Donează     Rugăciune       TV LIVE                           

Septembrie - luna Științei/Creației la AO

Descoperă compatibilitatea știință-credință în cadrul Lunii Creaționiste, unică în România!

Preocuparea AOTV pentru creaționism

Am promovat alternativa creaționistă de la început, sub genericul Verdictul științei: Creație!

DUMNEZEUL DREPTĂȚII ȘI AL IUBIRII

Pe lângă faptul că e atotputernic şi atotştiutor, Biblia mai spune că Dumnezeu e sfânt. El face întotdeauna ce e bine. Dumnezeu nu poate minţi, nu poate păcătui şi e întotdeauna credincios şi cinstit. Și El ne iubește.

Cum putem şti dacă Dumnezeu e drept ? Biblia ne spune că Dumnezeu Şi-a scris legea în fiecare inimă. Natura divină a Creatorului e descoperită în orice fiinţă prin intermediul conştiinţei. Aceasta este înţelegerea binelui şi a răului, ce ne-a fost dată de Dumnezeu. Prin urmare, omul ştie că Dumnezeul lui creator e atât un legiuitor moral, cât şi un judecător. “Fiţi sfinţi, căci Eu sunt Sfânt, Eu, Domnul, Dumnezeul vostru.” Leviticul 19:2

Ai o conştiinţă ? De unde o ai ? Biblia ne spune foarte clar: cunoaşterea lui Dumnezeu e scrisă în inimile noastre, ca şi înţelegerea binelui şi a răului.

- Ai minţit vreodată ? - Da. - Ce înseamnă că eşti ? - Un mincinos. Un mincinos, corect. - Ai furat vreodată ceva ? - Da. - Ce înseamnă că eşti ? - Un hoţ. Să presupunem că te afli într-un magazin. Chiar lângă tine se află ceva ce îţi trebuie neapărat şi nu e nimeni prin preajmă. Atunci îţi spui: “Nu mi-am luat portofelul şi nu se uită nimeni.” Atunci bagi acel lucru în buzunar, ieşi din magazin fără să te oprească nimeni şi ai scăpat. Dar la ce te gândeşti în sinea ta ? La ce te gândeşti noaptea, când te duci la culcare ? Cred că toată lumea ştie foarte bine că gândurile îţi invadează mintea: “Am furat acel lucru !” Asta este conştiinţa.

Ţi-ai ascultat întotdeauna conştiinţa dată de Dumnezeu ? Nu. Ai folosit vreodată numele Creatorului tău, al Dumnezeului care ţi-a dat gust, văz şi toate celelalte daruri minunate, când ai înjurat ? Da. Isus a spus: “Aţi auzit că s-a zis celor din vechime: 'Să nu preacurveşti.' Dar Eu vă spun că ori şi cine se uită la o femeie, ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” - Ai privit vreodată o fată poftind-o ? - Da. Înseamnă că ai încălcat acea poruncă. Da.

Dumnezeu spune că Şi-a scris legea în conştiinţa fiecărui om. Aşadar, toţi suntem vinovaţi. Toţi ştim că suntem păcătoşi, că am încălcat legea lui Dumnezeu şi că am greşit. Noi avem capacitatea de a deosebi binele de rău. Avem capacitatea de a şti ce este bine, ca şi Dumnezeu. El trebuie să fie revelaţia supremă a moralităţii, a ceea ce este bine. Altfel, cum am şti dacă ceva e bine sau rău ?

Ce ne spune faptul că oamenii pot deosebi binele de rău despre caracterul lui Dumnezeu ? Faptul că El e drept. Dacă Dumnezeu ar judeca conform principiilor sfinte, ai fi vinovat sau nevinovat ? Vinovat. Dacă ai fi vinovat că eşti un hoţ, un mincinos şi un blasfemiator, conform celor 10 porunci, Dumnezeu te-ar trimite în rai sau în iad în ziua Judecăţii de Apoi ? Cu siguranţă aş merge în iad. Trebuie să ajungem în faţa Judecătorului atotputernic ? Da, şi am fi găsiţi vinovaţi pentru orice am fi făcut.

