Donează     Rugăciune       TV LIVE                 

100-steaua
100-istoric
100-teologia
100-pace
100-stiri
100-roaga-te
100-conferinta

Recuperarea Israelului

Dumnezeu vorbeşte poporului Său Israel prin gura profetului Isaia: „Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine, Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit, şi te voi strânge de la apus. Voi zice miază-noaptei: "Dă încoace!" şi miază-zilei: "Nu opri", ci adu-Mi fiii (ei au înfierea, spune Pavel în Romani 9:4) din ţările depărtate şi fiicele de la marginea pământului: pe toţi cei ce poartă Numele Meu (Israelul poartă Numele lui Dumnezeu) şi pe care i-am făcut spre slava Mea, pe care i-am întocmit şi i-am alcătuit.” (Isaia 43:5-7)

Făcut, întocmit, alcătuit şi chemat pentru a purta Numele lui Dumnezeu: acesta este Israelul. Isra-El. „El” înseamnă Dumnezeu. Ca şi în Emanu-El, Dumnezeu cu noi. El Îşi duce întâiul Său fiu înapoi pe dealurile Iudeii şi Samariei – înapoi în Ţara Promisă.

De ce o face? Oare pentru că Israel a devenit un fiu ascultător? A observat cumva Israel că Dumnezeu era Acela care îi purtase de grijă în decursul istoriei? Recunoaşte cumva Israelul măreţele isprăvi înfăptuite de Dumnezeu cu lumea şi cu el în istorie, când singurul Fiu născut al lui Dumnezeu a venit printre oameni ca evreu, în trupul primit de la Maria, mama Sa, o evreică, pentru a ridica păcatul lumii, inclusiv al Israelului?

I se îngăduie Israelului să se întoarcă în patrie acum, la aproape 2000 de ani de „robie romană”, pentru că ar fi recunoscut toate acestea? Nu. Israelul nu a devenit (încă) o naţiune „convertită”. Dar aceasta nu ar trebui să ne surprindă; este exact ceea ce profetul Isaia a prezis că se va întâmpla: „Scoate afară poporul cel orb, care totuşi are ochi, şi surzii, care totuşi au urechi.” Surzi şi orbi, aparent trebuie să fie aduşi înapoi în ţara Israelului. Surzi la cuvintele Evangheliei, orbi la ceea ce este Domnul Isus într-adevăr. Se întâmplă exact ceea ce a zis profetul. Surzi şi orbi, într-o zi se vor întoarce în ţara lui Dumnezeu. Ţara lui Dumnezeu? Da, pentru că Israel este ţara lui Dumnezeu: „...ţara este a Mea, iar voi sunteţi la Mine ca nişte străini şi venetici” (Levitic 25:23b), a spus El Israelului. El zice: „Este ţara Mea, iar Eu v-o dau ca locuinţă.”

Deşi marea majoritate sunt surzi şi orbi la Evanghelie, Israelul se întoarce în ţară. Dar şi surzenia şi orbirea se vor schimba; Pavel a spus:

...o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor (ne-evreii).

Şi atunci tot Israelul va fi mântuit (Cum?), după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion (din Ierusalimul ceresc), şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care-l voi face cu ei, când le voi şterge păcatele." (Romani 11:25b-27)

Dumnezeu Însuşi Îşi va izbăvi fiul întâi-născut. El Îşi rezervă Sieşi această onoare. Iar astăzi El a început procesul răscumpărării Israelului: răscumpărarea ţării, răscumpărarea cetăţii Ierusalim, răscumpărarea poporului, răscumpărarea naţiunii. Miracolul convertirii „rămăşiţei” alese a Israelului va fi un miracol la fel ca oricare convertire care este o minune a harului Său. Mai întâi, Israelul va fi restaurat din punctul de vedere naţional, iar apoi şi spiritual. „Căci vă voi scoate  dintre neamuri, vă voi strânge din toate ţările, şi vă voi aduce iarăşi în ţara voastră” (Ezechiel 36:24). Vedem lucrul acesta întâmplându-se sub ochii noştri de decenii deja. Evreii revin din peste 120 de ţări răspândite în întreaga lume.

Domnul spune că atunci când ei se vor fi finalmente întors în ţară:

Vă voi stropi cu apă curată, şi veţi fi curăţiţi; vă voi curăţi de toate spurcăciunile voastre şi de toţi idolii voştri.

„Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatră, şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi, şi vă voi face să urmaţi poruncile Mele şi să păziţi şi să împliniţi legile Mele. Veţi locui în ţara, pe care am dat-o părinţilor voştri; voi veţi fi poporul Meu şi Eu voi fi Dumnezeul vostru.” (Ezechiel 36:25-28).

Astăzi, când Israelul se întoarce în Ţara Promisă, va şi rămâne în ea.

„În vremea aceea”, spune Domnul prin profetul Amos, „voi ridica din căderea lui cortul lui David, îi voi drege spărturile, îi voi ridica dărâmăturile, şi-l voi zidi iarăşi cum era odinioară... Îi voi sădi în ţara lor, şi nu vor mai fi smulşi din ţara pe care le-am dat-o, zice Domnul, Dumnezeul tău!” (Amos 9:11,15.) Nu vor mai fi smulşi niciodată.

Israelul se îndreaptă spre odihnă. „...Israel merge spre locul lui de odihnă”, spune Dumnezeu (Ieremia 31:2b). Pentru că Dumnezeu iubeşte Israelul cu adevărat.

Material extras din cartea „De ce Israel?” de Willem J. Glashouwer. Cartea tratează un număr de aspecte teologice, istorice și profetice legate de Israel, din punctul de vedere biblic, în raport cu istoria contemporană. Cartea oferă, totodată, o cronologie a Israelului și a istoriei acestuia pentru o perioadă de peste 3000 de ani. Comandă cartea accesând următorul link: http://alfaomega.tv/librarie/israel-orientul-mijlociu/de-ce-israel-produs#axzz5DnAQgO5M

Instalează aplicația mobilă Alfa Omega TV

badge google play badge appstore

 

stiri din israel ultimele reclama

Alte informatii

Canalul Alfa Omega TV poate fi receptionat gratuit via satelit: Eutelsat E16A, 16 grade Est, Frecventa – 12.717 Mhz, Polarizare Orizontală, Symbol rate - 7500 ks/s, FEC - 3/4, Codare - MPEG-4. Alfa Omega TV Production detine 2 licente de emisie TV pe satelit: canalele Alfa Omega TV si Alfa Omega TV International. SC Alfa Omega TV Production SRL, Str Aurel Pop nr. 8, Timisoara. Reprezentant legal si asociat unic: Petan Tudor. Conducerea societatii: Petan Tudor: director general, coodonator programe; Petan Mirela: director executiv; Mocofan Muguras: director tehnic/dezvoltare.  Cod de conduita profesionala

x

Abonează-te la revista gratuită, la newsletterul nostru email sau la punctele de rugăciune lunare, durează doar câteva secunde.  Abonare

Rugaciune Ai o problemă și ai nevoie de ajutor în rugăciune? Suntem aici pentru tine, te putem sprijini, ne rugăm împreună cu tine! Scrie-ne!

Alfaomega.tv folosește cookies. Info și setări: Politica Cookies. Politica confidențialitate.