3-1 De la blestem la binecuvantare - Restaurare si identitate in Cristos

3-1 De la blestem la binecuvantare - Restaurare si identitate in Cristos

Iau azi cerul şi pământul martori împotriva voastră că ţi-am pus înainte viaţa şi moartea, binecuvântarea şi blestemul. Alege viaţa, ca să trăieşti, tu şi sămînţa ta, iubind pe Domnul, Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui, şi lipindu-te de El: căci de aceasta atârnă viaţa ta şi lungimea zilelor tale, şi numai aşa vei putea locui în ţara pe care a jurat Domnul că o va da părinţilor tăi, lui Avraam, Isaac şi Iacov.  (Deut 30: 19-20)

În vara anului 2012, Domnul ne-a îndemnat să realizăm o serie de 7 emisiuni speciale, Calea, Adevărul și Viața, în direct pe canalul Alfa Omega TV. Au fost nu emisiuni de dezbatere teologică, de mărturii sau evenimente comentate, ci emisiuni de slujire prin rugăciune, identificare cu păcate individuale și corporative, pocăință și proclamare.

Firul roșu al acestor emisiuni: înțelegerea planului lui Dumnezeu pentru viața personală și pentru națiunea română și alinierea vieților noastre și a destinului României la acest plan divin.
Fiecare din cele 7 emisiuni s-a focalizat pe aspecte spirituale vitale și sensibile în Trupul lui Cristos din România și în națiunea română în general, având ca scop final restaurarea și binecuvântarea României. În fiecare emisiune au fost făcute rugăciuni pentru mântuire și slujiri speciale pentru vindecare și restaurare la nivel individual.

Revedeţi seria de emisiuni Calea, Adevărul şi Viaţa - Restaurare şi binecuvântare difuzate în fiecare zi a săptămânii 7-13 ianuarie 2013, de la ora 21:00, numai pe canalul Alfa Omega TV, sau pe site la adresa  http://alfaomega.tv/mediacenter

1. Restaurarea unității

(6 septembrie 2012, invitați: Daniel Matei și Koloman Miskolczi)

După o perioadă de mari frământări și tensiuni în zona socială și politică din România, accentuate în vara anului 2012, care au cauzat dezbinări în toate segmentele societății până la nivel de familie, din cauza divergenței de opinii și opțiuni politice, restaurarea unității în națiune este un punct de plecare. Cu atât mai mult refacerea unității în Trupul lui Cristos a devenit prioritară pe fondul menținerii în anumite zone confesionale a unor inflexibilități, tensiuni, neiertări, răni nevindecate, judecăți și prejudecăți, puncte de vedere nuanțate referitoare la lucrarea Duhului Sfânt.

“Aterizarea” promisiunilor lui Dumnezeu, a răspunsurilor miraculoase pe care le așteaptă întreaga Biserică din România, începând de la nivelul familiei creștine, se poate face doar pe “platforma unității”, nefisurată, cât mai largă și mai stabilă.

În emisiune au existat două momente de semnificație majoră:

a) identificare cu păcatul neiertării, intoleranței, al nedreptății, suferințelor produse reciproc, cu voie sau fără voie între români și maghiari, urmată de rugăciune și reconciliere interetnică.
b) pocăință și rugăciune în dreptul liderilor creștini evanghelici de diferite confesiuni pentru lipsa de unitate şi pentru duh de judecată.

2. Vindecare divină

(20 septembrie 2012, invitați: Nelu Demeter și Ilie Popa)

“Prin rănile Lui suntem tămăduiți” (Isaia 53:5) și „Prin rănile Lui ați fost vindecați” (1 Petru 2: 24) au fost versetele cheie ale emisiunii. Zeci de persoane care au trimis în timpul emisiunii cereri de rugăciune prin telefon sau prin e-mail au fost conduse în rugăciune prin Cuvântul lui Dumnezeu, în primul rând pentru mărturisire și iertare, apoi pentru vindecare la nivelul trupului, vindecare a relațiilor, a rănilor sufleteşti.

Au fost identificate răni și păcate la nivel corporativ în Trupul lui Cristos și în națiunea română și au fost rostite rugăciuni de identificare/pocăință, de proclamare și cu caracter profetic peste Biserică și națiune (ex.: avorturi, corupție, religiozitate, relație părinți-copii, minciună, antisemitism).

Cum să rămânem în vindecarea divină primită de la El, să păstrăm ce am primit, a fost un alt subiect de interes.

Prin tot ce s-a întâmplat pe parcursul emisiunii, la întrebarea: “dacă este voia Domnului să vindece”, răspunsul a fost: „DA!” Și mărturiile care au venit după slujire au validat acest adevăr biblic.

3. Restaurarea familiei

(11 octombrie 2012, invitați: Cuzman Cionca și Florin Dan)

Nicicând familia nu a fost sub asediu mai agresiv ca în aceste vremuri. Protecția și restaurarea familiei, a valorilor creștine în familia românească, trebuie să devină o prioritate în Biserică, indiferent de confesiune.