Conştiinţa îmi spune că există Cineva în faţa Căruia voi da seama. El este Creatorul meu, iar eu ştiu că nu m-am ridicat la standardele impuse de El. Ai folosit vreodată numele lui Dumnezeu în deşert ? - Ai spus: “Of, Doamne !” ? - Da. Îţi aminteşti vreo ocazie în care conştiinţa ta ţi-a spus, poate pentru ceva ce ai făcut în trecut: “nu face asta !”, sau: “nu trebuia să faci asta !” ? Da.

Dacă tu îţi aminteşti acest episod, crezi că şi Creatorul nostru Îşi poate aminti ? Da. Ce crezi, conştiinţa ne spune că avem nevoie de un Mântuitor ? Da. Ştim că a fost nevoie de un Dumnezeu iubitor şi preocupat de noi, dar care să dea dovadă de o dreptate fermă. Numai aşa poate fi. Noi nu Îl putem face să-Şi modifice legile. El e singurul care ne-ar fi putut da această conştiinţă pentru ca noi să putem trăi...

De fapt, prin intermediul conştiinţei, ajungem să Îl cunoaştem pe Dumnezeu. Chiar dacă ne descoperă minunile lui Dumnezeu, creaţia prezintă un mesaj amestecat, căci, în mijlocul acestei frumuseţi şi ordini, am observat existenţa bolilor, a decăderii şi a morţii.

În mod deloc surprinzător, numai Biblia ne explică această contradicţie aparentă. La început, Dumnezeu a creat totul perfect. Cu toate acestea, omului i-a fost dat un liber arbitru şi posibilitatea de a alege. Din păcate, el a ales să se răzvrătească împotriva Creatorului său. După cum l-a avertizat Dumnezeu pe Adam, păcatul a dus la suferinţă şi moarte. Blestemul descris în Genesa a afectat întreaga creaţie, iar în prezent observăm teribilele consecinţe ale acestuia.

Totuşi, există şi veşti bune. Dumnezeu a avut pregătit un plan pentru salvarea omenirii încă dinainte de începerea timpului. Deoarece pedeapsa pentru păcat e moartea, Creatorul a venit pe pământ ca om, a dus o viaţă fără păcat şi a murit ca să plătească pedeapsa pentru păcatele noastre. Apoi, a înviat din morţi şi ne-a oferit iertarea, înviindu-i pe toţi cei care cred în El.

DUMNEZEUL IUBIRII

După cum ne-a arătat acest material, în creaţie vedem reflectate înţelepciunea, puterea şi minunile lui Dumnezeu, ca şi grija pe care o poartă creaturilor Sale. Însă nu poţi privi creaţia fără să îţi dai seama că ceva nu e bine. E ca şi cum, în adâncul conştiinţei noastre, am avea o amintire despre un timp în care a existat un paradis, dar care acum e pierdut.

Dumnezeu a creat o lume frumoasă ce a fost perfectă la început. Însă, din cauza păcatului omenesc, acum e o lume în suferinţă. Astfel, vedem frumuseţe, suferinţă, urâţenie. Toate acestea par a fi în contradicţie, dar e doar din cauză că trăim într-o lume decăzută.

E foarte uşor să Îl vedem pe Dumnezeul minunilor, doar făcând o simplă plimbare prin cartierul în care trăim: vedem păsările zburând pe sus, frumuseţea maiestuoasă a florilor, splendoarea unui apus de soare. Cu toate acestea, mulţi dintre voi poate că sunteţi tulburaţi, aşa cum am fost şi eu în tinereţe, când am studiat biologia. Mă gândeam: cum rămâne cu toate efectele negative, cum ar fi bolile, dezastrele, incendiile, inundaţiile, foametea, molimele ? Unde e prezent Dumnezeu în toate aceste lucruri ? Tot Dumnezeul minunilor e Cel care a făcut şi aceste lucruri ?

Biblia ne spune foarte clar că nu e aşa. Dumnezeul minunilor e Cel care a creat minunile pe care le vedem, exemplele de frumuseţe şi creaţie. Din păcate, omul s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dumnezeu a făcut un lucru absolut fenomenal. Cu toate că noi ne-am răzvrătit împotriva Lui şi nu merităm nici măcar să trăim, El a intervenit în istorie pentru a deveni om.

