Cinci rugaciuni pregatite

Cinci rugaciuni pregatite

Eliberare
Inapoi

Aceste rugăciuni „pregătite” s-au dovedit a fi inestimabile, furnizându-mi protecţie mie şi familiei mele, muncii noastre de o viaţă şi roadelor acesteia. Nu pot sublinia suficient de mult dorinţa mea ca voi să le folosiţi oridecâte ori vă rugaţi împotriva diavolului. Fiecare cuvânt are o semnificaţie, şi chiar dacă vă rugaţi liber, într-o inspiraţie de moment, acestea vor fi eficiente dacă vi le veţi însuşi. Le-am scris aici pentru folosinţa voastră.

Doamne Isuse Scump,

Îţi mulţumim pentru acest timp şi loc pe care ni le-ai dat Tu pentru a declara „Facă-se voia Ta pe pământ” precum este ea făcută şi în ceruri chiar acum. Îţi cer să sigilezi acest timp şi această încăpere cu sângele Tău preţios, astfel încât duşmanul să nu poată intra aici pentru a aduce confuzie, rupturi, întreruperi, sau pentru a distrage, a îngrădi, a opune rezistenţă, a ascunde sau a întârzia lucrurile pe care Tu le ai pentru _______ astăzi.

AVERTIZARE

Deşi Isus ne-a dat o putere mai presus de puterea duşmanului şi nimic nu ne va răni cu nici un chip, nu este înţelept să ne aventurăm în direcţia duşmanului. El este inteligent, în timp ce tu sau eu, cu înţelegerea noastră umană, nu ne putem măsura cu el. Pentru că duşmanul a câştigat acces în vieţile noastre prin păcatele generaţiilor trecute, este important să ne curăţim propriile vieţi înainte de a începe să lucrăm cu alte persoane. S-ar putea să mai avem încă în interiorul nostru întărituri de frică şi de înşelăciune, de care nu suntem conştienţi. Când vei începe să ai de-a face cu el, duşmanul te va ataca în unele din părţile vieţii tale, dacă va putea.

Aceasta nu trebuie să te descurajeze pentru a nu mai folosi autoritatea lui Hristos pentru a întări victoria de la Calvar şi a recupera terenul pe care duşmanul l-a furat de la tine. Este doar un cuvânt de avertizare. Trebuie să acţionăm cu umilinţă, având un plan înţelept, aşa cum face oricine, verificându-şi duşmanul înainte de a porni la luptă.

RUGĂCIUNI DE SUPUNERE ŞI MĂRTURISIRE

Aceste două rugăciuni sunt indispensabile pentru a face faţă opresiunilor şi legăturilor pe care Satan le-a impus asupra credinciosului prin drepturile pe care şi le reclamă. Prima rugăciune restabileşte proprietatea legală a lui Isus asupra domeniului (credinciosul este domeniul care este cerut). A doua rugăciune rupe blestemele generale de peste credincios, folosind instrucţiunile biblice pentru eliberarea din atacul duşmanului. Acestea se găsesc în Leviticul 26: 39-40.

„Dar dacă nu Mă ascultaţi şi nu împliniţi toate aceste porunci, dacă nesocotiţi legile Mele, şi dacă sufletul vostru urăşte rânduielile Mele, aşa încât să nu împliniţi toate poruncile Mele şi să rupeţi legământul Meu, iată ce vă voi face atunci. Voi trimite peste voi groaza, lingoarea şi frigurile, care vor face să vi se stingă ochii, şi să piară viaţa din voi. Sămânţa o veţi semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmaşii voştri. Îmi voi întoarce Faţa împotriva voastră, şi veţi fi bătuţi şi veţi fugi dinaintea vrăjmaşilor voştri; cei ce vă urăsc vă vor subjuga, şi veţi fugi fără să fiţi urmăriţi chiar.” Leviticul 26: 14-17

„În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viaţă, în ţara vrăjmaşilor lor, voi băga frica; şi îi va urmări până şi foşnetul unei frunze suflate de vânt; vor fugi ca de sabie, şi vor cădea fără să fie urmăriţi. Se vor prăvăli unii peste alţii ca înaintea săbiei, fără să fie urmăriţi. Nu veţi putea să staţi în picioare în faţa vrăjmaşilor voştri; veţi pieri printre neamuri, şi vă va mânca ţara vrăjmaşilor voştri. Iar pe aceia dintre voi care vor mai rămâne în viaţă, îi va apuca durerea pentru fărădelegile lor, în ţara vrăjmaşilor lor; îi va apuca durerea şi pentru fărădelegile părinţilor lor.” Leviticul 26: 36-39

