• Cursul „10 minute despre rugăciune”

    Cursul „10 minute despre rugăciune” - În episoade scurte a câte 10 minute fiecare, Cindy Jacobs atinge subiecte importante, oferindu-ne unelte deosebite în vederea echipării oricărui credincios care are nevoie de instrucțiuni clare despre rugăciune și mijlocire. Indiferent de locul în care te afli în viața ta de rugăciune, vei descoperi cum poți deveni un războinic perseverent în rugăciune.

    Detalii

Căutarea, al doilea nivel al rugăciunii | Michael Kimuli

Căutarea, al doilea nivel al rugăciunii | Michael Kimuli

Scris în . Publicat în Rugăciune-Mijlocire.

Atunci când nu mai ai nimic de spus lui Dumnezeu, nu trebuie să te oprești din rugăciune. E momentul când poţi să treci la un nivel mai adânc.

Psalmul 42:1-3 zice: „Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa Te dorește sufletul meu pe Tine, Dumnezeule! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu; când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu? Cu lacrămi mă hrănesc zi și noapte, când mi se zice fără încetare: „Unde este Dumnezeul tău?”

Acest pasaj din Scriptură reprezintă esenţa acestui nivel al rugăciunii de căutare. Pe măsură ce continui în rugăciune, ajungi la un nivel la care nu te mai rogi cu mintea. Pășești într-o dimensiune mai înaltă. După ce ieși din nivelul rugăciunii de cerere, rămânând fără cuvinte pentru că toate punctele de pe lista ta i-au fost prezentate lui Dumnezeu, posibil de mai multe ori, ești pregătit să-L cauţi. Acela nu este momentul când renunţi. Atunci când nu mai ai nimic de spus lui Dumnezeu, nu trebuie să te oprești din rugăciune. Acesta reprezintă momentul când poţi să treci la un nivel mai adânc. Mulţi oameni pierd ceea ce este mai bun pentru că ei renunţă după ce trec de nivelul cererii.

Rugăciunea care vine din inimă

După ce încetezi în a te ruga cu mintea, cu firea, în mod natural, ești gata să începi să te rogi cu inima. Omul din lăuntrul tău preia controlul și astfel tu începi să strigi către Dumnezeu din interiorul tău. Ajuns aici nu te mai interesează anumite “lucruri” sau circumstanţe. În acel moment te afli într-o postură în care îţi lași inima să-și exprime dorinţa de a avea părtășie cu Dumnezeu. Un val cheamă alt val. Te vei auzi spunând cuvinte ca: “Am nevoie de Tine Dumnezeule. Te doresc.” Nu te mai interesează nevoile tale naturale. Acum Îl vrei pe Dumnezeu Însuși.

Foamea spirituală

La nivelul cererii, sunt anumite lupte pe care le avem de înfruntat cum sunt gândurile rătăcitoare, lipsă de concentrare etc., pentru că totul este făcut în fire. Când o persoană ajunge la nivelul căutării, este sufletul, omul interior, care se implică iar Dumnezeu este acela care preia controlul rugăciunii. Foamea spirituală aduce dorinţa de a avea mai mult din Dumnezeu, mai mult din realitatea spirituală. Din acel moment, foamea devine forţa conductoare a rugăciunii. Este experimentată o pătrundere în domeniul spiritual. Se dezvoltă o curgere a rugăciunii. Dorinţa de a renunţa dispare. Cea mai arzătoare dorinţă a persoanei care se roagă este să-l atingă pe Dumnezeu, să-L simtă, să experimenteze realitatea prezenţei Tatălui.

A tânji după Dumnezeu și a-L dori cu pasiune, este forţa conductoare a rugăciunii, care nu dorește ca Dumnezeu să-i furnizeze bunuri materiale etc.

Ce minunată devine rugăciunea atunci când pătrunzi la nivelul căutării! Ce plăcut este să ajungi la nivelul la care nu te mai deranjează trecerea timpului! Tot ceea ce tu dorești este Dumnezeu. Nu anumite lucruri. Nu dorinţa ca Dumnezeu să-ţi rezolve problemele. Îl vrei pe Dumnezeu Însuși. Aceasta este foamea spirituală.

Prea mulţi oameni renunţă prea repede. Zi după zi, ei nu experimentează pătrunderi în domeniul spiritual.