Isus a spus: “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu...” Tu ţi-ai sacrifica fiul, ştiind că va fi urât, persecutat, biciuit, bătut, batjocorit şi răstignit ? Dumnezeu ştia ce avea să se întâmple. M-am gândit adesea că Isus ştia dinainte prin ce avea să treacă. Poate că cineva s-ar putea întreba cum ne-ar putea scăpa de la moarte un Om care a străbătut drumurile prăfuite ale Israelului cu mult timp în urmă. Cum ar putea El să ne învie pentru o viaţă nouă ?

Nu uitaţi, însă, că Hristos, care a murit pentru noi, e Creatorul vieţii. Ce grozav trebuie să fie Dumnezeu pentru că a intervenit în istorie pentru a plăti pedeapsa pentru păcatele noastre, după care să ne ofere darul mântuirii care să ne scape de ceea ce am făcut ! De fapt, noi am comis înaltă trădare faţă de Dumnezeul creaţiei. Şi totuşi, El ne-a iubit atât de mult, încât a intervenit în istorie pentru a ne oferi plata păcatelor noastre ca noi să ne putem petrece veşnicia cu El.

Ce Dumnezeu minunat ! Potrivit Bibliei, acest Creator măreţ e Cel care nu doar că a făcut tot, dar şi Cel care ne-a mântuit de păcatele noastre. Isus Hristos a venit pe această lume, a dus o viaţă perfectă în locul nostru, a murit pe cruce şi sângele I-a fost vărsat. Apoi, trei zile mai târziu, a înviat, iar astăzi trăieşte.

Oricine crede în El, Îl înţelege, înţelege cine suntem noi şi ce am făcut, apoi îşi cere iertare şi se căieşte pentru păcatele sale, poate intra într-o relaţie eternă cu Creatorul. Aceasta este vestea cea bună. Poate că cea mai minunată parte a întregii creaţii este faptul că Dumnezeu nu ne lasă singuri. El Şi-a trimis propriul Fiu pentru a îndrepta totul.

Noi aşteptăm cu nerăbdare a doua sosire a Sa când “Lupul va locui împreună cu mielul... Nu se va face nici un rău şi nici o pagubă pe tot muntele Meu cel Sfânt; căci pământul va fi plin de cunoştinţa Domnului, ca fundul mării de apele care-l acopăr.” Iată un pasaj minunat din Isaia !

dumnezeul minunilorCea mai mare minune dintre toate este dragostea mântuitoare a lui Dumnezeu. Creatorul nostru este cu adevărat Dumnezeul minunilor, iar cea mai mare minune este iubirea Sa nelimitată. Biblia ne spune că “Dumnezeu este dragoste.” El Şi-a dovedit dragostea faţă de noi coborând din rai pentru a ne oferi viaţa Sa, ca noi să fim împăcaţi cu El pentru eternitate.

Isus Hristos este Creatorul. El a purtat păcatele noastre pe cruce, apoi a înviat din morţi. Dumnezeu le oferă acum o viaţă veşnică tuturor celor care renunţă la păcatele lor şi se încred în El. Crezând în Isus Hristos, veţi putea avea o relaţie eternă cu Creatorul universului. Acesta este darul Lui pentru voi, ceea ce vrea El să aveţi. Fie ca toată slava, mulţumirea şi închinarea să-I fie aduse mereu numai lui Dumnezeu, care a făcut aceste lucruri minunate !

Daca nu Il cunosti pe Dumnezeu, ai vrea sa-L cunosti acum, si sa fii mantuit? Daca da, apasa aici!

Extras din doc. Dumnezeul Minunilor, produs de Eternal Productions, difuzat luni, 21 noiembrie 2016, ora 22, pe canalul Alfa Omega TV.
www.alfaomega.tv/creationism

Alfa Omega TV Magazin

  Aboneaza-te gratuit la revista AOTV Magazin

Articol tiparit in revista Alfa Omega TV Magazin 6.6 - Verdictul Științei: CREAȚIE (noiembrie-decembrie 2016). Aceasta revista se distribuie gratuit, aboneaza-te sa o primesti acasa: www.alfaomega.tv/revista

creationism sectiune

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.