Restaurarea slujbei de preot în familie, a relațiilor soț-soție, a comunicării între generații, a dimensiunii spirituale în viața de zi cu zi, reconsiderarea dragostei în toate aspectele vieții de familie alcătuiesc, în esență, voia lui Dumnezeu pentru familie.

Emisiunea a acordat un spațiu larg identificării, din perspectiva spirituală, a problemelor cu care se confruntă familia creștina din România: materialism, imoralitate, lipsa dragostei, divorț, familii separate prin plecarea la muncă în altă țară, aspecte legislative, alcool şi droguri, internet și agresiune prin media, limbaj nepotrivit, decăderea sistemului educațional şi lipsa relevanței programelor de biserică pentru tineri.

O națiune creștină puternică are la bază familii puternice, restaurate în Cristos, bazate pe decizii individuale, pe un cadru legislativ adecvat şi, mai ales, pe o viață de rugăciune și dependență de Dumnezeu.

4. De la blestem la binecuvântare

(25 octombrie 2012, invitați: Fănel Șerban și Claudiu Lăpădat)

Cele mai comune surse ale blestemelor și cauze ale lipsei de binecuvântare:

 • nerespectarea poruncilor lui Dumnezeu
 • păcate morale și etice ale individului
 • atacuri ale forțelor întunericului
 • forme de idolatrie
 • furt, jefuirea lui Dumnezeu (nepracticarea zeciuielii)
 • blesteme autoimpuse, vorbire nepotrivită, rugăciuni firești
 • antisemitism

Chiar dacă au fost identificate în emisiune modalități și căi de acces demonice în viața individului, invitații emisiunii au subliniat în principal importanța respectării poruncilor lui Dumnezeu, în această zonă găsindu-și rădăcina majoritatea blestemelor și a lipsei de binecuvântare.

Alte subiecte abordate în emisiune:

 • transmiterea generațională a blestemelor și binecuvântărilor
 • influența vorbirii proprii şi a rostirilor celor aflaţi în autoritate
 • importanța iertării în procesul de vindecare și eliberare
 • obiecte purtătoare de prezență demonică

În finalul emisiunii, rugăciunile invitaților din studio, în unitate cu telespectatorii, au vizat și păcate și legături de blestem la nivel de națiune: avort/sânge nevinovat, imoralitate, ocultism/vrăjitorie, neonorarea autorității spirituale și administrative, vorbirea de rău,  închinarea idolatră, lipsa de preocupare pentru cunoașterea Cuvântului.

5. De la sărăcie la binecuvântare

(8 noiembrie 2012, invitați: Răzvan Mihăilescu și Florin Dan)

Voia lui Dumnezeu este binecuvântarea noastră ca individ și ca națiune, atât spirituală, cât și în plan natural (Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile să îți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău – 3 Ioan 2).

Practicarea zeciuielii este o cerință esențială în a nu-L înșela pe Dumnezeu și a-L pune la încercare în domeniul finanțelor, pentru a evita să intrăm sub o legătură de blestem (Maleahi 3).

Zeciuiala aparține Domnului, nu ne putem permite să o oprim pentru noi, e ca și cum L-am fura pe Dumnezeu). Zeciuiala e una din cheile deschiderii zăgazurilor de binecuvântare peste individ și peste națiunea română.

Sunt două modalităţi prin care Dumnezeu ne binecuvântează:

 1. Binecuvântarea lucrului mâinilor noastre
 2. Din seceriș (ca urmare a semănatului în Împărăția lui Dumnezeu la care am fost parte)

Dumnezeu ne dă, conform 2 Corinteni 9:10 :

- sămânță pentru semănat
- pâine pentru hrană

În multe cazuri resursele primite de la Dumnezeu, posesiuni materiale, inclusiv finanțe, sunt folosite doar pentru acoperirea nevoilor de fiecare zi, fără a se lua în considerare semănarea în lucrarea de extindere a Împărăției prin biserica locală, lucrări de misiune sau proiecte evanghelice.

Dumnezeu nu rămâne dator și răspunde în felul Lui oricărei investiții în extinderea Împărăției Lui, îți împlinește nevoi pe care le aduci în fața Lui, El îți pregătește un seceriș pentru tine.

Etape în a „semăna” după voia Lui:

 1. stabilește secerișul
 2. alege sămânța potrivită (bani, alte resurse, timpul tău...)
 3. folosește măsura potrivită (Cine seamănă puțin, puțin va secera - 2 Corinteni 9:10)
 4. alege „solul” potrivit care va da rod (lucrarea, proiectul spiritual, persoana potrivită)
 5. udă sămânța (prin rugăciune, laudă, proclamare)

Concluzii:

 • Zeciuiala este un semn că aparții Domnului.
 • Sămânța investită în extinderea Împărăției are în ea „ADN-ul secerișului”.
 • Pentru cei care au semănat și seamănă sacrificial, cu lacrimi chiar, în extinderea Împărăției lui Dumnezeu în România, vine vremea, și pentru mulți a și venit, să secere cu bucurie.