Ei se întreabă de ce sunt așa de seci în timpul rugăciunii, de ce ei niciodată nu-și dezvoltă o foame după Dumnezeu. Problema este că se opresc la nivelul cererii. Odată ce I-au cerut lui Dumnezeu ceea ce doreau, se opresc acolo. Dar există un domeniu mai adânc. Este un loc unde poţi să găsești plăcere în rugăciune, să găsești plăcere în Dumnezeu.

Dumnezeu preia controlul

La nivelul căutării, Dumnezeu Însuși preia controlul. Este momentul rugăciunii când versetul din Romani 8:26 este util:

“ Şi tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră: căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite.”

După cum am mai menţionat, la nivelul cererii tu ești acela care-I spui lui Dumnezeu lucrurile din mintea ta așa cum le vezi tu. La nivelul căutării, este foamea pentru o intimitate mai adâncă cu Dumnezeu care te împinge să continui să te rogi. La acest nivel sufletul tău se îndreaptă spre Dumnezeu, iar Domnul Însuși începe să te ajute dându-ţi cuvinte să vorbești. Tu nu ști care sunt cuvintele potrivite pentru a-ţi exprima adevăratele tale sentimente. Prin urmare Duhul Sfânt preia controlul și te ajută să-ţi exprimi dorinţele inimii. Tu devii partenerul lui Dumnezeu în rugăciune. Nu mai ești doar tu vorbind lui Dumnezeu prin propria ta putere și înţelepciune.

Foamea spirituală care ne îndeamnă să-L căutăm pe Dumnezeu nu este ceva ce putem realiza de unii singuri. Dumnezeu este acela care o toarnă peste noi. Nu este ceva făcut de om. Așa că, dacă Dumnezeu nu preia controlul peste rugăciunea ta s-ar putea ca acea foame să nu existe. Dar Dumnezeu nu va prelua controlul dacă tu nu ești dispus să stai suficient timp în prezenţa Sa.

Oftatul, lacrimile

Atunci când Dumnezeu preia controlul asupra rugăciunii, ajutându-te să-ţi exprimi foamea și dorinţa arzătoare a sufletului tău, vei descoperi că singurul lucru pe care tu îl vei face va fi să oftezi adânc. Deseori vei izbucni în lacrimi. Plânsul este una dintre cele mai comune metode de a-ţi exprima acea foame adâncă si acea dorinţă lăuntrică. Lacrimile devin un bun mod de comunicare. Fiecare dintre noi trebuie să ajungă la acel stadiu în care doar lacrimile mai vorbesc, cel puţin din când în când. Când Dumnezeu atinge oameni cu adevărat, vei vedea că și acei așa-ziși bărbaţi plâng ca niște copii. În rugăciune Dumnezeu nu aude doar ceea ce tu te rogi; El vede și lacrimile tale.

„Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului Meu: „Așa vorbește Domnul, Dumnezeul tatălui tău David: „Ţi-am auzit rugăciunea, și ţiam văzut lacrămile. Iată că te voi face sănătos; a treia zi, te vei sui la Casa Domnului.” ( 2 Împăraţi 20:5 )

Vorbirea în limbi

În Corinteni 14:2, ne este spus că:

“…cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu; căci nimeni nu-l înţelege, și, cu duhul, el spune taine.”

Un mod prin care poţi experimenta pătrunderea la nivelul căutării este să începi să vorbești în limbi. Când simţi că nu mai ai ce să-I spui lui Dumnezeu e timpul să te rogi în limbi. Spre deosebire de rugăciunea cu mintea, rugăciunea în limbi poate continua timp îndelungat. Rugăciunea în limbi este una din cele mai eficiente tipuri de rugăciune. În primul rând, diavolul este foarte confuz. Satana nu poate înţelege nimic atunci când ne rugăm în limbi. Este complet pe din afară, totalmente declasat. Nu numai oamenii nu ne pot înţelege când ne rugăm în limbi, ci întreagă împărăţie a demonilor este în necunoștinţă de cauză! Doar Dumnezeu înţelege vorbirea în limbi, precum și cei cărora le este dezvăluit. Noi spunem mistere lui Dumnezeu.

1 Corinteni 14 ne învaţă că sunt diferite tipuri de vorbire în limbi. Este vorbirea care poate fi tradusă într-o limbă obișnuită sau cunoscută. Acest fel de vorbire este folosit atunci când profeţim. Apoi este vorbirea în limbi care sunt de fapt cunoscute, dar străine persoanei care rostește cuvintele. O astfel de vorbire în limbi s-a întâmplat în Ziua Cinzecimii din Faptele Apostolilor 2. Oameni din zone diferite au auzit Iudei vorbindu-le limba deși erau siguri că Iudeii nu o cunoșteau înainte.

