre cele de mai sus în pasajele biblice de la Referinţe Biblice, în Dicţionare sau Concordanţă Biblică. Dacă te confrunţi cu dificultăţi în discernerea problemelor tale, caută ajutor la pastorul local, la lideri sau la un consilier creştin care te va ajuta să discerni nevoia ta şi se va ruga cu tine.

CARE ESTE RĂSPUNSUL LUI DUMNEZEU?

“Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi, şi să vestesc anul de îndurare al Domnului” (Luca 4:18-19).

Această profeţie despre Mesia a fost împlinită în Hristos, iar autoritatea despre care se vorbeşte în acest pasaj a fost transmisă creştinilor (Marcu 16:17).

Isus a venit să-i elibereze pe toţi aceia care sunt sub legături demonice. “Oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit” (Romani 10:13). Termenul “mântuit” sau “mântuire” se referă atât la sănătatea spirituală cât şi la o sănătate fizică şi mintală.

Trebuie să te rogi la modul cel mai sincer Domnului ca să-ţi ierte toate păcatele, să te cureţe de aceste păcate prin Sângele Său, să fie Domnul şi Mântuitorul tău personal şi să te boteze (umple) cu Duhul Sfânt (1 Ioan 1:8-9; Ioan 1:12, Luca 11:13, Faptele Apostolilor 1:8). Duhul Sfânt este cel care îţi va da putere pentru a avea biruinţă asupra legăturilor, activităţilor şi influenţelor demonice. Astfel, vei putea să fii liber şi să experimentezi o viaţă abundentă, plină de semnificaţie şi bucurie, aşa cum doreşte Dumnezeu (Ioan 10:10).

DACĂ NU TE POŢI RUGA ÎN VICTORIE

În primul rând, trebuie să te asiguri că problema ta nu este una firească (carnală), făcută cu acordul tău. I-aţi curaj, şi fără nici o frică fă-ţi un inventar personal. Trebuie să alegi cui vei sluji; ţie însuţi şi dorinţelor tale carnale, lui Satan sau lui Dumnezeu. Pocăieşte-te de toate dorinţele tale păcătoase. Renunţă la păcat şi la obiceiuri adânc înrădăcinate. Înfăţişează-te înaintea lui Hristos cu determinarea de a te lăsa de păcat şi rezolvă-ţi problemele. După ce te-ai pocăit de faptele tale şi ţi-ai cerut iertare, acceptă-ţi statutul de copil al lui Dumnezeu şi primeşte iertarea din partea Tatălui.

Dacă pe viitor mai ai nevoie de ajutor, sfatul nostru este să accepţi ajutorul liderilor dintr-o biserică, care se pot ruga pentru tine (Iacov 5:14-15).

CUM POŢI SĂ-ŢI PĂSTREZI LIBERTATEA

Nu poţi să omori un duh necurat şi nici să-l răstigneşti, aşa cum nu poţi să dai afară firea (carnea). Trebuie să-ţi răstigneşti firea pământească (Galateni 2:20) şi dorinţele ei şi să scoţi afară duhurile necurate (Iacov 4:7). Atunci când un duh necurat este scos afară, ai nevoie să înlocuieşti acel gol, pentru că duhul necurat se va întoarce (Matei 12:43-48).

Poţi fii sigur de victorie numai în cazul în care L-ai acceptat pe Isus ca Domnul şi Mântuitorul tău personal (Ioan 1:12), şi ai primit botezul cu Duhul Sfânt (Faptele Apostolilor 1:8). Duhul Sfânt este cel care te călăuzeşte în tot adevărul, te împuterniceşte şi mijloceşte pentru tine. De asemenea El îţi mai dă şi daruri spirituale, cum este cel de deosebire a duhurilor, pentru binele tău şi al altora (1 Corinteni 12; Marcu 16:9-20).

Pe măsură ce vei primi natura lui Dumnezeu, trăsăturile tale naturale care aparţin firii (cum ar fi un comportament iresponsabil, mândrie, lipsa dragostei), vor fi înlocuite cu roada Duhului Sfânt (Galateni 5:22-23).

Nevoia ta cea mai mare este să studiezi încontinuu Cuvântul lui Dumnezeu. Meditează asupra Bibliei zi şi noapte (Iosua 1:8), pentru că în acest mod vei reuşi să-ţi pui întreaga armură a lui Dumnezeu şi astfel vei fi capabil să birui întreaga putere a celui rău (Efeseni 6:10-18). Isus întotdeauna i-a răspuns lui Satan cu Cuvântul lui Dumnezeu (Luca 4:1-13). Şi tu poţi să faci la fel. Roagă-te neîncetat (1 Tesaloniceni 5:17) şi mergi într-o Biserică pentru a sluji în continuare lui Dumnezeu (Evrei10:25).

PE MĂSURĂ CE TE ROGI

Onorează-L în mod constant pe Dumnezeu cu mulţumiri şi laude la adresa Numelui Său. Pe măsură ce Îi vei da Lui primul loc în gândurile şi acţiunile tale, Satan şi demonii lui nu vor mai avea câştig de cauză în viaţa ta.

REFERINŢE BIBLICE DE STUDIAT

1Samuel 28
Matei 8:28-32; 9:32-33; 12:43-45; 15:22-28; 17:15-18
Marcu 1:23-27
Luca 8:2; 10:17
Faptele Apostolilor 5:16; 8:7; 19:12
Apocalipsa 16:13-14

foto: Shutterstock

15565 accesări

Alfa Omega TVSusține publicarea materialelor creștine

Dacă v-a plăcut acest articol și doriți să citiți mai multe articole de acest gen, dați click aici pentru a afla despre modalitățile prin care ne puteți ajuta. Dorim să ajungem la cât mai mulți oameni cu mesajul Evangheliei, dar nu putem face aceasta fără ajutorul vostru! Ajutați-ne financiar să continuăm!

sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.