„Îşi vor mărturisi fărădelegile lor şi fărădelegile părinţilor lor, călcările de lege pe care le-au săvârşit faţă de Mine, şi împotrivirea cu care Mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora şi Eu M-am împotrivit lor, şi i-am adus în ţara vrăjmaşilor lor. Şi atunci inima lor netăiată împrejur se va smeri, şi vor plăti datoria fărădelegilor lor. Atunci Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Iacov, Îmi voi aduce aminte de legământul Meu cu Isaac şi de legământul Meu cu Avraam, şi Îmi voi aduce aminte de ţară… Dar, şi când vor fi în ţara vrăjmaşilor lor, nu-i voi lepăda de tot, şi nu-i voi urî până acolo încât să-i nimicesc de tot, şi să rup legământul Meu cu ei; căci Eu Sunt Domnul, Dumnezeul lor.” Leviticul 26: 40-42, 44.

După cum putem observa în aceste versete, reţeta pentru recuperare şi restaurare este foarte specifică. Dacă vom mărturisi nedreptăţile noastre şi ale părinţilor noştri, prin care au fost necredincioşi Domnului, dacă ne vom umili şi ne vom căi pentru participarea noastră la acele păcate, Dumnezeu ne va vindeca pe noi şi ce este al nostru.

Condu-i în rugăciune individuală sau în grup, lăsându-i să repete după tine fiecare frază:

Doamne Isuse, cred că ai murit pe cruce pentru păcatele mele, cred că ai înviat din morţi, cred că şezi la dreapta Tatălui şi că trimiţi Duhul Sfânt să locuiască în mine. Eu sunt templul Duhului Sfânt şi vin astăzi să-mi revendic noua moştenire ca şi făptură nouă în Cristos.

Mărturisesc păcatele generaţiilor trecute, idolatria lor, adulterul, perversiunile sexuale, vrăjitoria, controlul, manipularea şi rebeliunea, amărăciunea, resentimentul, ripostările, neiertarea, ura , violenţa, mânia, crima, vărsarea de sânge, vărsarea de sânge nevinovat, mândria, bigotismul, lăcomia, dispreţul pentru lucrurile lui Dumnezeu, amăgirea şi respingerea adevărului Tău. Mărturisesc aceste lucruri ca păcate abominabile împotriva sfinţeniei Tale.

Regret propria mea participare la aceste lucruri, făcute cu ştiinţă sau fără ştiinţă şi Îţi cer să mă ierţi, Isuse.

Te rog să iei sabia Duhului şi să rupi legăturile nedreptăţii care m-au cuprins. Îţi cer să sfărâmi blestemele, vorbele, faptele, acţiunile, jurămintele, ritualurile, rugăciunile, promisiunile, contractele, dedicările simbolice sau orice lucru de care Satan s-a folosit pentru ca să mă separe deTine, doamne Isuse, şi pentru ca să aducă distrugere în viaţa mea. Îţi mulţumesc pentru dragostea şi iertarea Ta. Amin.

Dacă există interferenţe masonice, le poţi oferi o copie a rugăciunilor de eliberare de urmările masoneriei, pentru a le rosti în timpul de părtaşie, sau îi poţi conduce în rugăciune tu însuţi. Primele trei nivele ale masoneriei sunt implicate în cauzarea de rău fizic şi boli precum astmul, atacurile de cord, probleme cu stomacul sau fierea, etc.

Acum diavolul nu mai are drepturi reclamate sau reale asupra persoanei. Este important să cunoaştem autoritatea noastră spirituală asupra duşmanului, altfel ne va înşela prin minciuni şi acuzaţii. Cred că acum ar fi timpul potrivit pentru a mărturisi păcatele grupurilor din care faci parte. De multe ori, păcatele pe care le-am comis unul împotriva altuia în cadrul unui grup, oferă duşmanului o uşă deschisă pentru a continua să ne influenţeze la nivel de grup şi individual, prin intermediul consecinţelor, păcatelor, a ofenselor şi a sângelui vărsat în trecut.