Avem nevoie de darurile Duhului Sfânt în Biserică. Unii din cititorii mei ar putea fi sceptici în privinţa darurilor Duhului Sfânt, dar vă pot spune că sunt ocazii când nimic altceva nu funcţionează.

Astfel, vorbirea în limbi poate fi folosită în diferitele moduri, așa cum Isus dorește, dar ceea ce mă interesează acum este folosirea vorbirii în limbi ca rugăciune. Acest lucru este valabil pentru toţi credincioșii și este foarte folositoare în a-L căuta pe Dumnezeu.

Caută-L pe Hristos

Solomon a scris următoarele cuvinte în Cântarea Cântărilor 1:4:

„Trage-mă după tine! Şi haidem să alergăm! Împăratul mă duce în odăile lui... Ne vom veseli și ne vom bucura de tine; vom lăuda desmierdările tale mai mult decât vinul! Pe drept ești iubit.”

A-L căuta pe Dumnezeu este felul cum răspunzi chemării Sale blânde de a intra în odăile Sale, în încăperile Sale secrete, în Sfânta Sfintelor.

“Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te caut! Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel Sfânt, ca să-ţi văd puterea și slava.” ( Psalmul 63: 1-2)

Întotdeauna să-ţi amintești că, atunci când mergi mai departe de a-I cere lucruri Domnului, sau să facă miracole pentru a-ţi întâlni nevoile, chiar dacă nu este nimic rău în asta, atunci începi să-L cauţi pe El. Îl cauţi pentru prezenţa Sa, pentru cunoștinţa Sa. Dorești să-L cunoști mai bine. Dorești să mergi cu El. În acest moment tu începi să mori faţă de fire și faţă de dorinţele și poftele lumești. Lucruri care îţi făceau plăcere și care însemnau așa de mult pentru tine acum își pierd din atracţie. Tot ce dorești este Dumnezeu. Dorești să cunoști misterul lui Dumnezeu în Cristos. Acum realizezi că doar mai mult din Isus te poate satisface.

• Nu căuta eliberarea, caută-L pe Cristos – El este Eliberatorul

• Nu căuta beneficii, caută-L pe Cristos – El este Binefăcătorul căutarea

• Nu căuta puterea, caută-L pe Cristos – El este Puterea

• Nu căuta înţelepciunea, caută-L pe Cristos – El este Înţelepciunea

• Nu căuta vindecare, caută-l pe Cristos – El este Vindecătorul

Am găsi mai repede lucrurile pe care le căutăm cel mai mult, dacă ne-am concentra să-L căutăm mai degrabă pe Cristos decât acele lucruri. Proverbe 8:35 spune:

“Căci cel ce mă găsește, găsește viaţa, și capătă bunăvoinţa Domnului.”

Dacă și când îl găsești pe Cristos, găsești totul. Caută și vei găsi. Aici este vorba de a continua spre o mai mare intimitate cu Tatăl. Nicăieri în Scriptură nu este spus să căutăm lucruri de tot felul, ci suntem sfătuiţi să-L căutăm pe Dumnezeu. Este o mai mare dimensiune a rugăciunii. Noi toţi trebuie să ajungem la acea dimensiune. Aceasta este voia lui Dumnezeu.

 

P. S. Dacă doriți să studiați mai în amănunțime tematica rugăciunii eficiente, urmăriți articolele care vor fi postate în cadrul acestei serii. De asemenea, puteți achiziționa cartea Rugăciunea înflăcărată eficientă, de Michael Kimuli, de aici: https://alfaomega.tv/librarie/rugaciune-mijlocire/rugaciunea-inflacarata-produs

Volumul este disponibil și în format digital: https://alfaomega.tv/librarie/rugaciune-mijlocire/rugaciunea-inflacarata-produs

Mai multe materiale despre comunicarea cu Dumnezeu vă stau la dispoziție aici: https://alfaomega.tv/viata-spirituala/rugaciune-mijlocire

805 accesări

Alfa Omega TVSusține publicarea materialelor creștine

Dacă v-a plăcut acest articol și doriți să citiți mai multe articole de acest gen, dați click aici pentru a afla despre modalitățile prin care ne puteți ajuta. Dorim să ajungem la cât mai mulți oameni cu mesajul Evangheliei, dar nu putem face aceasta fără ajutorul vostru! Ajutați-ne financiar să continuăm!

sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.