6. De la idolatrie contemporană la binecuvântare

(8 noiembrie 2012, invitați: Aurelian Barbu, Koloman Miskolczi)

Este închinarea idolatră principala cauză a sarăciei? Sunt alți dumnezei la care poporul român se închină? Sunt forme de idolatrie mascată care afectează chiar și Biserica lui Cristos din România? Aduce cultura și civilizația contemporană noi elemente de idolatrie în viața noastră?

Credinciosul mileniului III trebuie să fie conștient în permanență de existența riscului închinării adresate oricui altcuiva decât Dumnezeului biblic.

Surprinzător, dar lista idolilor contemporani poate începe cu lucruri importante pentru viața ta și sincer crezi că acestea sunt prioritare raportării tale la Dumnezeu: familia, soția, copilul, cariera... Poate fi doctrina ta, sistemul tău de valori, echipa favorită, muzica preferată,  liderul politic, cafeaua de dimineață, mașina proprie,  finanțele tale... Chiar și slujirea pentru Dumnezeu poate fi un idol, dacă afectează raportarea prioritară a vieții tale la El.

Alte forme de idolatrie completează această listă: ocultismul, vrăjitoria, sisteme politice idolatre (ex. comunismul).

Într-o contribuție la emisiune, un pastor, fost lider de închinare, spunea: „Până și slujirea în biserică prin închinare, muzică pentru Domnul, instrumentul preferat, performanța și excelența muzicală pot fi un idol dacă focalizarea principală a închinării nu este Dumnezeu”.

Identificarea păcatului comunităților din care facem parte, a greșelilor înaintașilor noștri, ale liderilor națiunii noastre din generațiile anterioare şi prezente, pentru că am îngăduit și îngăduim, ca popor, forme diferite de idolatrie în viața noastră este un punct esențial în lucrarea spirituală de anulare a dreptului duhului de sărăcie de a avea un „cap de pod” în viața noastră și a țării noastre.

Momentului de identificare și de pocăință din emisiunea în direct i-au urmat rugăciunile de eliberare de blesteme, de proclamare sub călăuzirea Duhului Sfânt și bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu.

Concluzie: orice idol și orice formă de închinare idolatră ascunde în spate o entitate sau o influență demonică.

7. Restaurare și identitate în Cristos

(6 decembrie 2012 – invitați: Samuel Caba și Ilie Popa)

Există în această vreme o nevoie acută de înțelegere a realităților spirituale, nevoie de revelație în Trupul lui Cristos. Acum, într-un moment al istoriei când Dumnezeu vrea să aducă masiv oameni în Împărăție și să restaureze națiunea română, a fi regenerat spiritual, născut din nou în Cristos și a-ți cunoaște noua identitate este esențial.

Puncte atinse şi noţiuni discutate în dialogurile din studio:

 • restaurarea relației cu Dumnezeu
 • ce înseamnă să fii născut din nou
 • cetățean al Împărăției / dublă cetățenie
 • Cristos în mine și eu în Cristos
 • rob al lui Dumnezeu / fiu de Împărat
 • ambasador al lui Cristos
 • co-moștenitor împreună cu Cristos
 • restaure spirituală și fizică
 • în autoritate asupra puterilor întunericului
 • autoritatea Cuvântului rostit

Poate o națiune să capete o identitate creștină? Poate fi România restaurată în Cristos? Ce efect are în plan spiritual faptul că liderii unei națiuni închină țara Domnului, așa cum a făcut-o Musevini, președintele Ugandei, în toamna anului 2012?

3-1 cav live

De la blestem și sărăcie, la restaurare și binecuvântare!

Cele șapte emisiuni Calea, Adevarul și Viața, transmise în direct pe canalul Alfa Omega TV sub genericul comun Restaurare și binecuvântare, au adus de fiecare dată, pe lângă înțelegerea unor adevăruri scripturale importante, prilej de slujire a sute și mii de telespectatori care și-au pus credința în Dumnezeu și și-au unit rugăciunile cu invitații din studio.
Au fost însă și momente de slujire pentru segmente ale societații românesti, pentru cauze la nivel de națiune, momente de confruntare spirituală în rugăciune și mijlocire cu puterile întunericului care afectează România.

În ciuda circumstanțelor dificile prin care trece țara noastră, a perspectivei incerte, a confuziei spirituale, a sărăciei și crizei morale, prin aceste șapte emisiuni pe care echipa Alfa Omega TV le-a realizat la îndemnul Duhului Sfânt, El a decretat:  România intră în destinul divin pregătit de Dumnezeu din veșnicii și Biserica Lui din România se aliniază planului Său pentru acest timp al istoriei.

Să credem și să proclamăm:

 • România trece de la blestem și sărăcie, la restaurare și binecuvântare!
 • Isus Cristos este Domnul României!

Acest articol este publicat si in revista Alfa Omega Magazin. Va puteti abona sa primiti prin posta aceasta revista, lasand adresa dvs. prin formularul regasit in pagina de abonare.

9908 accesări
sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.