RUGĂCIUNEA DE IERTARE

Doamne Isuse Scump,

vin la Tine chiar acum şi aleg, printr-un act de voinţă proprie şi din toată inima, să îi iert pe______________, pentru ofensele şi nedreptăţile pe care mi le-au adus. (Poţi numi persoanele care te-au ofensat). Îţi aduc înainte cauza mea şi nedreptăţile comise împotriva mea, în Marea Curte a Cerului, şi Îţi cer să dai un verdict în favoarea Dreptăţii, a Milei şi a Adevărului. Îi iert pentru _____________________ (numeşti nedreptăţile) şi Îţi cer să mă eliberezi de neiertare, de amărăciune şi de judecăţile făcute împotriva lor, prin mintea şi gura mea, aşa cum şi eu îi iert pe ei. Şi aşa cum spune Cuvântul că Tu i-ai binecuvântat pe cei care Te-au blestemat şi că Te-ai rugat pentru cei care Te-au dispreţuit, aleg şi eu să binecuvântez pe ___________ şi să mă rog pentru ___________________.

Doamne Isuse, chiar când atârnai pe Cruce, Tu ai privit în jos spre persecutorii Tăi şi ai spus „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac !” Aleg să îi iert pe cei care m-au rănit, pe cei care au abuzat de mine, pe cei care au refuzat să mă iubească, pe cei care m-au bârfit şi au spus minciuni despre mine, aşa cum ai făcut Tu, Doamne. Ajută-mă, pentru că vreau să fiu ca Tine. Amin.

RUGĂCIUNE DE IERTARE ŞI DE ELIBERARE DE URĂ FAŢĂ DE SINE ŞI DE AUTORESPINGERE

Doamne Isuse,

Vin chiar acum la Tine şi Te rog să mă ierţi pentru a mă fi respins, urât şi dispreţuit pe mine însumi. Mă căiesc, îmi înoiesc mintea şi refuz să-l mai cred pe cel mincinos şi minciunile lui. Aleg să mă autoeliberez şi să mă iert pentru a fi dispreţuit şi urât creaţia Ta manifestată în mine. Aleg să trăiesc, să respir şi să Îţi dau glorie. Aleg să las Duhul Tău Sfânt să Îşi reflecte imaginea în viaţa şi comportamentul meu. Sunt de acord cu funcţiile pe care Tu le-ai pus în trupul meu când m-ai creat, când mi-ai vorbit pe când eram în pântecele mamei mele şi mi-ai spus: „Trăieşte!”

Îmi preiau autoritatea asupra trupului meu, în numele Tău, Doamne Isuse şi le poruncesc tuturor mincinoşilor, amăgitorilor, distrugătorilor, le poruncesc confuziei, urii de mine însumi, autorespingerii, îndoielii, fricii, anxietăţii, ruşinii, vinei, morţii şi tuturor lucrurilor care ţin de acestea să părăsească chiar acum trupul meu, templul Dumnezeului Viu! Îţi cer să mă ierţi pentru că m-am urât şi pentru că am deschis uşa duşmanului care a adus judecată împotriva mea prin propriile mele cuvinte. Doamne, aleg să trăiesc şi Îţi cer să anulezi toate jurămintele şi dorinţele de moarte pe care le-am rostit împotriva mea însumi.

Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru viaţa pe care mi-ai dat-o. Ajută-mă să Ţi-o dau înapoi, după ce-mi voi fi îndeplinit destinul şi visele, scopurile şi dorinţele Tale pentru viaţa mea, pentru a Te auzi spunând „Bine ai lucrat, slujitor bun şi credincios.” Amin.

Inapoi
88762 accesări

Manualul Eliberand Captivii

Această lecție a fost extrasă din manualul Eliberând Captivii elaborat de Marjorie Cole. Autoarea caută să comunice adevărul scriptural pentru eliberarea oamenilor, echiparea Trupului lui Cristos pentru lucrarea de vindecare și eliberare și restaurarea oamenilor pentru slava lui Dumnezeu. Poți comanda acest manual din librăria Alfa Omega TV.

COMANDĂ ACUM

O poți urmări pe Marjorie Cole în cadrul seminarului Diavolul în fața instanței, unde vorbește despre demascarea strategiei vrășmașului. Această strategie caută învingerea credincioșilor în lupta lor pentru rodire în Împărăția lui Dumnezeu.

VIZIONEAZĂ ACEST SEMINAR

sidebar tvlive
sidebar facebook
sidebar revista
App mobila

Alte informații

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

Aplicația mobilă AO

badge google play badge appstore

 Alfa Omega TV - E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. | Tel.:+40 256 284913 | Fax:+40 256 284912

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.